Male Human, Lawful Neutral, Medium Humanoid (human)
Class: Monk (Unchained) (Scaled Fist) 1 / Dual-Cursed Oracle 3
Player Feuran


Init +5 (+5 dex)
Senses Can only see 30ft, Darkvision, Perception 0


AC 23, touch 19, flat-footed 14; (+4 armor, +5 dex, +1 dodge, +3 cha)
HP 31 [FCB 3]
Fort +5 (con +1, class +3, resistance +1)
Ref +9 (dex +5, class +3, resistance +1)
Will +4 (wis +0, class +3, resistance +1)
Special Defenses

 • +2 vs disease and poison

Speed 30ft
Melee full attack Unarmed Strike (*) +9/+9 (1d8+1), 20/x2
Ranged Light Crossbow +8 (1d8), 19-20/x2
Fighting Defensively -2 att. +4 dodge AC
Total Defense +7 dodge AC


Spells known
1st: 6/day: CLW(*), Ill Omen(*), Shield of Faith, Bless, Blessed Fist
Cantrips: Read Magic, Detect Poison, Purify Food and Drink, Stabilize, Guidance
*from oracle

Item Spells and other suff

 • 1/day Stunning Fist, fort DC 13
 • Curse 1, Clouded Vision, cannot see beyond 30 feet, gain darkvision
 • Curse 2, Ghoul (never progresses), starve without food after 12 hours, crave the flesh of sentient creatures. starving DC +5. +1 morale bonus to all saves for 24h after eating human flesh
 • Mystery: Ascetic
  • Ascetic Armor, (oracle level)/day gain +4 armor for 1 hour
  • Martial Disciple, gain monk's unarmed damage (1d8)

Str 12 Dex 20 (4th) Con 13 Int 10 Wis 10 Cha 17
Base Atk 3; CMB 4; CMD 23 (dodge,cha)
Feats

 • Weapon Finesse (1st)
 • Weapon Focus (Unarmed Strike) (campaign)
 • Dodge (monk bonus)
 • Improved Unarmed Strike (monk bonus)
 • Stunning Fist (monk bonus)
 • Crane Style (3th)

Skills ACP (-0 armor, -0 shield)

SkillTotal bonusRanksMisc. mod.
Acrobatics1243
Bluff740
Diplomacy1043
Escape Artist1243
Geography440
History743

Traits Magical Knack (Oracle), Hagfish Hopeful (+2 vs disease and poison)
Languages Common, Shoanti
RSQ Dual Talent (+2 dex, +2 cha)
SQ Monk's AC Bonus (cha), Unarmed Strike and Unarmed Damage, Stunning Fist, Flurry of Blows


On person:
In backpack:
Wealth:
Potions/Oils:
Scrolls:
Wands:
Miscs:
Ioun Stones:


Wondrous Items

 • Head
 • Headband
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders Cloak of +1
 • Chest
 • Body
 • Armor
 • Shield
 • Belt
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet
 • Slotless

Notes


Background
Teetonka syntyi ja kasvoi shoantien Kärkiklaaniin (Shundar-Quah). Kuten kaikilla klaaneilla, Kärjen väellä on omat perinteensä ja maailmankuvansa erottaen ne selvästi muista klaaneista. Vähiten väkivaltaisin, ja diplomatiaan ja sovitteluun uskovan klaanin tilapäiset asumukset siirtyivät vuosien aikana hiljalleen ympäri Varisiaa, aina kohti paikkaa missä on konflikteja ja siten tarvetta neutraaleille sovintojen lähettiläille. Aikuistumisriittinään Teetonka sai soviteltua tilapäisen rauhan kahden shoantiklaanin välille tavallisesta poikkeavalla tavalla. Hän ehdotti että pieni joukko molempien klaanien riidanhaluisimmista jäsenistä liittyisi rangaistuksena neutraaliin Kärkiklaaniin "oppimaan tavoille". Uusien jäsenten kohtelu oli armotonta ja päivät täynnä ankaraa ruumiillista työtä ja pakotettuja henkisiä harjoituksia, mutta siitä huolimatta omalla tavallaan oikeudenmukaista. Vuosien kuluessa uudet jäsenet sulautuivat hiljalleen klaanin täysmääräisiksi jäseniksi jatkaen Teetonkan tapaa löytää konfliktien kompromisseja.

Arvonimen saanut Teetonka "Tuo Väkeä" jatkoi väen tuomista klaaniin kiertäen konfliktialueilla ympäri Varisiaa, mutta lähiaikoina hän on päättänyt laajentaa klaaninsa vaikutusaluetta hieman isompiin kyliin ja kaupunkeihin. Tällä hetkellä yksin toimiessa Sandpointissa, "uudelleen koulutettavaksi" valikoituu selkeiden sotijaosapuolten lisäksi rikollisia tai muuta huomattavan moitittavalla tavalla käyttäytyvää väkeä. Isossa osassa kaupunkeja shoanteja pidetään takapajuisina barbaareina, eikä heidän toimivaltaansa tunnusteta, puhumattakaan että heidän annettaisiin avoimesti napata valikoituja kaupunkilaisia klaaniinsa. Siksi Teetonka on joutunut nyt toimimaan hienovaraisesti ja improvisoiden esimerkiksi lupaamalla rikollisille rahaa jos he kuljettaisivat kirjeen hänen heimonsa luokse alueen syrjäseudulle, vain tullakseen napatuksi ja kuljettavaksi vuosien koulutukseen.

Päämäärät
- Saada riittävästi henkilökohtaista auktoriteettia yhdessä suuremmassa kaupungissa voidakseen avoimesti lähettää väkeä klaaniin ilman että toimintaa kyseenalaistetaan
- Levittää Kärkiklaanin vaikutusvaltaa ympäri Varisiaa ja siten saada väkivaltaisuudet ja rikokset loppumaan

Salaisuudet
- Teentonka on tehnyt joitain myöhemmin vääriksi johtopäätöksiksi paljastuneita tulkintoja ja vahingossa lähettänyt syyttömiä koulutettavaksi, mutta hän pitää sitä tarpeellisena pahana hyvässä taistelussa (Teetonka tietää tämän)
- Yksi Teetonkan huijaama rikollinen olikin itseasiassa paljon suurempi rikollispomo kuin kukaan muu tietää. Nyt useamman vuoden klaanin leirillä olleena hän on punonut kostoaan pitkään. Hän saa myöhemmin kirouksellaan aikaan Teetonkan näön menetyksen (lvl 2 oracle curse Clouded Vision)... (Teetonka ei tiedä tätä)

Väki
- Wakawakawee "Työntää pään ensin" - Teetonkan shoanti-yhteyshenkilö Kärkiklaanin sen hetkisessä sijainnissa. Hän ottaa vastaan koulutukseen tulevat henkilöt ja päättää heidän tarkemmasta kohtelustaan leirillä
- Svosgaegg Honeyhair - Sandpointissa oleva liian utelias tonttu joka on sattumalta huomannut että Teetonkassa on jotain epäilyttävää kun monet hänen kanssa asioineet tuntuvat myöhemmin vain katoavan
- Anka Feoku - Tianilaismies jonka liikkeitä Teetonka tällä hetkellä seuraa. Hän epäilee Ankan käyvän kauppaa myrkyillä tavernassa Hagfish

Kuvaus
- Teetonka osaa olla itsepäinen jos hän epäilee että henkilö tarvitsee koulutusta.. enää pitää vain löytää rangaistukselle syy
- Hän uskoo vakaasti ruumiillisen työn ja henkisen harjoittelun, oli se sitten vapaaehtoista tai ei, tekevän henkilöstä paremman ja yhteiskuntakelpoisen
- Eräänlaisena munkkina toimiminen on enemmänkin tapa olla herättämättä huomiota kaupungissa, mutta harjoitusten tuloksia ei käy kiistäminen


Statit taulukosta:

 • 17, 15, 13, 12, 10, 10 ptb 25

Alkustatit: Str 12, Dex 17(+2), Con 13, Int 10, Wis 10, Cha 15(+2)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped