Pathfinder Society -hahmot

Vailanja Varjovirta (6089-15)

Halfling SlayerACG 6
Lawful Good Small Humanoid (halfling)
Player Veltzeh (6089-15)
XP 16
Faction The Exchange
Prestige/Fame 25/31
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Init +6
Senses Perception +12; +3 vs. traps
Speed 30 ft. (20 ft. in medium armor or encumbered)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AC 18, flat-footed 12, touch 17, flat-footed touch 11 (+6 Dex, +1+ armor, +0 natural, +0 deflection, +0 insight) (+2 dodge vs. traps)
HP 56/56 (6d10+6*2+4)
Fort +8, Ref +12 (+2 vs. traps), Will +5; +2 vs. fear
CMD 19 (+2 dodge vs. traps)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attacks

 • Ranged mwk light crossbow: +13, 1d6, P, 19–20/×2, 80 ft.
 • Ranged mwk light crossbow: +14, 1d6+1, P, 19–20/×2, 30 ft. (PBS)
 • Ranged Dagger: +14, 1d3-1, P or S, 19–20/×2, 10 ft. (PBS)
 • Melee adamantine +1 Agile Elven curve blade: +14, 1d8+7, S, 18–20/×2, — (weapon finesse, 2-h)
 • Melee Dagger: +13, 1d3-2, P or S, 19–20/×2, 10 ft. (weapon finesse)
 • Melee weapon: +5, xdy-2
 • Melee (PA) adamantine +1 Agile Elven curve blade: +12, 1d8+11, S, 18–20/×2, — (weapon finesse, 2-h)
 • Melee (PA) Dagger: +11, 1d3+2, P or S, 19–20/×2, 10 ft. (weapon finesse)
 • Melee (PA) weapon: +3, xdy+2

CMB +3
Special Attacks

 • Favored Target Spend move action to study target -> gain +2 wpn atk, dmg vs. favored target. Max. number of simultaneous favored targets: 2.
 • Sneak Attack +2d6.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Str 6, Dex 23, Con 14, Int 12, Wis 12, Cha 9
BAB +6
Traits Indomitable Faith, Vagabond Child
Feats Point-blank Shot, Precise Shot, Weapon Finesse, Exotic Weapon Proficiency, Power Attack
Skills Acrobatics +15 [6], Appraise +1, Bluff -1, Climb +2 [1], Craft () +1, Craft () +1, Diplomacy -1, Disable device +20 [6], Disguise -1, Escape artist +16 [6], Fly +6, Heal +5 [1], Intimidate -1, Knowledge (dungeoneering) +10 [6], Knowledge (geography) +5 [1], Knowledge (local) +5 [1], Perception +12 [6], Perform () -1, Ride +10 [1], Sense motive +5 [1], Stealth +19 [6], Survival +5 [1], Swim +2 [1]
Torstaisin

 • Favored Target: spend a move action to study target -> +2 to Bluff, Knowledge, Perception, Sense motive, Survival vs. favored target.
 • Knowledges: +1 in the Grand Lodge. s3c
 • Perception: +3 vs. traps
 • Perception: +2 vs. traps, treasure, secret doors and other hidden things in Gloomspires. s6

Languages Common/Taldane, Halfling, Tien, Elven
SQ halfling: small, fearless, halfling luck, keen senses, halfling weapon familiarity, fleet of foot; slayer: favored target, track, slayer talent (trapfinding, rogue talent: finesse rogue, ranger combat style: two-handed weapon)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Special Abilities

 • Studied Target (Ex): Study a visible opponent as a move action: +1 bonus on Bluff, Knowledge, Perception, Sense Motive, Survival vs. target, +1 bonus on weapon attack and damage rolls vs. target. The DCs of slayer class abilities against that opponent increase by 1. Bonuses remain until target is dead or the slayer studies a new target. If a slayer deals sneak attack damage to a creature, can study that target as an immediate action.
 • Slayer talent: trapfinding: Add 1/2 of slayer level to Perception checks made to locate traps and to Disable Device checks (minimum +1). Use Disable Device to disarm magic traps. Also trap sense: +1 bonus on Reflex saves made to avoid traps and a +1 dodge bonus to AC against attacks made by traps. Bonuses rise to +2 at level 6, +3 at level 9, +4 at level 12, +5 at level 15 and +6 at level 18.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gear
On body light crossbow (2 lb), haramaki (0,5 lb), buckler (2,5 lb), Handy Haversack (5 lb), Belt of (physical stat) + (1 lb), wand of ant haul, wand of CLW, wand of mage armor, Elven curve blade (2 lb), bolt (5) (0,5 lb), bolt (cold iron) (5) (0,5 lb), Pouch, belt (empty) (0,125 lb), Signal whistle, smoked goggles, Repellent, vermin (2), Smokestick (0,5 lb), Monk's outfit (0,5 lb), weight 14,625 lb;
In belt pouch potion of CLW (2), potion of feather step, potion of hide from undead, potion of touch of the sea, potion of CMW, potion of remove paralysis, potion of lesser restoration, potion of invisibility, oil of bless weapon, oil of magic weapon, Bell, Candle (5), Chalk, 1 piece (9), Earplugs (4), Flint and steel, glass cutter, weight 0 lb;
In sack nothing weight 0 lb;
In handy haversack potion of CLW (2), potion of feather step, potion of hide from undead, potion of touch of the sea, potion of CMW, potion of remove paralysis, potion of lesser restoration, potion of invisibility, oil of bless weapon, oil of magic weapon, Bell, Candle (5), Chalk, 1 piece (9), Earplugs (4), Flint and steel, glass cutter, weight 67,9 lb; In lodge or some inn nothing weight 0 lb;
Money 366 gp, 0 sp, 0 cp
Encumbrance 14,625 lb (no sack) (Light 15 lb, Medium 30 lb, Heavy 45 lb)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Gift of the Ghaele s2 May use one of the following spells as a spell-like ability: aid, detect thoughts, lesser restoration, see invisibility. 1 use.
 • Confirmed Field Agent s3a
 • Explore, Report, Cooperate s3b
 • Friend of Janira Gavix s3c Janira helps you.
 • Kelishite Patron s5
 • Gloomspire Explorer (May also chck off this boon to get the bonuses for the duration of any other scenario.) s6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • APG: Advanced Player's Guide; FG: Pathfinder Society Field Guide; CED: Pathfinder Companion: Cheliax, Empire of Devils; GOP: Guide to Pathfinder Society Organized Play; ARG: Advanced Race Guide; ACG: Advanced Class Guide.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Homeland: Goka, Tian Xia
 • Religion:
 • Height: 2'8"
 • Weight: 27 lb
 • Hair: sand-coloured, straight, shoulder-length
 • Eyes: black
 • Complexion: darkish, tanned
 • Age: 23+4
 • Clothes: white, grey and black
 • Body type: wet noodle
 • Achievements: survived and won the Sargavan wilderness race

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 1. 2014-02-02: PSS: Master of the Fallen Fortress
 2. 2014-03-12: #4–19: The Night March of Kalkamedes (GM) s2
 3. 2014-03-29: #5–08: The Confirmation s3
 4. 2014-04-24: #3–21: The Temple of Empyreal Enlightenment (GM)
 5. 2014-06-21: #5–21: The Merchant's Wake s5
 6. 2015-01-11: #6–06: Hall of the Flesh Eaters s6
 7. 2016-03-26: #7–12: The Twisted Circle c7
 8. 2016-07-12: #7–14: Faithless and Forgotten 1: Let Bygones Be c18
 9. 2016-07-24: #7–16: Faithless and Forgotten 2: Lost Colony of Taldor c9
 10. 2014-12-02: #5–12: Destiny of the Sands, Part 1: A Bitter Bargain (GM) c10
 11. 2016-10-11: #7–18: Faithless and Forgotten 3: The Infernal Inheritance c11
 12. 2017-06-15: #8–18: Champion’s Chalice 1: Blazing Dangerous Trails c12
 13. 2017-07-15: #8–23: Graves of Crystalmaw Pass c13
 14. 2017-07-28: #8–02: Ward Asunder
 15. 2017-08-04: #8–22: Wrath of the Fleshwarped Queen
 16. 2017-09-09: #9–01: The Cost of Enlightenment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tausta: Vailanja syntyi hyvin toimeen tulevan maatilan omistajille. Maatila sijaitsi suhteellisen lähellä Gokaa, joten kaupankäynti sujui kuin tanssi. Vailanjasta ei tosin ollut farmitöihin. Hän oli liian heikko melkein kaikkiin töihin eikä ollut kummoinen kaupankävijäkään. Niinpä eräänä yönä hänen ärsyyntynyt "setänsä", eräs ihminen, vei hänet lähivuorille ja yritti tappaa. Yritykseksi se kuitenkin jäi, ja vuorilta Gokaan tulossa ollut kauppakaravaani otti Vailanjan mukaansa ja vei Gokaan.

Aivovaurion takia Vailanja ei muistanut paljon mitään joihinkin vuosiin. Hän opetteli tulemaan toimeen kaduilla, ja hänellä olikin yllättäen enemmän valmiuksia siihen kuin maatilalla työskentelyyn. Kun Vailanjan muisti lopulta palasi ja hän sai kiskottua itsensä ylös itsesäälin ojasta, hän matkusti takaisin kotiinsa ja murhasi hänen tappamistaan yrittäneen sedän.

Vailanjan perheellä oli tavattoman ristiriitaisia tunteita Vailanjan paluusta. Toisaalta he olivat todella iloisia siitä, että hän oli hengissä ja kotona, mutta toisaalta hän oli tappanut heidän ystävänsä ja hyvän työntekijän. Lisäksi Vailanja oli nyt kovin erilainen kuin lapsena. Ei mennyt kovin pitkään, kunnes Vailanja tajusi, että hänen paikkansa ei ollut maatilalla. Ainakin hän erosi tällä kertaa perheestään vapaaehtoisesti ja hieman paremmissa merkeissä.

Vailanja palasi Gokaan, mutta halusi pois "väärien" muistojensa keskeltä. Lisäksi hän alkoi yhä enemmän tuntea olonsa vaivaantuneeksi tekemästään murhasta. Hänellä ei ollut ketään, keneltä pyytää enää anteeksi, mutta hän vannoi parantavansa tapansa ja auttavansa heikompiosaisia sikäli mikäli he sen ansaitsivat.

Vailanja ei oikein tiennyt, minne olisi mennyt, joten hän pestautui haltioiden laivalle. Hän matkusti Terätornille ja vietti siellä joitakin kuukausia. Sinä aikana hän näki taitavia ja ketteriä mutta fyysisesti heikkoja haltiataistelijoita, jotka käyttivät haltioiden käyrämiekkaa. Hän ihastui aseeseen ja päätti, että isona hänkin opettelisi käyttämään sitä. Haltiat suhtautuivat kuitenkin häneen sen verran nihkeästi, että Vailanja päätti lähteä muualle. Hän sai Terätornissa kuulla Tiennäyttäjäjärjestöstä, kun haltiat valittivat "niistä nuuskijoista", ja pestautui heidän riveihinsä.

Persoonallisuus: Vailanja tahtoo olla reilu ja hyväntahtoinen, mutta hänen ammattinsa ja epäsosiaalisuutensa eivät oikein auta asiaa. Lisäksi hän tuppaa olemaan pessimistinen. Hän ei ole vielä löytänyt itseään, joten hän tuntee olonsa epävarmaksi. Siispä hänellä on tapana ajautua muiden ohjattavaksi ja hän yrittää usein miellyttää muita, mutta aivan mitä vain hän ei suostu tekemään. Hän saattaa tiuskaista tai sanoa aika ilkeästi, jos häntä kohtelee väärin. Sen jälkeen hän on yleensä jokseenkin hiljainen ja joko nolostunut tai vihainen.

Ulkonäkö: Vailanja on aika pieni ja puolituiseksikin lapsenomainen. Hän on selvästi fyysisesti heikko ja näyttää sen takia yleensä aika askeettiselta. Hänellä on usein päällään harmaat munkin vaatteet ja joitain mustia ja valkoisia asusteita. Hän on 81 senttiä pitkä ja painaa 12 kiloa. Hänen tukkansa on hiekan värinen, enimmäkseen suora ja pitkähkö, eikä hän yleensä jaksa hoitaa sitä, joten se on yleensä epämääräisen sekaisin. Hänen silmänsä ovat mustat.

Kategoriassa Pathfinder Society, pelaaja: Veltzeh.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped