Pathfinder Society -hahmot

Yu Shan Han the Scourge of Heaven

"Life is a gamble."

Character theme: Samurai Fiction- Katana Groove

Male Human Gunslinger(Pistolero) lvl. 5 (Update WIP)
Chaotic Neutral Medium Humanoid (acceptable level of evil for PFS)
Player Olaf (63052-2)
Xp 11
Faction Sczarni (formerly of Lantern Lodge)
Prestige & Fame 16 / 18


Init +8 (+10 w. Grit)
Senses Perception +6


HP 56
AC 18, touch 15, flat-footed 13;
Fort +6, Reflex +7, Will +4;
Special defenses nimble


Speed 30 ft.
Melee Masterwork Katana (1d8+1/x2)
Ranged Masterwork Pistol (1d8+1/20x4) (Misfire 1, 5ft)
Special attacks Gun attacks resolve vs. enemy Touch AC within 20 ft.


Str 12, Dex 18, Con 16, Int 10, Wis 14, Cha 7
Base Atk MEL +4 RAN+7; CMB +4; CMD 19
Feats Armor Proficiency (Light), Exotic Weapon Proficiency (Firearms), Gunsmithing, Martial Weapon Proficiency, Point-Blank Shot, Rapid Reload (Pistol), Rapid Shot, Improved Initiative, Simple Weapon Proficiency


Skills Acrobatics +8 (2), Bluff -2, Climb 4 (1), Craft Alchemy +4 (1), Diplomacy -2, Disguise -2, Escape Artist +3, Fly +3, Heal +2, Intimidate +2 (1), Knowledge (Local) +5 (2), Liguistics(Tien) +1 (1), Perception +6 (1), Ride +3, Sense Motive +7 (1), Stealth +6 (3), Survival +6 (1), Swim 0
Languages Common, Tien
Special Qualities Bonus Feat (Human), Deadeye(EX), Deeds, Grit(EX), Gunslingers Dodge(EX), Gunsmith, Quick Clear(Ex), Skilled, Weapon Proficiency (Pistolero), Up Close and Deadly(EX), Nimble(EX), Bonus Feat (Gunslinger)
Traits Mind over Matter (+1 vs Will Save), World Traveller (Sense Motive) +1
On person Studded Leather Armor, Masterwork Pistol, Powder Horn, Masterwork Katana, 9 Paper Cartridges

Belt Pouch: 5,½ lbs.
- Black Powder (Dose) x 22
- Bullet x 22
- Bullet, Silver x 5
- Bullet, Adamantium x 5
- Potion of Light Wounds x 5
- Waterskin (Filled)
- Springloaded Wrist Sheath x 2
- Loaded Dice (Average)
- Marked Cards
- Ear Plugs
- Flint and Steel
- Wand of Cure Light Wounds (45 charges)
Donkey: "Rucio", 71 lbs.

- Saddlebag, 15 lbs. - Backpack, 26 lbs. - Tent, 30 lbs.

Backpack: 26 lbs.
- Bedroll
- Rope (hemp)
- Torch
- Trail Rations x 4
- Gunsmith Kit
- Traveller's Outfit

Lodge Locker

- Wealth: 3357 gp - Courtier's Outfit (75gp)

Magic Loot

Current Load: Light, 34,5 lb. of a maximum of 130 lb.

Encumbrance 5 lb. without backpack, 34,5 lb. with backpack (light 43 lb, medium 86 lb., heavy 130 lb)


Notes

Owner of the Jade Monkey, a Ulfen Longship, whose last captain suffered an unfortunate...accident.
Current confirmed crew (saved from the Slave Pits of Absalom):
2 x Dwarf
1 x Ulfen Human
Yu Shan Han 'Taivaan Vitsaus' on alkujaan Tianissä ammattiaan harjoittanut mies. Tämä ajautui väkivaltaisuuksiin Kultaisen Liiton kanssa ja Yu Shan päätti xun-uhkapelurin uransa verisessä yhteenotossa, jossa miekkosen veriveljet menehtyivät. Jättäen jälkeensä useita ruumiita, Yu Shan onnistui pakenemaan maasta Lyhtyloosissa työskentelevän tuttunsa avulla. Saavuttuaan Absalomiin, herra Han hakeutui Lyhtyloosin polunnäyttäjäksi kerääkseen rahaa huoltaakseen vanhan pistoolinsa, joka on jo matkanteossa nähnyt paljonkin käyttöä.

Yu Shan on yhdeksänsorminen, kasvoiltaan rujo mies, jonka ilme ei värähdä edes veitsellä uhattuna- vuosia sitten kärsitty vamma päähän aiheutti osittaisen halvaantumisen ja edesautti epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön kehittymistä. Vaikka tämä ei ole fyysisesti uhkaavan oloinen, on tämän kylmäkiskoinen käyttäytyminen ja kovia kokenut ulkoinen olemus omiaan saamaan ihmiset potemaan varovaisuutta konnaa kohtaan.

Seikkaillessaan Cassomirissä Yu Shan sai elää lapsuudenunelmaansa Ihmeiden Salissa, jossa tämä asettui komentajaksi jättiläisrapurobottiin ja murskasi kappaleiksi kaksi örkkiä huutaessaan koneen ohjaimista: "Buriki Kami Daioh Punchu!" Kyseessä oli museon Apparatus of the Crab, joka valitettavasti ei selvinnyt taistelusta yhtenä kappaleena.

Pelastettuaan Amara Lin muiden Lyhtyloosilaisten kanssa herra Han sai tietää että loosi lopettaa toimintansa Absalomissa, joten tämä joutui etsimään uutta työnantajaa. Jäähyväislahjana loosin seuraajille Amara järjesti erikoiskoulutusta entisille seuraajilleen, ja Lyhtyloosin erikoiskoulutuksen avulla kovanaamaisesta miehestä karaistiin vieläkin sitkeämpi ryökäle.

Seikkaillessaan Mendevissä, Yu Shan auttoi Laospia hämärähommissa pitämällä vahtia sillä välin kun pappi suoritti jumalaansa miellyttäviä vetisiä veritekoja. Mies myös teloitti taistelussa vihamielisen soturin ampumalla tätä vatsaan seistessään tämän edessä, ja antamalla soturin takana seisseelle papille mittavan uuden tuuletusaukon pääkoppaansa kriittisellä osumalla.

Boons

Mendevian Commendation: (from scenario 5-02)

- You have received a medal for your service to Mendev and the Fifth Crusade. For every Mendevian Commendation you have, you gain a cumulative +1 bonus on Charisma-based skill and ability checks made to influence the crusaders of Menvev (max. +3)

A Fair Trade: (from scenario 5-02)

- Mendev has no shortage of underground markets, and after helping connect Guaril Karela with a few contacts, you're able to negotiate a good deal with one of the local fences. When you're in a settlement with >5000 people, you may spend 1 hour to find and negotiate with a fence to exchange any one magic item in your possession worth up to 2,500 for any other magic item of equal or lesser value normally available for purchase in Pathfinder Society Organize Play. When you use this boon, cross it off your Chronicle Sheet.

Triumph of the Lantern Lodge: (from Scenario 4-21)

- The Lantern Lodge has realized it's ambiguous goals, and the victory is bittersweet. (snip, snip) Before august 14, 2013 you may change from Lantern Lodge to a new faction w/o spending Prestige or losing any faction-specific Prestige Awards. When you complete this change, choose one ability score. You receive a permanent +1 bonus to that ability score. (Chose CONSTITUTION +1)

Gift of the Kirin (Lantern Lodge):

- Venture-Captain Amara Li realized her goal with your help, and she assists you in securing a necessary tool in the future. You may treat your Fame score as 2 points higher when purchasing any single item. When you use this boon, cross it off of your Chronicle sheet.

Spider's Captor: (from Scenario 2-24)

- In thanks for your contribution to the process of bringing Spider to justice, you gain an official writ of appreciation from the People's Council granting you a +5 bonus on any Diplomacy check made to influence a goverment official within the nation of Andoran.

Kassen's Blessing: (from Module Crypt of Everflame)

- You carry a small charm from the spirit of Kassen. You may reroll a single attack roll, saving throw, or skill check after the roll is made but BEFORE the results are revealed. You must take the result of the second roll, even if it is worse. Once this ability has been used, cross it off the Chronicle.

Pelatut skenaariot:

  1. Shadow's Last Stand, Part 1: At Shadow's Door (#2-23)
  2. Shadow's Last Stand, Part 2: Shadow's Last Stand (#2-24)
  3. Crypt of the Everflame (Module)
  4. The Devil We Know, Part III: Crypt of Fools (#0-41)
  5. Way of the Kirin (#4-21)
  6. The Wardstone Patrol (#5-012)
  7. We Be Goblins Too! (Pathfinder Module)
  8. Silent Tide (#0-01)
  9. The Frozen Fingers of Midnight (#0-04)

Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Olaf

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped