Pathfinder Society 2 -hahmot

Trismegistus Taivaanhalkoja Sateraijis-Bolverk

Kun äitisi on alkemisti, on täysin mahdollista että olet kasvanut koeputkessa ja syntynyt täytenä aikuisena. Ei mitään hätää, limasta koostuvan pikkusisaruksen jälkeen Ronit ja Orteil päättivät että jos lisää lapsia hankitaan, niin sitten perinteisesti.

Barbarian 1
Player <Gomis> (<81346-2001>)
XP 8


Ancestry Half-elf, Background Martial Disciple
Speed 20 ft., Perception +6, Low-light vision
Alignment Neutral Good
Languages Common, hallit


Str 18, Dex 12, Con 14
Int 10, Wis 12, Cha 12


AC 18; (+4 armor, +1 Dex, +3 Prof.)
HP 22
Fort 7, Ref 4, Will 6
Special Defenses N/A


Melee War Flair +7, 1d10+4 DMG, 2-handed, traits: disarm, sweep, trip
Melee RAGE War Flair +7, 1d10+6 DMG
Ranged Javelin +4, 1d6+4 DMG, range 30 ft., traits: thrown
Ranged RAGE Javelin +4, 1d6+6 DMG
Special Attacks N/A


Spells
1st (x/day) — spells
Cantrips (at will) — spells
Spell Attack , DC


Skills Acrobatics +4•, Arcana +3•, Athletics +7•, Diplomacy +4•, Lore (Warfare) +3•, Lore (Scouting) +3•, Occultism +3•


Ancestry Abilities Cooperative Nature
Class Feats Acute Vision, Raging Thrower
General Feats
Skill Feats Cat Fall
Class Features Rage, Instinct -> Fury Instinct


Bulk 5 bulk, encumbered limit 9 bulk, max 14 bulk
Worn Chain Mail (2), Ordinary Clothing (-), Backpack (-), Rope (L), Torch x 2 (L), Flint and Steel (-)
Weapons War Flair (2), Javelin x 5 (L)
Stowed Crowbar (L), Writing Set (-), Waterskin (L), Torch x 8 (L), Bedroll (L)
Wealth 19 GP 1 SP 9 CP
At the Lodge -


Faction Vigilant Seal; Reputation 8; Tier 1
Fame 8


Boons -


 • Homeland: Taldor.
 • Ethnicity: Intriguing.
 • Nationality: Absalomian.
 • Religion: ?
 • Age: ???
 • Height: L O T S
 • Weight: chonk
 • Hair: Dirty blonde.
 • Eyes: Grass green.
 • Lisäkuvausta pian.

  Persoonallisuus jossain välissä kun saan kirjoitettua.

  Taustatarinaa jossain välissä kun saan kirjoitettua.


  Scenarios Played
  1. #1-01: The Absalom Initiation
  2. #1-00: Origin of the Open Road [GM exp]

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped