Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Walder Kaddren (dead)

Helvetin koirat söivät väsyneen ja parhaat aseensa kadottaneen barbaarin

Male Half-Orc Barbarian 2 / Sorcerer (Draconic) 1
CN Medium Humanoid
Player JJape


Init +4
Senses Perception +3, Darkvision


AC 19 (23 with shield, 17 with rage, 21 with rage and shield), touch 12, flat-footed 17; (+7 armor, +2 Dex)
hp 31 (+6 hp with rage)
Fort +6, Ref +4, Will +3 (+5 with rage)
Special Defenses Uncanny Dodge


Speed 30 ft (with armor)
Melee mwk. Al. Silver Earthbreaker +6, 2d6+10, x3, Bludgeoning PA+AS
Melee mwk. Al. Silver Earthbreaker +8, 2d6+13, x3, Bludgeoning, PA+AS+Rage
Melee Cold Iron Glaive +5, 1d10+10, x3, Slashing, Reach, PA+AS
Melee Cold Iron Glaive +7, 1d10+13, x3, Slashing, PA+AS+rage
Melee Claws (2x) +5, 1d4+7, x2, B/S PA+AS
Melee Claws (2x) +7, 1d4+9, x2, B/S,PA+AS+Rage
Melee Kukri +5, 1d4+7, 18-20 x2, S(PA+AS
Ranged Compposite (+4) Longbow +4, 1d8+5, x3, AS
Special Attacks (at rage) Knockback (CMB +9(mwk)/+8 and 6 damage)


Powers
Barbarian: Rage (8 rounds/day), Fast Movement, Knockback, Ferocity
Sorcerer: Claws (2x1d4) 4 rounds/day, Fire spells: +1 dam. per die


Sorcerer Spells
Level 1 (4/day): Shield, Expeditious Retreat
Cantrips (at will): Message, Detect Magic, Disrupt Undead, Open/Close


Str 18(22 at rage), Dex 14, Con 14(18 at rage), Int 10, Wis 8, Cha 12
Base Atk +2; CMB +6; CMD 18
Feats Power Attack, Arcane Strike
Skills Acrobatics +3 (1), Bluff +5 (1), Climb +5 (1), Intimidate +7 (1), Knowledge: Arcana +4 (1), Perception +3 (1), Spellcraft +4 (1), Survival +4 (1), Swim +5 (1), Use Magic Device +5 (1)
Traits Exile, Magical Knack (Sorcerer)
Languages Common, Orc
ACP -3


On person Cloak of Resistance +1 (1 lbs), Explorer`s Outfit (8 lbs), mwk. Al.S. Earthbreaker (14 lbs), C.I Glaive (10 lbs), +1 Breastplate (12,5 lbs), Composite Longbow (30 arrows+20 C.I arrows)(3+5 lbs),
In backpack Chronicler`s Kit (4,5 lbs), Paladin's Kit (30 lbs), Grappling Hook (4 lbs)
Wealth 6 gp
Encumbrance 63,5 lb. without backpack, 102 lb. with backpack (86 lb. light/173 lb. medium/260 lb. heavy)


Ulkonäkö:
Walder on iso ja kohtalaisen komea puoliörkki, jolla on tuhkanharmaa iho ja vaaleanruskeat silmät. Hänellä on hienot, mutta erittäin kuluneet vaatteet, sekä musta tukka letitettynä poninhännällä: molemmat nämä olivat muotia Magnimarin aatelisnuorten keskuudessa useita vuosia sitten. Walderilla on myös varsin tyylikäs pujoparta ja komeat viikset, jotka hän pitää huolitellussa kunnossa silloin, kun ollaan edes jossain määrin lähellä sivistynyttä asutusta. Omituisena yksityiskohtana vaatetuksessa on hieno, joskin verentahrima sininen viitta, jossa on Irorin symboli.

Persoonallisuus:
Walder on varsin äreä ja synkkyyteen taipuva 25-vuotias puoli-örkki: Omasta mielestään maailma ja ihmiset kohdelleet kaltoin. Hän yrittää ylläpitää vaikutelmaa aatelisverenperinnöstä hienolla kampauksella ja vaatetuksella, mutta käytöstavat, tai niiden puute, yhdistettynä örkkipiirteisiin ovat pahasti tämän kanssa ristiriidassa. Walder on yleisesti ottaen pragmaattinen ja omaa etuansa ajatteleva, mutta vihastuu, jos puolustuskyvyttömiä tai syntyperältään erilaisia henkilöitä kohdellaan kaltoin.

Biografia:
Walder on Ashan vanhin lapsi, avioliiton ulkopuolelta, eli ei siis oikeasti Kaddrenin verenperintöä. Avioliiton ullkopuolisena ja vieläpä puoliörkkinä häntä ei kaivattu Kaddrenin suvun aatelissuvun seuraan pyörimään, joskin hän siellä silloin tällöin kävi hämmennystä aiheuttamassa. Hän oli lapsuudessaan Magnimarissa tekemisissä jossain määrin Ashan muiden lasten kanssa, siedettynä, joskin ei arvostettuna. Tämä loppui siihen, kun hän teinivuosinaan vihapäissään hakkasi Kaddrenin päähaaran perijän henkihieveriin. Hänet karkoitettiin samana päivänä Magnimarista, ja porttikielto on edelleen voimassa.

Lähisukulaisia:
Asha the Golden, Human Sorcerer (Draconic) - äiti, suvun matriarkka, lohikäärmeen tytär
Nikolai Kaddren, Human Aristocrat/Wizard, isäpuoli, aatelissukua Magnimarista
Godric Kaddren (kuollut), Human Paladin/Sorcerer, Pallinrepijän goblinheimo mukiloi ja uhrasi Lamashtulle
Handsome Stranger with a hat of Disguise, isä, örkki/puoli-örkki

Ashan nuoruuden seikkailijajäryhmä:
Asha the Golden, Human Sorcerer (Draconic)
???, Dwarf Monk
Frederick, Half-Orc Barbarian - kotoisin Qadirasta
Igeyorhm, Elf Ranger - kotoisin Taldorin metsien syövereistä

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped