Tatuoitu

Kunnes kallomme kerätään.

Male Half-Orc Cleric of Gorum 9
CN Medium Humanoid (Human, Orc)
Player Tomahawk


Init +1
Senses Perception +15


AC 21, touch 11, flat-footed 20; (+10 armor, +1 dex)
hp 84 (9d8+18+9+9)
Fort +10, Ref +6, Will +11


Speed 20 ft
Melee Mwk Cold-iron Greatsword +13/+8, 2d6+9 19-20/x2, S
Melee Mwk Cold-iron Greatsword +11/+6, 2d6+15 19-20/x2, S (PA)
Melee +1 Silver Earthbreaker +14/+9, 2d6+10 x3, B
Melee +1 Silver Earthbreaker +12/+7, 2d6+16 x3, B (PA)
Ranged 5x Javelin +7/+1, 1d6+6 x2, P
Ranged Light Crossbow +7/+1, 1d8 19-20/x2, P


Spells known
2nd (DC 14) — Lesser Restoration, Resist Energy, Bull's StrengthD
1st (DC 13) — Bless, Shield of Faith, Divine Favor, Enlarge PersonD
Orisons (DC 12) — Create Water, Guidance, Light, Stabilize


Str 22, Dex 12, Con 14, Int 7, Wis 16, Cha 12
Base Atk +6; CMB +12; CMD 23
Feats Heavy Armor Profiency, Toughness, Power Attack, Weapon Focus (Earthbreaker)
Skills Diplomacy +12 (8), Perception +15 (9)
Traits Shoanti Tattoo, Underbridge Dweller
Languages Common, Shoanti
SQ Channel Positive Energy 5d6 4x/day, Aura of Chaos, Domains Destruction, Strength


On person Explorer's outfit(9 lbs), +3 Fullplate, 20x Cold-iron Bolts, Belt of Giant Strenght +2, Circlet of Wisdom +2, Cloak of Resistance +2, Wand of CLW, Wand of CMW, Handy Haversack, Pearl of Power 1
Backback Adventurer's Kit, 5x Alchemist fire
Wealth 800 gp
Encumbrance 12 lb. (100 lb. light/200 lb. medium/300 lb. heavy)


Notes Peikkotantta katkaisi shoantilta kaulan. Palasi takaisin taisteluun riimuvaltiaita vastaan puoliörkkinä. Comeback puoliörkkinä ei kauaa kestänyt ja Ex-Tatuoitu käveli suoraan Ogre Hookkiin. Pää lensi jälleen, tutuksi tulleessa kaaressa, useiden metrien päähän ruumiista.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped