Attach:dulcinella.jpg Δ Female Brine May Ranger (dandy) 1
Chaotic Good Med. Humanoid (changeling)
Player Muser
Campaign Hornankapina


Init +1
Senses Perception +4; darkvision 60 ft.


AC 20, touch 11, flat-footed 19; (+6 armor, +1 dex, +1 natural, +2 shield)
hp 18 (1d10+con+fcb)
Fort +4, Ref +4, Will -1; +1 vs mind-affecting, +2 vs emotion & +2 vs pain effects
Special Defenses natural armor +1


Speed 20 ft. in armor
Melee mwk mace +6 (1d8+3/20x2, B)
Melee claws +5 (1d4+3/x2, S?)
Ranged brick -2 (1d4/x2, B)


Str 16, Dex 12, Con 13, Int 14, Wis 9, Cha 11
Base Atk +2; CMB +5; CMD 15(+10 vs disarm w/manople)
Feats Extra Traits, bf: Dazzling Display
Skills (ACP -4) Athletics +7 (1), Bluff +5 (2), Diplomacy +5 (2) +2 in Kintargo, Disguise +6 (2), Intimidate +7 (2), Linguistics +7 (2), Knowledge(local) +7 (2), Knowledge(nobility) +6 (1), Perception +4 (2), Sense Motive +3 (1)
Traits Fed-Up Citizen, Glint-Tongued, Permanent Scars, Town Gossip
Languages Common, Goblin, Elven, Infernal (ling), Strix
SQ claws, favored nation (Cheliax)*, hag trait (can hold breath for a number of rounds equal to three times her Constitution score), track, rumor empathy


On person armored coat, backpack, buckler, chainmail, dagger, heavy wooden shield, manople, ? gp
Immaterial
Encumbrance lb. without backpack, x lb. with backpack ( lb. light/ lb. medium/ lb. heavy)

lol Yvicca, CotCT jne

  • [S]he gains a +2 bonus on Bluff, Diplomacy, Knowledge, Perception, Sense Motive, and Survival checks against courtiers, officials, nobles, and gentry from that nation. Likewise, he gains a +2 bonus on weapon attack and damage rolls against them.

Dulcinellan tarina on kaupungilla hyvin tiedossa: Nuori nainen pakkovärvätään kaukaisen Korvosan sotavoimiin. Samana vuonna hallitus kaatuu, monarkki vaihtuu ja kaupunki palaa. On epäselvää, että mikä nyt jo 27-vuotiaan naisen oma rooli vuoden 4709 tapahtumissa oli. Eritoten koska Dulcinella mielellään värittää tapahtumia kerronta kerronnalta. On kapinaliikettä, on kidutettuja naissotureita, on sidottuja paholaisia ja veriuhreja, rakshashoiden aatelissuku ja epäkuollut lohikäärme kaupungin yllä: Puolet Dulcinellan seuraapiiri-imagosta on rahvaan sanoin valhetta.

Se toinen puoli koostuu hyvin harkituista lahjuksista, uuden kotikaupungin tuntemuksesta ja alakaupungilla kuulusta ruusutarhasta. Dulcinella onkin omaksunut ruusun, vaikeasti taipuvan, piikkivartisen ja mukautuvaisen kukkien aatelisen, symbolikseen ja pahat kielet yhdistävät hänet tätä myöten kiellettyihin antimonarkistisiin kultteihin. Neiti Ramouf on julkisesti aivan eri mieltä ja kutsunut vartioston useasti tarkistamaan kaupunkiasuntonsa. Samalla hän on valmis esittelemään viinikellarin, hyvin hoidetun puutarhan ja vuokrattavan ateljeen. Hän on laille avoin kirja! Pistokkaita? Suosituksia? Onko teillä tarvetta kesäasunnolle kenties?

Yksityisesti ex-kersantti Ramouf teroittaa miekkaansa, pitää yhteyttä muihin maanpakoon ajettuihin harmaisiin neitoihin, ja katsoo huolestuneena kiristyvää lain kesää rakkaassa pikku metropolissaan. Jos tilanne sitä vaatii, hän on vannonut pesevänsä kasvojensa arvet esiin ja pyyhkivänsä täyslevystään ruosteet.

Mesdames, katsokaa meitä
Olimme virkailijoita, maistereita
Nartut ja hovin käsikassarat
Juoksuttakaa tyttäret terälehtineen
Kukittamaan tiemme ahjolle
Jossa sisaret karkaisevat oppineita
Ota vastaan
Ota vastaan
Vallan hulluus sotineen

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped