Another victim of the cruel World.

Gabriella
Female aasimar druid 2
CN Medium outsider (native)
Init +2; Senses darkvision 60 ft.; Perception +8, Sense Motive +7


Defense


AC 15, touch 12, flat-footed 13 (+3 armor, +2 Dex)
hp 18/18 (2d8+2)
Fort +4, Ref +2, Will +5
Resist acid 5, cold 5, electricity 5


Offense


Speed 30 ft.
Melee

PA club +3 (1d6+7)
PA dagger +3 (1d4+5/19-20)
Ranged
DA dart +2 (1d4+5)
Druid Spells Prepared (CL 2nd; concentration +4)
1st—cure light wounds, cure light wounds, shillelagh (DC 13)
:0 (at will)—create water, guidance, spark (DC 12), stabilize

Statistics


Str 16, Dex 14, Con 13, Int 10, Wis 14, Cha 12
Base Atk +1; CMB +4; CMD 16
Feats Celestial Servant ARG, Self-Sufficient (Background)
Traits rescued [Shalelu], suspicious, wary (Background)
Skills Acrobatics +6, Climb +6, Diplomacy +3, Disguise +2, Handle Animal +6, Heal +8, Knowledge (geography) +5, Knowledge (nature) +6, Knowledge (planes) +1, Stealth +2, Survival +10, Swim +6
Languages Celestial, Common, Druidic
SQ skilled, nature bond (celestial firebelt cougar named Ohdaketassu), nature sense, wild empathy
Combat Gear acid, 2x alchemist's fire, tanglefoot bag, club, dagger, dart (3)
Clothes and armor hide shirt
In belt pouch holly and mistletoe, spell component pouch, healer's kit (+2 competence), veterinarian's kit (+3 competence), hammock, string or twine, water skin, golden ivory fan
In backpack, mv grappling hook, hemp rope (50 ft.), waterproof bag, bedroll, winter blanket
Wealth 123 gp, 2 sp, 9 cp


Special Abilities


Animal Companion Link (Ex) Handle or push Animal Companion faster, +4 to checks vs. them.
Darkvision (60 feet) You can see in the dark (black and white only).
Energy Resistance, Acid (5) You have the specified Energy Resistance against Acid attacks.
Energy Resistance, Cold (5) You have the specified Energy Resistance against Cold attacks.
Energy Resistance, Electricity (5) You have the specified Energy Resistance against Electricity attacks.
Nature Sense (Ex) A druid gains a +2 bonus on Knowledge (nature) and Survival checks.
Share Spells with Companion (Ex) Can cast spells with a target of "you" on animal companion, as touch spells.
Wild Empathy +3 (Ex) Improve the attitude of an animal, as if using Diplomacy.
Woodland Stride (Ex) Move through undergrowth at normal speed.


Gabriella on enkelinsukuinen löytölapsi Hiekkasärkässä. Häntä ei oltu siunattu jumallisella kontekstilla, joten hänen kasvatuksen sai vastuulleen Turandarok akatemia. Lapsuusvuodet olivat lasten leikkiä, mutta kaikki alkoi muuttua murrosiän kynnyksellä.

Poikia alkoi kiinnostaa Gabriellan mystisen viehättävä ulkomuoto ja tyttöjä vasta vuoroin kadehdittaa. Monen laista dramatiikkaa ja kiusaa alettiin siis harrastamaan nuorten keskuudessa.

Pahin oli vielä kuitenkin edessä, kun 4708 Hiekkasärkkä oli joutua Lamasthun polttouhriksi. Kaikkein kurjinta oli että tekijäksi paljastui kaiken koston ja katkeruuden takaa toinen aasimar nainen Nualia, edesmenneen Ezekiel Tobynin löytölapsi. Tässä kohtaa Gabriellan osaksi oli joutua sietämään pilkkaa, epäluuloa, syrjintää ja jopa uhkaa nyt jo aikuistenkin Hiekkasärkkäläisten osalta. Tämä vaikutti voimakkasti nuoreen naiseen joka masentui ja menetti elämänhalunsa.

Sattui kuitenkin niin, että eräänä päivä Shalelu Andosana Hiekkasärkän metsien ja mantujen suojelija sattui kylään täydentämään reppuaan ja kertomaan kyläläisille päivityksiä, mitä sen ympäristössä oli tapahtunut gobliiniuhan kukistuttua.

Gabriella sattui näkemään tämän muukalaisen saapumisen ja kiinnostui välittömästi tämän viehkeistä pitkistä korvista. Kun selvisi mitä tämä toimitteli kylän ulkopuolella, Gabriella vaati päästä kokelaaksi, päästäkseen edes hetkeksi ulos helvetiksi muuttuneesta kylästä. Akatemiassa oltiin Gabriellasta ja tämän vaikutukseen muihin nuoriin jo sen verran huolestuttu, että viikon lupa samoiluun annettiin nopeasti.

Kaksi vuotta sitten Gabriella marssi ulos pohjoisportista avointa maailmaa ihmetellen Shalelun vanavedessä... eikä häntä ole sen kuummin nähty, monet jo kokonaan unohtaneetkin. Shalelu on kyllä tuonut sanan harvoille, että tyttö kasvaa nyt kasvaa aikuuteen Hiekkasärkän ympäristössä samoillen, gobliineja jahdaten ja muita vaaroja tarkkaillen kuin Shalelun perintönä ikään. Onpä hän kuulemma löytänyt ja kesyttänytkin paikallisen tuliraitapuuman pennunkin suojelijakseen.

Lähteet: ARG & UC
Tunnusmusiikki: www.youtube.com/watch?v=D9ioyEvdggk

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped