yesterday will find you where you've been before
let the past remind you what's done, look for something more

android unchained rogue (Numerian scavenger) 5/brawler (steel-breaker) 1
true neutral medium humanoid (counts as construct for targeting)
Player Rei


Init +5 (+5 Dex)
Senses darkvision 60 ft., low-light vision, Perception +151


AC 18, touch 15, flat-footed 13; (+3 armor, +5 Dex)
hp 46 (5d8+1d10+12)
Fort +5, Ref +11, Will +5; danger sense +1, evasion; +4 vs. mind-affecting effects, paralysis, poison, stun; immune to fatigue, exhaustion, disease, sleep, morale, fear, emotion-based effects
Special Defenses nanite revival 1/day, repairing nanites 1/day


Speed 30 ft.
Melee mwk dagger +10 (1d4+5/19-20 x2) or
cestus +9 (1d4/19-20 x2) or
unarmed +9 (1d6/x2)
Ranged dagger +9 (1d6+5/19-20 x2)
Special Attacks sneak attack +3d6
Other careful stab


Str 10, Dex 20, Con 14, Int 15, Wis 18, Cha 9
Base Atk +4; CMB +4; CMD 19
Feats Combat Expertise*, Deadly Aim*, Exotic Weapon Proficiency (whip), Improved Feint, Manipulative Agility, Piranha Strike, Technologist, Weapon Finesse
Rogue Talents Careful Stab, Combat Trick (Exotic Weapon Proficiency (whip))
Skills (FCB +5) Acrobatics +14 (6), Appraise +6 (1), Bluff +3 (1), Climb +5 (2), Craft (armor) +6 (1), Diplomacy +6 (4), Disable Device +14/+162 (6), Disguise +3 (1), Escape Artist +14 (6), Handle Animal +3 (1), Intimidate +5 (3), Knowledge (dungeoneering, local) +7 (3x 1), Knowledge (engineering)* +10 (5), Linguistics +6 (1), Perception +151 (6), Profession (waiter) +7 (1), Sense Motive +4 (1), Sleight of Hand +13 (5), Stealth +14 (6), Swim +4 (1), Use Magic Device +3 (1)
Traits Against the Technic League (weapons), Nanite Revival
Languages Androffan, Common, Hallit, Read Lips
SQ constructed, danger sense, emotionless, exceptional senses, finesse training (dagger), lucky glitch, repairing nanites 1/day, rogue's edge (Perception), sneak attack +3d6, technic training


On person 2x mwk dagger, dagger, cestus, studded leather armor, burglar's outfit, mwk thieves' tools
In backpack
Wealth ?? gp
Encumbrance 27 lbs. without backpack, lbs. with backpack (33 lb. light/66 lb. medium/100 lb. heavy)

Notes

- 1 +1 to locate mechanical or high-tech traps
- 2 to disable mechanical or high-tech traps

Kythera saapui Soihtuun hieman vajaa vuosi sitten. Epämääräisiin kankaanrepaleisiin naamansa kietonut hämäräperäinen androidi herätti monissa kyläläisissä pelkoa ja omaksi onnekseen muutamassa myös sääliä: hän sai työpaikan tarjoilijana ja yövartijana paikallisessa kuppilassa, kunnolliset vaatteet niskaansa ja päähänsä lähes puoli päätä peittävän silmälapun ja naamion välimuodon, jonka alla oletetaan olevan hirvittävällä tavalla vaurioitunut tai tuhoutunut silmä. Suurin osa antaa asian olla - ollaanhan nyt Numeriassa. Kaameat epämuodostumat ja vammat ovat täällä lähes arkipäivää.

Yksisilmäisen androidin tausta on hämärän peitossa, sillä työstään huolimatta Kythera ei juuri seurustele asiakkaiden kanssa. On kuitenkin selvää, että hän on jostain Numerian syvyyksistä; suunta, josta hän saapui, on lähinnä erämaata. Jotain voi myös päätellä siitä, että kun Soihdussa kulkee huhua Teknikkoliigan jäsenten liikkeistä, Kythera on korva tarkkana ja katoaa, mikäli liigan jäseniä liikuskelee Soihdun suuntaan.

(Ideoita myöhemmäksi: Out of the Sun, Feinting Flurry, Improved Feinting Flurry, Wyvern Fury Style, Ranged Feint)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped