"Why so gloomy, Thaskisiel?"

Thaskisiel on alunperin kotoisin Korvosasta, mutta sieltä aikanaan paennut olosuhteiden pakosta Magnimariin. Thaskisiel on vauraan aatelissuvun kahdeksas poika, jonka menemisistä ja tulemisista tämän dekandentti leskiäitinsä ja sisaruksensa eivät ole juurikaan koskaan olleet perillä, eikä heitä toisaalta ole juurikaan edes kiinnostanut. Utelias ja oppivainen luonteeltaan, Thaskisiel päätyi Magnimarissa Thassiloniaa tutkivan tahon leiriin, jossa tämän näppäryys lukkojen ja ansojen kanssa osoittautui hyödylliseksi taidoksi - etenkin kun vanhoja raunioita tutkittiin. Thaskisiel on kalju, mutta tällä on kirkkaan punertavat kulmakarvat, sekä lyhytkarvainen parta joka kiertää leuan ja huulet. Thaskisiel on suhteellisen vaaleaihoinen, ja tällä on kirkkaan vihreät silmät. Thaskisiel pukeutuu mustan ja tumman harmaan sävyiseen tyköistuvaan hupulliseen asuun, joka ei kahise lainkaan tämän liikkuessa, kasvoillaan hänellä on mustasta puusta veistetty naamio jossa ainoat avoimet aukot ovat silmien kohdalla olevat aukot. Näiden aukkojen alta paljastuu mustat lasipinnat. Kaikenkaikkiaan Thaskisielin ulkoasu on viimeaikoina saanut sangen epäilyttäviä piirteitä; se, että hän viihtyy varjoissa ja vaikuttaa välillä jopa juttelevan varjoille, on vain omiaan nostattamaan kylmiä väreitä...

Male Human Monk 2 / Rogue 5 / Shadowdancer 6 (+1 sp/rogue level)
LN Medium Humanoid (Human)
Player Arkhios


Init +9
Senses Darkvision 60 ft., Perception +21 (+23 vs. Traps; Spot Traps within 10 ft. of them!)


AC 30, touch 20, flat-footed 22*; (+7 dex, +1 dodge, +1 deflection, +9 armor, +1 natural, +1 insight)
hp 81 (13d8+13)
Fort +10 (base +6 (42/6) + Con 1 + Resistance 3)
Ref +19 (base +9 (54/6) + Dex 7 + Resistance 3)
Will +11 (base +6 (42/6) + Wis 2 + Resistance 3)
Special Defenses +4 dodge bonus vs. opportunity attacks, improved evasion, +1 bonus on Reflex saves made to avoid traps and a +1 dodge bonus to AC against attacks made by traps, improved uncanny dodge*.


Speed 40 ft., Fly 60 ft. (Good; 5 min. 1/Day)
Melee Silver or Cold Iron Mw. Gauntlet +12/+7, 1d6+2
Ranged (Seeking Giant Bane Darkwood Composite Shortbow (Adaptive) +1, 19-20/x3; Crit confirmation +4)
+20/+15, 1d6+4
+20, 1d6+4+1d6 (VS)
+17/+12, 1d6+10 (DA)
+17, 1d6+10+1d6 (DA+VS)
+21/+16, 1d6+5 (PBS)
+18/+13, 1d6+11 (PBS+DA)
+21/+16, 1d6+5+3d6 (PBS+SA)
+18/+13, 1d6+11+3d6 (PBS+DA+SA)
+21, 1d6+5+1d6 (PBS+VS)
+18, 1d6+11+1d6 (PBS+DA+VS)
+21, 1d6+5+4d6 (PBS+VS+SA)
+18, 1d6+11+4d6 (PBS+DA+VS+SA)
Special Attacks
Giant Bane: +2 Atk/+2d6+2 Dmg vs. Giants
Deadly Aim: -3 Atk/+6 Dmg
Point-Blank Shot: +1 Atk, +1 Dmg (up to max 30 ft.)
Sneak Attack: +3d6 (up to max 30 ft.)
Vital Strike: +1d6 extra to the total damage


Str 14, Dex 25++, Con 12, Int 14, Wis 14, Cha 14
Base Atk +9/+4 (9.3/4); CMB +11; CMD 28
Feats Dodge, Point-Blank Shot, Precise Shot, Combat Reflexes, Skill Focus (UMD), Deadly Aim, Weapon Focus (Shortbow), Mobility, Vital Strike, Improved Critical (Shortbow), Magical Aptitude
Skills (Total Ranks: 102 (8monk, 40rogue, 30ShaD., 12int, 12human, 10Headband); ACP -2)

 • Acrobatics +25 (13)
 • Climb +9 (7)
 • Disable Device +24 (+26 vs. Traps & Locks) (13)
 • Escape Artist +26 (13)
 • Fly +10 (0)
 • Kno.(Dungeoneering) +6 (1)
 • Kno.(History) +6 (1)
 • Kno.(Local) +18 (13) (Headband)
 • Kno.(Religion) +6 (1)
 • Perception +22 (+24 vs. Traps) (13)
 • Perform (Dance) +7 (2)
 • Sleight of Hand +17 (10)
 • Stealth +25 (13)
 • Swim +10 (8)
 • Use Magic Device +28 (13); Wands DC 20, Scrolls DC 20+caster level

Traits ReactionaryCombat, Rich ParentsSocial
Languages Common, GiantInt, ThassilonianInt
SQ Racial Ability Score Increase (+2 dex), Race Bonus Feat, Bonus Skills, Unarmed Strike, Stunning Fist 4/Day, Improved Evasion, Bonus Feats (Dodge, Combat Reflexes), Sneak Attack +3d6, Trapfinding (+2), Rogue Talents (Trap Spotter, Weapon Training (Shortbow), Improved Evasion, Combat Trick (Critical Focus: Shortbow)), Trap Sense +1, Hide In Plain Sight, Darkvision 60 ft., Improved Uncanny Dodge, Shadow IllusionCL 6; up to 100 ft. cubes 3/Day, Summon Shadow 1/Day, Shadow CallCL 6 2/Day, Shadow Jump (8x10)ft./Day, Defensive Roll 1/Day, FlyCL 5 1/Day


On person Celestial Armor (20), Mw. Alc. Silver Gauntlet, Mw. Cold Iron Gauntlet, Seeking Giant Bane Darkwood Composite Shortbow (Adaptive) +1 (1), Greater Bracers of Archery (Shortbow) (1), 20 Arrows (3), 20 Silver Arrows (3), 20 Cold Iron Arrows (3), Traveller's Outfit (5), Mw. Thieves' Tools (), Cloak of Resistance +3 (1), Stalker's Mask (1), Eyes of the Eagle, Vest of Escape, Belt of Incredible Dexterity +4 (1), Boots of Striding & Springing (1), Amulet of Natural Armor +1, Ring of Protection +1, Handy Haversack (5*), Oil of Grease x 2, Headband of Mental Superiority (All) +2 (1), Dusty Rose Ioun Stone
In Wand Case (0.5)
Wand of Magic Missiles (44 Charges)(CL 3; DC 20)
Wand of Cure Light Wounds (14 Charges)(DC 20)
Wand of Silent Image (48 Charges)(DC 20)
Wand of Shield (50 Charges)(DC 20)
Wand of Inflict Light Wounds (12 Charges)(DC 20)
Wand of Vampiric Touch (33 Charges)(CL 5; DC 20)
In scroll case (0.5)
Gust of Wind(CL 3)
Minor Image(CL 3)
Hide from Undead x 12(CL 1)
Flame Arrow(CL 3)
Expeditious Retreat(CL 1)
Floating Disk x 3(CL 2)
Cone of Cold(CL 9; Ref DC 17; Emulate an Ability Score DC 30)
In H.Haversack, Adventurer's kit (22*), 200 ft. Silk rope (20*), Grappling hook (4*), Pearl of Power (1ST), +2 Flaming Burst Arrow x 6
Encumbrance 21 lb. without H.Haversack, 26 lb. with H.Haversack (76 lb. light/153 lb. medium/230 lb. heavy)

Echo of Lucrecia
LN Medium Undead (Incorporeal)
Init +2; Senses darkvision 60 ft.; Perception +8


DEFENSE
AC 15, touch 15, flat-footed 12 (+2 deflection, +2 Dex, +1 dodge)
hp 40 (Thaskisiel's HP*0.5)
Fort +8 (base 6 (42/6) + Cha 2)
Ref +11 (base 9 (54/6) + Dex 2)
Will +7 (base 6 (42/6) + Wis 1)
Defensive Abilities Incorporeal, Channel Resistance +4, Cannot be turned or commanded
Immune Undead Traits


OFFENSE
Speed Fly 40 ft. (good)
Melee Incorporeal Touch +11/+6 (1d6 Strength Damage)
Special Attacks Strength Damage (Su) A shadow's touch deals 1d6 points of Strength damage to a living creature. This is a negative energy effect. A creature dies if this Strength damage equals or exceeds its actual Strength score.


STATISTICS
Str —, Dex 14, Con —, Int 6, Wis 12, Cha 15
Base Atk +9/+4 (9.3/4); CMB +11; CMD 24
Feats Dodge, Skill Focus (Perception)
Skills

 • Fly +11
 • Perception +8
 • Stealth +8 (+12 in dim light, +4 in bright light)
 • Racial Modifiers +4 Stealth in dim light (–4 in bright light)

Languages None; Can communicate intelligibly with Thaskisiel Only


Notes

Level Plan

 1. CWBL: 150+900gp - Monk1 DodgeMonk, Point-Blank Shot, Precise Shot
 2. CWBL: 1,000+900 gp - Monk2 Combat ReflexesMonk
 3. CWBL: 3,000+900 gp - Rog1 Skill Focus (UMD)
 4. CWBL: 6,000+900 gp - Rog2 DEX +1 (19)
 5. CWBL: 10,500+900 gp - Rog3 Deadly Aim
 6. CWBL: 16,000+900 gp - Rog4
 7. CWBL: 23,500+900 gp - Rog5 Mobility
 8. CWBL: 33,000+900 gp - Sha1 DEX +1 (20)
 9. CWBL: 46,000+900 gp - Sha2 Vital Strike
 10. CWBL: 62,000+900 gp - Sha3
 11. CWBL: 82,000+900 gp - Sha4 Improved Critical (Shortbow)
 12. CWBL: 108,000+900 gp - Sha5 DEX +1 (21)
 13. CWBL: 140,000+900 gp - Sha6 Magical Aptitude
 14. CWBL: 185,000+900 gp - Sha7
 15. CWBL: 240,000+900 gp - Sha8 Improved Precise Shot
 16. CWBL: 315,000+900 gp - Sha9 DEX +1 (22)
 17. CWBL: 410,000+900 gp - Sha10 Improved Vital Strike

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped