Skala Ordaslag

Oletko jo kuullut herrastamme Droskarista?

Male Dwarf Inquisitor of Droskar 9 (Preacher, +9HP)
Neutral Medium Humanoid (Dwarf)
Player lareman (#69247-3)
Xp 25
Faction Sovereign Court
Prestige/Fame 35/42


Init +9
Senses Perception +17 (Stonecunning +2)


AC 18, touch 11, flat-footed 17; (+7 armor, +1 Dex)
hp 84
Fort +12, Ref +5, Will +12
Special Defenses Stability, Stonecunning, Hardy/Steel Soul/Glory of Old (+5 on saves against spells, spell-like abilities and poisons), Determination (4/d) [See below]


Speed 20ft
Melee +12/7 Earthbreaker (2d6+8)
Melee +14/9 w/ PA + Bane + Judgment (4d6+20)
Ranged +7 Light Hammer (1d4+5) [20ft]
Ranged +11 Banehammer w/ Judgment (1d4+11+2d6) [20ft]
Special Attacks DC19 Swaying Word (Sp): At 8th level, once per day you may speak a word of divinely inspired wisdom that causes a single creature to switch its alliance to you. The target must be within line of sight and able to hear you. If he fails his Will save, he is affected by dominate person, except the duration is only 1 minute.


Spells known
3rd (4/day) — Terrible Remorse, Heroism, Prayer, Inflict Serious Wounds
2nd (5/day) — Silence, Invisibility, See Invisibility, Honeyed Tongue
1st (7/day) — Shield of Faith, Divine Favor, True Strike, Expeditious Retreat, Inflict Light Wounds
Orisons (at will) — Detect Magic, Read Magic, Light, Create Water, Brand, Acid Splash


Str 20, Dex 12, Con 16, Int 12, Wis 21, Cha 5
Base Atk +6/1; CMB +11; CMD 22 (+4 against trips)
Feats Steel Soul, Breadth of Experience, Power Attack, Extended Bane, Additional Traits (Lissala Ioun Stone), Psychic Sensitivity
Skills Bluff: +15 (6) Climb: +9 (1) Diplomacy: +19 (9) Heal: +9 (1) Intimidate: +16 (5) Know Arc: +7/11 (1) Know Dun: +7/11 (1) Know Nat: +7/11 (1) Know Loc: +7/11 (1) Know Pla: +7/11 (1) Know Rel: +7/11 (1) Perception: +17 (9) Sense Motive: +26 (9) +2/4 for Prognostication Spellcraft: +5 (1) Stealth: +5 (1) Survival: +9 (1) Swim: +9 (1) Prof (Tailor): +21 (9) Prof (Culture Critic): 14 (1) Prof (Botanist, Paladin, Sailor): +12 (1 each)
Traits Fashionable, Heirloom Weapon (Earthbreaker), Glory of Old, Reactionary
Languages Common, Dwarf, Undercommon
SQ Judgment 3/d, Second Judgment, Monster Lore, Orisons, Stern Gaze, Cunning Initiative, Detect Alignment, Track, Bane (14/d), Inquisition: Conversion (Charm of Wisdom, Swaying Word), Determination (4/d), Sihedron Brand (Endurance)

Inquisition: Conversion
Charm of Wisdom (Ex): You use your Wisdom modifier instead of your Charisma modifier when making Bluff, Diplomacy, and Intimidate checks.

Swaying Word (Sp): At 8th level, once per day you may speak a word of divinely inspired wisdom that causes a single creature to switch its alliance to you. The target must be within line of sight and able to hear you. If he fails his Will save, he is affected by dominate person, except the duration is only 1 minute.

Determination (Ex)
At 3rd level, the preacher is a person of few words on the battlefield, but those words hold great power and authority. Once per day, the inquisitor can use this ability to create one of the following effects. Each is a free action to use.

Aggression: The preacher may reroll an attack roll that she just made before the results of the roll are revealed. She must take the result of the reroll, even if it’s worse than the original roll.

Defense: When the inquisitor would be hit by a melee or ranged attack, as an immediate action she may add a +4 insight bonus to her Armor Class against that attack, and if this makes the inquisitor’s AC higher than the opponent’s attack roll, the attack misses.

Warning: When a preacher’s ally within line of sight would be hit by a melee or ranged attack, she may call out a warning to that ally, and the attacker must reroll the attack and use the results of the second roll. The ally must be able to hear the preacher and must not be helpless for this ability to have any effect.

Whenever the preacher could select a bonus teamwork feat (at 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, and 18th level), she can instead choose to increase her number of uses per day of this ability by one. This ability replaces solo tactics.


On person Bag of Holding (Type I), +2 Headband of Inspired Wisdom, +2 Belt of Physical Might (STR, CON), +1 Earthbreaker, +1 Spell-Storing Glamered Mithral Breastplate, +1 Cloak of Resistance, Traveler’s Anytool, Cold Iron Light Hammer (5), Wand of CLW (2) [4/16 Charges], Platinum Unholy Symbol of Droskar, Inquisitor’s Monocle, Spring-loaded Wrist Sheath (2), MWK Backpack, Spell Component Pouch, Waterproof Bag,
Ioun Stones Ochre Rhomboid (Lissala!), Cracked Dusty Rose Prism, Cracked Incandescent Blue Sphrere (3) [Diplo, Bluff, Prof Tailor]
In Spring-loaded Wrist Sheaths Wand of True Strike [47 Charges], Medlance (Prot. from Evil) [9 uses]
In WP Bag Scroll of Blade Barrier, Scroll of Comprehend Languages (2)
In Backpack Silver Light Hammer (5), Alchemist’s Fire, Acid (2)
In Bag of Holding Wand of Disguise Self [4 Charges], Scroll of Lesser Restoration (2), Elixir of Swimming, Silver Light Hammer (10), Cold Iron Light Hammer (10) MWK Tools (Tailor, Law, Know Rel [Cults]), Air Crystals (3), Pathfinder’s Kit, 200ft Silk Rope, MWK Crystal of Prognostication, Pathfinder Chronicles – Vol 11, Superior Unholy Book of Droskar, Unholy Book of Droskar (10), Silver Holy Symbol of Torag, Tower Shield
Other Properties Slave, common (3)
Wealth 7800gp
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (0-153 lb. light/154-306 lb. medium/307-460 lb. heavy)


Notes

172 pounds, 119 years old

Skala on melkoisen ruma kääpiö, mutta yleensä ihmisten huomio kiinnittyy ensimmäisenä tämän äärimmäisen muodikkaisiin vaatteisiin – päällä on punainen nahkatakki ja laivamotiivilla koristeltu turbaani, joka on vedetty epäilyttävän syvälle päähän. Tummien silmien katse on viiltävä, aivan kuin Skala näkisi katsojan sielun syövereihin yhdellä vilkaisulla.

Jouduttuaan nuoruudessaan karkotetuksi Highelmistä – kyseessä oli Skalan mukaan väärinymmärrys veronkantajan kanssa – Skala kierteli vuosikymmeniä ympäri Sisämerta, uurastaen milloin missäkin ammatissa, niin ”paladiinina” Cheliaxissa kuin kuoripoikana Osirionissa. Hänelle nautintoa tuotti ainoastaan loputon uurastus, minkä seurauksena Skala tuli lopulta uskoon ja alkoi levittää Herramme Droskarin ilosanomaa. Vuosien mittaan Skala oppi kääntämään huomion pois rumuudestaan ja käyttämään loputonta viisauttaan ihmisten käännyttämiseen luontaisesti puuttuvan karismansa sijasta. Ja mikäpä parempi keino levittää uskoa kuin matkustaa ympäri maailmaa mainetta ja kunniaa keräten osana Tiennäyttäjiä?

Harrastuksena Skala toimii Sovereign Courtin riveissä, rekrytoiden jäseniä silloin kun siltä tuntuu. Hän aikoo vielä palata Highelmiin jonain päivänä, tehdäkseen siitä suuren ja mahtavan Droskarin teokratian.

Booneja Lissalalta: Sigil Wafer (+2 WIS), Sihedron Brand (Endurance), Ochre Rhomboid Ioun Stone (Additional Traits), Rune of Life

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped