Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Godric Kaddren

Sitaatti/rivin konsepti/mitävaan

Male Human Paladin of Irori 1
LG Medium Humanoid
Player JJape


Init +2
Senses Perception -2


AC 17, touch 12, flat-footed 15; (+5 armor, +2 Dex)
hp 15
Fort +4, Ref +2, Will +0
Special Defenses +2 to AC against smited enemies


Speed 30 ft (20 ft in armor)
Melee Greatsword +4, 2d6+4, 19-20, Bludgeoning
Melee Greatsword +3, 2d6+7, 19-20 x2, slashing (PA)
Melee Greatswprd +5, 2d6+8, 19-20 x2, slashing, Good, Lawful, (PA)+Smite
Ranged Shortbow +3, 1d6, x3 piercing
Special attacks Smite Evil 1/day (+2 to hit, +1 to dam., +2 to AC)


Spells & Powers
Aura of Good (none), Detect Evil (at will)


Str 17, Dex 14, Con 14, Int 12, Wis 7, Cha 15
Base Atk +1; CMB +4; CMD 16
Feats Power Attack, Toughness
Skills Diplomacy +6 (1), Knowledge: History +3 (1), Knowledge: Nobility +5, Spellcraft +5 (1)
Traits Scholar of Ancinents, Magical Knack (Sorcerer)
Languages Common, Thassillonian, Draconic


On person Explorer`s Outfit, Greatsword, Scale Mail, Shortbow (30 arrows)
In backpack Paladin's Kit
Wealth 6 gp
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped