Reta Isopaha

Naispuolinen hiisi taistelija 1
NE pieni humanoidi (hiisi)
Aloite +3; Aistit Pimeänäkö 60 ft.; Tarkkaavaisuus +9


Puolustus
AC 16, kosketus 14, yllätetty 13 (+2 haarniska, +3 Dex, +1 koko)
hp 13 (1d10+3)
Kestävyys +4, Refleksi +3, Tahdonvoima +1


Hyökkäys
Nopeus 30 ft.
Lähitaistelu koirienviipaloia +3 (1d4+1/19–20)
Kaukotaistelu lyhytjousi +5 (1d4/×3)


Statistiikkaa
Str 13, Dex 17, Con 14, Int 10, Wis 12, Cha 6
Perushyökkäysbonus +1; Kikkabonari +1; Kikkapuolustus 14
Feats Dog-Sniff-Hate, Skill Focus (Perception)
Trait Balloon-Headed
Skills

  • Tarkkaavaisuus +9,
  • Ratsastus +11,
  • Piileskely +11

Osatut kielet Menninkäinen


Taisteluvälineet Kevyiden haavojen parannus -taikajuoma, Hämäkäkkimäisen kiipeilyn taikajuoma
Muut välineet Nahkahaarniska, koirienviipaloia, lyhytjousi ja 20 nuolta nuoliviinissä joka on kaunisteltu koiran korvilla, lucky pet toad (“Spotol”), jar of pickled halfling toes just about ready for eating (equivalent to 1 day’s trail rations), toasting fork, bridal veil, halfling ladies’ corset, 20 feet of rope with dead moles sewn into it, small silver mirror, jar of human perfume (half drunk), meat hook, leather satchel, flint and tinder, set of false teeth, pocketful of caterpillars


New Feat: Dog-Sniff-Hate
Unlike many goblins, you’re not particularly afraid of dogs. You know what dogs smell like, and that smell makes you mad. Very mad.
Prerequisite: Goblin, Skill Focus (Perception)
Benefit: You gain the scent ability, but only against canines (including dogs, goblin dogs, wolves, worgs, yeth hounds, and any similar creature, subject to GM approval). Against these creatures, you gain a +1 morale bonus on attack rolls and a +2 morale bonus on weapon damage rolls.

Goblin Trait: Balloon Headed
Your head is particularly wide and large, even for a goblin. You gain a +1 bonus on Perception checks, and Perception is always a class skill for you. Any Escape Artist checks that requires you to squeeze your head through a tight space take a –8 penalty.
Reta Bigbad

Female goblin fighter 1
NE Small humanoid (goblinoid)
Init +3; Senses darkvision 60 ft.; Perception +9


Defense
AC 16, touch 14, flat-footed 13 (+2 armor, +3 Dex, +1 size)
hp 13 (1d10+3)
Fort +4, Ref +3, Will +1


Offense
Speed 30 ft.
Melee dogslicer +3 (1d4+1/19–20)
Ranged shortbow +5 (1d4/×3)


Statistics
Str 13, Dex 17, Con 14, Int 10, Wis 12, Cha 6
Base Atk +1; CMB +1; CMD 14
Feats Dog-Sniff-Hate, Skill Focus (Perception)
Trait Balloon-Headed
Skills

  • Perception +9,
  • Ride +11,
  • Stealth +11

Languages Goblin


Combat Gear potion of cure light wounds, potion of spider climb
Other Gear leather armor, dogslicer, shortbow with 20 arrows in a quiver decorated with dog ears, lucky pet toad (“Spotol”), jar of pickled halfling toes just about ready for eating (equivalent to 1 day’s trail rations), toasting fork, bridal veil, halfling ladies’ corset, 20 feet of rope with dead moles sewn into it, small silver mirror, jar of human perfume (half drunk), meat hook, leather satchel, flint and tinder, set of false teeth, pocketful of caterpillars


New Feat: Dog-Sniff-Hate
Unlike many goblins, you’re not particularly afraid of dogs. You know what dogs smell like, and that smell makes you mad. Very mad.
Prerequisite: Goblin, Skill Focus (Perception)
Benefit: You gain the scent ability, but only against canines (including dogs, goblin dogs, wolves, worgs, yeth hounds, and any similar creature, subject to GM approval). Against these creatures, you gain a +1 morale bonus on attack rolls and a +2 morale bonus on weapon damage rolls.

Goblin Trait: Balloon Headed
Your head is particularly wide and large, even for a goblin. You gain a +1 bonus on Perception checks, and Perception is always a class skill for you. Any Escape Artist checks that requires you to squeeze your head through a tight space take a –8 penalty.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped