Pathfinder Society -hahmot

Vialeea Eleonoora Valkonen

Hihi

Note: Osta placebo effect.

Female Gnome Witch (Winter Witch) 5/Winter Witch 2
Chatic Good Small Humanoid(Gnome)
Player mmultima (97350-7)
Xp 20,5
Faction Osirion
Prestige/Fame 25/27
Profession none


Init +3
Senses Perception +2


AC 14, touch 14, flat-footed 11; (+0 armor, +3 Dex, +1 size)
AC w/MA 18, touch 14, flat-footed 15; (+4 armor, +3 Dex, +1 size). Mage armor works against incorporeal.
hp 56 (30 base, 21 con, 5 FC) current: 56
Fort +8, Ref +6, Will +5
Special Defenses +2 against illusions, Cold Resistance 5


Speed 20 ft without armor
Melee dagger +0 (1d3-3)
Ranged Ray of Frost +6 (1 small, 3 dex, 2 BAB) 1d3+1(liquid Ice)
Special Attacks +1 DC illusions, +1 DC cold spells


Spells known Patron: Winter
1st — (3+2) Snowball (close, 5d6, fort or stagger 1 rnd, no SR) 2 prepared, Mage armor, CLW, Ill omen, sleep (1 round cast, medium, 10ft burst, 4 HD, will neg),1 prepared, command, frostbite (lvl touchs, 1d6+lvl nonlethal + fatigue, no save) 1 prepared, chill touch (1d6, fort or 1 str, lvl touchs, undead flees 1d4+lvl, will) 1 prepared, unshakable chill
2nd — (2+1) Frost Fall (close, 5ft burst, lvl/2 rnd, 1d6 dam fort half, 2d6 + stagger initial, fort no stagger) 1 prepared , Glitterdust (medium, 10ft burst, 1rnd/lvl, will or blind) 1 prepared , Resist Energy (cold), Flurry of Snowballs (4d6, 30 ft cone, ref half, no SR) 1 prepared, See Invisibility 1 prepared
3rd — (1+1) Ice spears (close, 10ft high, 2d6 P & 2d6 cold/spear, 1/4lvls, trip CMB int, ref half & no trip) 1 prepared, Bestow Curse (touch, -6 ability/-4 d20 rolls/50% act, will neg) 1 prepared, Ice Storm 1 prepared (3d6 bludgeon, 2d6 cold, 20' radius, area difficult)
Cantrips/Orisons (at will, 4) — Detect Magic, Guidance, Ray of Frost (close, 1d3, +1 with liquid ice), Read Magic
Racial — (1/day) Dancing Lights, Ghost Sound, Prestidigitation, Speak with Animals
DC 10+5(int)+spell lvl = 15+lvl, +1 if cold = 16+lvl


Str 5 , Dex 16, Con 16, Int 20, Wis 7, Cha 12
Base Atk +3; CMB -1 (-3 Str, -1 size, +3 BAB); CMD 12 (-3 Str, +3 dex, -1 size, +3 BAB)
Weight 34 lbs
Height 3' 2"
Feats Extra Hex, Alertness (from familiar, +2 perception & sense motive), Extra Hex, Extra Hex, Improved Familiar
Skills Diplomacy +17 (7), Know: Arcana +15 (6), Spellcraft +15 (7), Linguistics +12 (7), Intimidate +5 (1), Sense Motive +0, Acrobatics +4 (1), Climb -1 (2), Stealth +7 (0), Use Magic Device +11 (7), Swim -2 (1), Knowledge: History +9 (1), Knowledge: Nature +9 (1), Knowledge: Planes +9 (1), Fly +15 (7) +18 (+22?) with hex (+2 size)
Traits Clever wordplay: Diplomacy (dipl from int), Influential (+1 diplo, diplo class)
Languages Taldan, Hallit, Azlanti, Draconic, Giant, Goblin, Sylvan, Gnome, Abyssal, Infernal, Gnoll, Undercommon, Dwarven, Kelesh, Elven, Ancient Osirion, Osirion, Aklo, Thassalonian, Tien, Minkan
Homeland Realm of the Mammoth Lords
SQ (Hex DC 10 + 5 (int) + 1/2 lvl = 18) Misfortune hex, Cackle hex, Slumber hex, Evil Eye hex, Endure elements (cold), Fly hex (good +4, 1/2 lvl +2), Prehensile hair hex
Racial +2 Kn:A (academic), +2 perception, low-light vision, Stealth +4 (size), +1 dipl/bluff (gift of tongues)


On person Dagger (2g) 0,5lb, courtier outfit 1,5lb, Wand of Cure Light Wounds (27), potion of touch of the sea 1 lb, scroll of air bubble 0,1 lb, smelling salts 0 lb, scroll of comprehend languages 0,1 lb, obscuring mist 0,1 lb, 4x Ill omen, Glitterdust, Golden Earrings 0 lb, Wand of Mage Armor (31), liquid ice 2 lb, Spring-loaded Wrist Sheath 1 lb, Potion of Invisibility 1 lb (in Spring-loaded Wrist Sheath), Masterwork backpack 1 lb, Lesser metamagic rod of Rime spell 5 lb, Spell component pouch (from kit) 2 lb, headband of intelligence +2 (fly, thassalonian), cloak of resistance +2, scroll of calm emotions, wand of ill omen(50)
In backpack Witch kit (21g) 16lb - 2lb = 14 lb, Scroll of Ray of Frost (12,5g, syötetty rotalle)
Wealth 2753g + 1203 = 3956 - 3000 - 50 = 906g - 725 - 1000 + 1004 + 1910 = 2095 + 3991 - 4000 = 2086 + 2402g 5s = 4488g 5s + 2299 + 2400 - 4000 + 3968g 5s - 150g (calm) - 750 g (ill)
Home cold-weather outfit (0g) 2lb
Witch Kit This kit includes a backpack, a bedroll, a belt pouch, candles (10), chalk (10), a flint and steel, ink, an inkpen, an iron pot, a mess kit, soap, a spell component pouch, torches (10), trail rations (5 days), and a waterskin.
Encumbrance 15,3 lb. without backpack, 29,3 lb. with backpack ( 12 (16) lb. light/ 25 (30) lb. medium/ 37 (45) lb. heavy)


Notes
Used: Potion of invisibility, scroll of see invisible, scroll of air bubble Bought: Potion of invisibility, scroll of see invisible, scroll of glitterdust, scroll of ill omen (4), scroll of air bubble

Kitin isosisko Vialeea on älykäs ja vakuuttava maahinen. Hän on hyvin ylpeä pohjoisen talven taikuuden tuntemuksestaan, ja rakastaa ratkaista haasteita jään ja lumen taidoillaan. Maahisille tyypilliseen tapaan hän pitää kujeilusta, joskus muiden rotujen mielestä julmastakin. Vaarallisissakin tilanteissa hän säilyttää huumorinsa ja usein hihittää vihollisille päin naamaa. Hän on kuitenkin aikuinen maahinen, ja osaa käyttäytyä hyvin vakuuttavasti ja hillitysti kun tilanne vaatii.

Vialeea keskittyi shamaanivanhempien opissa enemmän luonnossa esiintyvään raakaan taikuuteen, ja tämä johti luontaisesti noidan tielle. Täysi-ikäiseksi tultuaan hän lähti kotiheimostaan, ja etsi oman paikkansa kylmien maiden kansojen parista, onnistuen pääsemään toisen ihmisheimon shamaaniksi. Vahvasti talven voimia käyttävät noitataidot vakuuttivat heimon ja Vialeea saikin vaikutusvaltaa heimossa ja oppi käyttämään älyään ohjatessaan ja kannustaessaan heimoa.
Kuultuaan hupsun pikkusiskonsa lähteneen polunnäyttäjien oppiin lähti Vialeaa perään pitämään huolta ettei Kiti onnistu hankkiutumaan liian suuriin ongelmiin.

Vialeea on "täti sininen" Kitin vaaleanpunaiseen; hänellä on jäänsiniset pitkät, paksut hiukset milloin minkäkinlaisella kampauksella, ja sininen mekko lumihiutaleteemaisin koristein.

Vialeealla on seuranaan vaaleaturkkinen rotta Morgana. Hän löysi rotan hämmästyksekseen elelemästä kylmässä pohjolassa, jossa rottien ei pitäisi pärjätä. Uteliaana hän seurasi rotan elämää ja lopulta ystävystyi eläimen kanssa.

Familiar: Rat

Alertness, improved evasion, share spells, empathic link, Nat armor +2, int 7 (-2), Deliver touch spells, Speak with master

N Tiny (+8 stealth, +2 AC, +2 hit) animal Init +2; Senses low-light vision, scent; Perception +1
AC 17, touch 14, flat-footed 15 (+2 Dex, +2 size, +3 natural)
AC with mage armor 21, touch 14, flat-footed 19 (+2 Dex, +2 size, +3 natural, +4 armor)
hp 21 (1/2 master. HD 5, (own 1, master 5, best 5) current 21
Fort +2, Ref +4, Will +5 (own base +2 +2 +0, master +1 +1 +4, best +2 +2 +4)
Speed 15 ft., climb 15 ft., swim 15 ft. (climb speed, swim speed => +8 climb & swim)
Melee bite +6 (1d3–4)
Space 2-1/2 ft.; Reach 0 ft.
Str 2, Dex 15, Con 11, Int 8, Wis 13, Cha 2
Bonuses Str -4, Dex +2, Con 0, Int -1, Wis +1, Cha -4
Base Atk +2 (master +2); CMB +?; CMD 7 (11 vs. trip)
Feats Weapon Finesse
Skills Climb +15 (2 m = ranks from master), Stealth +18 (1), Swim +14 (1 m), Acrobatics +6 (1 m), Kn:Arcana +4 (5 m), Linguistics +4 (5 m), Spellcraft +4 (5 m), Diplomacy +1 (5 m), Intimidate -3 (1 m), UMD 0 (4 m), Kn:History +0 (1 m), Fly +10 (5m)
Racial Modifiers +4 Stealth. (Dex for climb & swim?) Class skills Acrobatics, Climb, Fly, Perception, Stealth, and Swim

Ranks in: stealth 1.

Pelatut Skenaariot

TunnusSkenaarioPäiväGMRyhmä
 The Snows of Summer part I8.7.2014NiTessineBeasly Lorgara Magne Konstantin
#4-18Veteran's Vault10.7.2014FranKcKato? Snorri? Niena Moranus? Arrakis
#6-05Slave Ships of Absalom2.10.2014FranKcKumos Israfel? Ammuhab? Mazon? Kumorikama?
#6-06Hall of the Flesh Eaters1.11.2014SwyrlynLaurels? Arel? Pinfineder
#0-07Among the Living30.11.2014MuserTavok Sarogan Labrys
#2-21The Dalsine Affair9.12.2014FranKcAberthol? Kuunkukka? Rorik
#3-05Tide of Twilight2.5.2015MreikonWilliam? Jozern? Kake? Halungalom?
 Ruins of Bonekeep, Level Two: Maze of the Mind Slave15.5.2015MreikonJarret? Hyödykäs Puna Egor?
#6-16Scions of the Sky Key, Part 3: The Golden Guardian17.5.2015AtteistiHera? Ashra? Azulne Jyrinä? Durothil? Jou Gurt?
#1-35Voice in the Void15.7.2015FeuranDrusilla? Sherripai? Ithirof? Tanya?
#7–03The Bronze House Reprisal8.8.2015SwyrlynNyx Cherie? Fonzarelli? Kagorr? Moranus?
#0-24Decline of Glory23.9.2015JJapeTsurak? Fodor? Kyra?
#7–06To Judge a Soul, Part 1: The Lost Legacy6.10.2015NostrixJamas Wilfred Terka? Dantu? Shovelier
#6–98Serpents Rise??FranKcPregens, except "Leader"
#01-56The Jester's Fraud27.11.2015mosillanDien Rlp? Sara Jamas

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped