Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Baron Shaemzai

"This feels like Taldor"

CG Male Half-Elf Unchained Summoner 15
Player JJape (66474-1)
XP 42
Faction Taldor
Prestige/Fame 23/72


Init +8(+12 with Awareness)
Senses Perception +11(+13 with heroism), Low-light Vision


AC 17, touch:12 , Flat:16 ; (+ 5 armor, +1 Dex, +1 Luck)
with Shield or Shield Ally 21, touch:12 , Flat:20
hp 141 (15d8+3*15+15+3)
Fort+17 (+1 vs. tras), Ref+12, Will+17 (+2 vs: ench)
With Heroism Fort:+19 (+1 vs. tras), Ref:+14, Will:+19 (+2 vs: ench)
With Heroism+shield ally Fort:+23 (+1 vs. tras), Ref:+18, Will:+23 (+2 vs: ench)
Special Defenses Immune to Sleep, Shield Ally: +4 AC (shield) and +4 to saves (circumstance) when at Eidolon`s reach, Improved Great Fortitude, Ring of Invisibility, Sihedrion Brand: 22 temporary hp, Freedom of Movement


Speed 30 ft (20 ft with medium load). Overland Flight: 40 ft (30 ft with medium load), Fly +15
Ranged Light Crossbow +10 1d8


Summoner Spell-Like Abilites (CL 15, Concentration +23/+27 (defensively or grappled)
Summon Monster VIII 12/day. Casting time: 1 Standard, Duration: 15 minutes
Maker`s Call/Transposition (3/day).
Summoner Spells (CL 13, Concentration +22/+26 (defensively or grappled)
5th (4/day) — Greater Dispel Magic, Overland Flight, Communal Stoneskin, Teleport
4st (6/day) — Dimension Door, Greater Evolution Surge, Black Tentacles, Greater Invisibility
3st (7/day) — Haste, Heroism, Magic Circle Against Evil, Communal Resist Energy, Slow
2st (7/day) — Glitterdust, lesser Evolution Surge, Invisibility, See Invisibility, Barkskin, Cat`s Endurance, Blur, Fog Cloud
1st (7/day) — Grease, Shield, Protection from Evil, Mage Armor, Enlarge Person, Alarm
Cantrips/Orisons (at will) — Detect Magic, Read Magic, Guidance, Light, Open/Close, Message
Rods: lesser Extend(9/day) and lesser Reach (3/day)


Str 7 , Dex 12 , Con 16 (14) , Int 12 , Wis 12 , Cha 26 (20)
Base Atk +11/+6/+1 ; CMB +9; CMD 21
Feats Spell Focus: Conjuration, Augment Summoning, Combat Casting, Expanded Arcana (lvl 2, two spells), Toughness, Improved Initiative(boon feat), Great Fortitude, Superior Summoning, Improved Great Fortitude
Skills Bluff +9 (0), Craft(Alchemy) +7 (1), Diplomacy +27 (15), Fly +7(+14 with Overland Flight) (3), Handle Animal +13 (1), Intimidate +9 (0), Knowledge: Arcana +5/+7 (1), Knowledge: Dungeoneering +5/+7 (1), Knowledge: Local +5/+7 (1), Knowledge: Nature +5/+7 (1), Knowledge:Nobility +5/+7, Linguistics +11 (7), Perception +9 (6), Spellcraft +5 (1), Swim +-1/+1 (1), Use Magic Device +16 (5)
Traits Fashionable (Diplomacy as class skill), Reactionary
Languages Abyssal, Auran, Aquan, Celestial, Common, Draconic, Elven, Infernal, Terran
SQ Cantrips, Eidolon:Sif, Life Link, Arcane Training, Dual-Minded, Bond Senses (15 rounds), Elven Immunitites, Keen Senses, Greate Shield Ally (from Eidolon), Maker`s Call/Transposition


On person 33,5 lbs Courtier`s Outfit (6 lbs), Spell Component Pouch (2 lbs), Wrist Sheat Spring Loaded(x2)(2+1 lbs), Crossbow Bolts(20, 1 lbs), Handy Haversack (5 lbs), Jewels (80 gp 0,5 lbs), Cracked Dusty Rose Prism Ioun Stone, Pink Rhombold Ioun Stone (+2 Con, 1 Ref), Headband of Alluring Charisma +4 (1 lbs), Ring of Invisibility, Spiked Gauntlet (1 lbs), Cloak of Resistance +4 (1 lbs), +1 Mithal Chain Shirt (12,5 lbs), Jingasa (3 lbs), Cracked Pink and Green Sphere(diplomacy), Cracked Pale Green Prism Ioun Stone(+1 to saves)
In Handy Haversack 79 lbs Light Crossbow(4 lbs), Crossbow Bolts(10, 1 lbs), Wand of Ant Haul(44, 0,5 lbs), Wand of Reduce Person (42, 0,5 lbs), 3xWand of Infernal Healing(50+50+23 0,5 lbs), Wand of Mage Armor (6, 0,5 lbs), Wand of Protection from Evil (39, 0,5 lbs), Wand of Grease (48, 0,5 lbs), 3xScroll lesser Rejunavate Eidolon (1,5 lbs), Scroll of Spider Climb (0,5 lbs), 3xScroll of Summon Eidolon (1 lbs), Scroll of Invisibility (0,5 lbs), Scroll of Glitterdust, 3xScroll of Calm Emotions, 2xScroll of See Invisibility (1 lbs), 3xScroll of lesser Restore Eidolon, Scroll of Fly (0,5 lbs), Oil of Daylight, Potion of Touch of the Sea(0,5), 3xlesser Metamagic Rod(Extend, 15 lbs), lesser Metamagic Rod(Reach)(5lbs), lesser Metamagic Rod(Silent)(5lbs), Metamagic Rod(Extend), Univeral Solvent (0,5 lbs), 5xAlchemist Fire, 5xPathfinder Chronicle(5 lbs), Pathfinder Kit (22 lbs), Chronicler Kit (4,5 lbs), Uimarengas (1 lbs), Masterwork tool (Alchemy, 1 lbs), Hot-weather outfit (4 lbs), Cold-weather outfit (7 lbs), 1150gp worth of granite and diamond dust, Smoked Goggles, 5xSmall Silver Mirror, Wand of Heightened Awareness, Ring of Freedom of Movement
Carried by Eidolon Deluxe Dungeoneering Kit, Grappling Hook
Spring-loaded on Wrist Sheat Wand of Infernal Healing(7, 0,5 lbs), Wand of Shield (16, 0,5 lbs)
Wealth 4,100 gp
Encumbrance 20,5 lb. without armor, 33 lb. with armor (23 lb. light/46 lb. medium/70 lb. heavy)
Either Ant Haul from wand or Mage Armor instead of Mithral shirt (-1 to AC) needed to avoid medium load


Notes Quadruped Eidolon Sif
Save-selvennökset:
Fort:(+5 base+3 ability+4 cloak+1 Cracked Pale Green Prism Ioun Stone+2 Sihedrion Brand+2feat)=+17 (+1 vs. trans from boon 7)
Ref: (+5 base, +1 ability, +4 cloak, +1 Pink Rhombould Ioun Stone Resonance + 1 Cracked Pale Green Prism Ioun Stone)=+12
Will: (+9 base, +1 ability, +4 cloak, +2 Dual Minded +1 Cracked Pale Green Prism Ioun Stone)=+17 (+2 vs. Ench)
+4 to all saves when at Eidolon`s reach (from Shield Ally)
Favored Class: 12x"Add +1/4 to the eidolon’s evolution pool", for total of 3. 3xHP


Boons 1. The Inward-Facing Circle: +2 to Knowledge: Planes concerning devils (non-combat)
2. Koboldfriend +2 to Diplomacy with reptilians (occupies neck slot)
3. Dragonkiller +1d6 to damage roll against dragon (usable only once)
4. Snowmask Induction Endure elements at Cold (limited to above 0 F)
5. Impressive Influence with Alexander Bedard and Jeon Raeng-Woo (actual effect not yet clear)
6. Foiled Plans Something in the future (Spider?)
7. Resisting the Blackcove Taint +1 to saves vs. Transmutation
8. Tapestry Fast Travel For purpose of boons, Absalom <-> Oppara
9. Honored Guest of the Halls +1 bonus Knowledge, if you ask Priest of Cayden Cailean in Absalom OR Oppara (see 6)
10. Relentless Aspis Hunter +2 to hit and dam. vs. Aspis in Hao Jin Tapestry
11. Lore of Lotus Annals +2 to Knowledge concerning Nagas and their land, +1 to attack rolls and Cha-skill check vs. Nagas
12. Ocher Rhomboid Ioun Stone Cursed Ioun Stone gives bonus feat.
13. Siherion Brand +2 fort, 2xlevel temporary hp (standard action) 1/day
14. Hoof Brother +2 diplomacy vs. centaurs
15. Spearmind +1 AC vs. spears
17. Rune of life Dies at -23 hp (con-7)


Ulkonäkö:
Shaemzai on hyvin komea puoli-haltia, joka näyttää ulkonäössään perineen molempien sukuhaarojensa hyvät puolet. Hänellä on pitkä ja hyvin hoidettu musta tukka ja komeat kasvot. Hän on myös pitkän ajanjakson jälkeen saanut kasvatettua itselleen parran, joka on tyylitelty Opparan uusimman aatelismuodin mukaisesti Hän on nykyään myös pukeutunut uusimman Taldorin hovin muodin tapaan, eli värikkäästi ja turhamaisesti. Tarkkasilmäiselle katselijalle pistää kuitenkin silmään, että Shaemzai ei tähän aatelispukuun täysin tottunut ole. Shaemzain Summoneri-merkki on valkoinen sudenpää.

Persoonallisuus:
Viimeaikoisten voittokaiden seikkailuidensa jälkeen Shaemzai on alkanut kuvittelemaan itseään mahtavaksi taistelijaksi ja Taldorin tuntemattoman aatelishaaran perilliseksi, joka auttaa palauttamaan Taldorin suurvallaksi Golarionissa. Oikeasti Shaemzai on kuitenkin pelkuri, joka luottaa Eidloninsa Sif:n hoitavan käytännön hommat. Hän kuitenkin arvostaa myös muita tiennäyttäjä-tovereitaan, ja keskittää magiansa ensisijaisesti vahvistamaan sekä heidän että Eidoloninsa voimia. Koreista vaatteistaan huolimatta, Shaemzai viihtyy yleisesti ottaen paremmin luonnon ja demiplanejen erikoisten otusten ja humanoidien seurassa, kuin ihmiskaupungeissa.

Biografia:
Shaemzai kasvoi orpolapsena Opparassa. Hän ei tunne oikeaa sukuansa, joskin henkilökohtaisesti hän uskoo, että on Taldorin aatelissuvun perillisen ja haltiavelhottaren poika. Hän liittyi tiennäyttäjiin lähinnä, koska hän ei nuoruudessaan viihtinyt Opparassa, jossa ihmislapset varttuivat eri vauhtia ja pitivät häntä turhantärkeänä mahtailijana. Nyttemin hän on alkanut miettiä eläköitymistä ja perheen perustamista, kunhan saa liehiteltyä tarpeeksi varakkaan ja kauniin taldaaniaatelisneitosen (ottaen huomioon taldoriaateliston nykytilan tämä on helpommin sanottu kuin tehty).

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped