Dima Marynpoika

Urban Ranger without Community, yeah! Mutta koska tuntuu sopivan hyvin tarinaan,

niin mennään sillä.

Pelaaja: Shade
Tiedetyt ongelmat: Trapfindingin pitäisi olla +3 +6:n sijasta, koska Knife Master -rogue ei saa ansoihin liittyviä kykyjä, eivätkä roguetasot näin ollen voi stäkätä Urban Ranger -tasojen kanssa ko. kyvyssä Shade 2014-02-07 09:09

Male Half-Elf Ranger (Infiltrator, Urban Ranger) 6/Rogue (Knife Master) 7
CN Medium humanoid (elf, human)
Init +7; Senses low-light vision; Perception +18, trapfinding +3


Defense


AC 28, touch 18, flat-footed 22 (+9 armor, +1 shield, +5 Dex, +2 deflection, +1 dodge)
hp 111 (6d10+7d8+17)
Fort +10, Ref +17, Will +6; +2 vs. enchantments, +2 trait bonus vs. fear
Defensive Abilities blade sense +2, evasion, uncanny dodge
Immune magic sleep
Resist elven immunities


Offense


Speed 30 ft.
Melee +2 adamantine dagger +17/+12/+7 (1d4+7/19-20) and
:+2 adamantine dagger +17/+12 (1d4+7/19-20) and
:unarmed strike +16/+11/+6 (1d3+5)
Special Attacks favored enemies (giants +4, humans +2), sneak attack +4d6
Ranger (Infiltrator, Urban Ranger) Spells Prepared (CL 3rd; concentration +3)


Statistics


Str 20, Dex 20, Con 12, Int 13, Wis 10, Cha 8
Base Atk +11; CMB +16; CMD 33
Feats Combat Expertise +/-3, Dodge, Double Slice, Improved Two-Weapon Feint, Improved Two-weapon Fighting, Skill Focus (Bluff), Two-weapon Defense, Two-Weapon Feint, Two-weapon Fighting, Two-Weapon Rend, Weapon Focus (Dagger)
Traits Courageous, Elven Reflexes
Skills Acrobatics +20, Bluff +21 (+25 vs. giants, +23 vs. humans), Climb +11, Diplomacy +8, Disable Device +21, Disguise +7, Escape Artist +18, Heal +5, Knowledge (dungeoneering) +6 (+10 vs. giants, +8 vs. humans), Knowledge (geography) +9 (+13 vs. giants, +11 vs. humans), Knowledge (local) +12 (+16 vs. giants, +14 vs. humans), Knowledge (nature) +3 (+7 vs. giants, +5 vs. humans), Linguistics +5, Perception +18 (+24 to locate traps, +22 vs. giants, +20 vs. humans), Sense Motive +10 (+14 vs. giants, +12 vs. humans), Sleight of Hand +8 (+11 to conceal a light blade), Stealth +18, Survival +5 (+9 vs. giants, +7 vs. humans, +8 to track), Swim +8; Racial Modifiers +2 Perception
Languages Common, Dwarven, Elven, Varisian
SQ adaptation (60 minutes/day), adaptations (adaptation: natural armor + 2), combat styles (two-weapon combat), elf blood, glamered, hidden blade +3, hunter's bonds (companions), rogue talents (combat trick, offensive defense, weapon training), track, trapfinding +3, wild empathy
Combat Gear Oil of bless weapon, Oil of invisibility, Potion of Cure Moderate Wounds (3) Potion of remove blindness/deafness, Wand of Instant Enemy, Alchemist's fire (5), Alchemist's kindness (10), Bodybalm (5), Heatstone (10); Other Gear +3 Glamered Mithral Agile breastplate, +2 Adamantine Dagger, +2 Adamantine Dagger, Belt of physical might (Str & Dex +2), Boots of the winterlands, Cloak of resistance +2, Ring of protection +2, Adventurer's sash (13 @ 7 lbs), Backpack, masterwork (35 @ 37.5 lbs), Bedroll, Blanket, winter, Climber's kit, Cold weather outfit, Flint and steel, Riding saddle, Saddlebags (1 @ 7 lbs), Shaving kit, Signal whistle, Soap, Spider's silk rope, Tent, medium, Thieves' tools, masterwork, Trail rations (10), Waterskin, Weapon cord (2), Wrist sheath, spring loaded (1 @ 0 lbs), Wrist sheath, spring loaded (1 @ 1 lbs), 453 GP, 8 SP, 9 CP


TRACKED RESOURCES


Adaptation (50 minutes/day) (Ex) - 0/5
Alchemist's fire - 0/5
Bodybalm - 0/5
Oil of bless weapon - 0/4
Oil of invisibility - 0/1
Potion of cure moderate wounds - 0/3
Potion of remove blindness/deafness - 0/1
Shaving kit - 0/50
Trail rations - 0/10


Special Abilities


Adaptation (50 minutes/day) (Ex) Temporarily gain characteristics of your favored enemies.
Adaptation: Natural Armor + 2 (Ex) Gain temporary use of various abilities
Blade Sense +2 (Ex) +2 dodge bonus to AC vs. attacks made against you with light blades
Boots of the winterlands Travel across snow at full speed, across ice without slipping. Endure elements vs. cold.
Cold weather outfit +5 Fort save vs. cold weather.
Combat Expertise +/-3 Bonus to AC in exchange for an equal penalty to attack.
Courageous +2 save vs. fear.
Elf Blood You are counted as both elven and human for any effect relating to race.
Elven Immunities +2 save bonus vs Enchantments.
Elven Immunities - Sleep You are immune to magic sleep effects.
Evasion (Ex) If you succeed at a Reflex save for half damage, you take none instead.
Favored Enemy (Giants +4) (Ex) +4 to rolls vs Favored Enemy (Giants).
Favored Enemy (Humans +2) (Ex) +2 to rolls vs Favored Enemy (Humans).
Glamered Assumes appearance of normal clothes on command.
Hidden Blade +3 +3 bonus on Slight of Hand checks to conceal a light blade.
Hunting Companions (1 rounds) (Ex) Grant half favored enemy bonus to allies in 30' as move action.
Improved Two-Weapon Feint Make a Bluff check instead of your first attack
Low-Light Vision See twice as far as a human in low light, distinguishing color and detail.
Offensive Defense (Ex) Sneak attack grants a +1 dodge bonus to AC for each die rolled vs. that foe.
Quick Draw Draw weapon as a free action (or move if hidden weapon). Throw at full rate of attacks.
Sneak Attack +4d8/+4d4 +4d8 damage with a dagger-like weapon if you flank your target or your target is flat-footed.
Track +2 Add the listed bonus to survival checks made to track.
Trapfinding +6 Gain a bonus to find or disable traps, including magical ones.
Two-weapon Defense +1 to AC while wielding 2 weapons. +2 when doing so defensively.
Two-Weapon Feint Forgo first melee attack to feint
Two-weapon Rend Deal extra 1d10+7 if you hit a foe with both main and off hand weapons.
Uncanny Dodge (Ex) Retain Dex bonus to AC when flat-footed.
Weapon cord Attached weapon can be recovered as a swift action.
Wild Empathy +4 (Ex) Improve the attitude of an animal, as if using Diplomacy.


Ulkonäkö:
Dima on puolhaltiaksi pitkähkö, mikä saa hänet näyttämään hieman laihemmalta kuin hän onkaan. Tämä sopii tosin hänelle hyvin, sillä se tarjoaa hänelle mahdollisuuden yllättää satunnaiset päällekarkaajat kropassa virtaavalla voimallaan.

Puolhaltian kasvot ovat pääasiassa rokonarpiset, joskin seasta voi tarkemmin katsellessa erottaa myös muutamia oikeita arpia. Vihreänruskeiden silmien katse on kirkas ja tarkkaavainen kuin kylmä talviyö, ja suurimman osan ajasta kutakuinkin yhtä välinpitämätön. Likaisen tummanruskeat hiuksensa Dima on solminut pään takaosassa olevalle soturinnutturalle: hänen aiemmin käyttämänsä lyhyt poninhäntä tarjosi liian hyvän tarttumiskohteen.

Asunaan Dima käyttää mitäänsanomattoman värisiä housuja, jotka ovat enemmän harmaat kuin tummanvihreät sekä epämääräisen rusehtavaa nahkaista rintapanssaria, jonka alla oleva pitkähihainen paita on kutakuinkin samaa sävyä. Huomiota herättävimmät kohdat asussa ovat vyöllä siistissä huotrassa oleva tikari, jonka kahva näyttää hyvin koristellulta. Tikarista hieman keskemmälle lantiota katsettaan siirtävä havainnoitsija huomaa myös melko suurikokoisen ja kirkkaan vyönsoljen. Selkäpuolelta asukokonaisuuden verhoaa näkyvistä tummanvihreä, ruskeiden saappaiden varsiin asti laskeutuva kapea viitta.

Tausta:
Dima on Magnimarin katujen kasvatti, kotoisin alunperin Sillanalaisesta, mutta asuttaa nyttemmin sataman seutuja. Diman isä oli kaupunkiin eksynyt, heimostaan karkoitettu villihaltia ja äiti toimi baarityttönä yhdessä Sillanalaisen räkälöistä. Isän juotua itsensä kuoliaaksi ja äidin kuoltua kapakassa puhjenneessa puukkotappelussa Diman ollessa 13-vuotias, Diman kasvatuksesta on huolehtinut vain Magnimar sekalaisine asukkaineen.

Taustansa vuoksi onkin ehkä luontevaa, että nyt aikuisena yksikseen elelevä Dima toimi kaupungissa ns. selvitysmiehenä, ottaen vastaan varjostus- ja tarkkailukeikkoja, joita ylempien luokkien edustajat ujostelivat antaa viranomaisten hoidettavaksi. Asiakaskunta koostui pääasiassa pettämistä epäilevistä aviopuolisoista ja lastensa seuralaisista huolissaan olevista vanhemmista, mutta muutaman kerran Dima oli joutunut jäljittämään myös varastelevia palvelijoita sekä hiippailemaan kiristäjien koteihin etsimään arkaluontoisia lemmenviestejä.

Koska vaimojensa jättämät ex-aviomiehet tuntuivat ajoittain ottavan varsin henkilökohtaisesti puuttumisen "perheen sisäisiin asioihin", oli Dima joutunut opettelemaan myös puolustamaan itseään peräänsä lähetetyiltä palkkatappajilta. Selkään tuikatut tikarit pysähtyvät yleensä Diman pusakan alla olevaan mithril-panssariin, minkä jälkeen päällekarkaajan ilme vaihtuu yllättyneestä tuskaiseksi irvistykseksi Diman antaessa omien tikariensa laulaa. Nyttemmin ex-aviomiehille oli tullut vaikeammaksi löytää Diman puukottamisesta kiinnostuneita.

Huolimatta taistelutaidoistaan Dima kuitenkin pyrki lähinnä välttelemään konflikteja (niin työ- kuin yksityiselämässään) jos se suinkin oli mahdollista, sillä voidakseen tehdä työtään sen vaatimalla hienotunteisuudella ja matalalla profiililla, oli parasta, että välit virkavaltaan pysyivät sopivan etäisinä. Jos taistelu kuitenkin näytti väistämättömältä eikä pakomahdollisuuksia ollut - ja varsinkin, jos vastapuoli teki aloitteen - Dima hyökkäsi empimättä, pyrkien tekemään niin paljon vauriota, että:
a) vihollinen oli pois pelistä tai
b) vihollinen vakuuttui, ettei hyökkäys ole paras mahdollinen tapa edetä.
Kasvaessa Sillanalassa oli syytä oppia varhain, että joskus hyökkäys oli ei pelkästään paras vaan usein ainoa puolustus.

Kaikkia konflikteja Dimankaan ei kuitenkaan onnistunut välttää, ja erään pieleen menneen keikan jälkeen Magnimarin kadut alkoivat siinä määrin polttaa hänen jalkojensa alla, että hänen oli jätettävä kaupunki hetkeksi taakseen. Liittyminen paikalliseen militiaan, Mustasulkiin, tarjosi hyvän tapan tappaa aikaa ja odotella tunteiden jäähtymistä.

Valitettavasti suojasatama osoittautui odotettua myrskyisämmäksi ja eipä aikaakaan, niin Dima löysi itsensä joukko-osastonsa ainoana henkiinjääneenä puoli-alastomana jättien armoilta. Kidutuskuolemalta hänet pelasti ainoastaan sankarjoukkion oikea-aikainen interventio. Läheltä piti -tilanteen säikäyttämän Dima haki sittemmin hieman uutta suuntaa elämälleen, tehden normaalien harmaasävyisten keikkojensa lisäksi silloin tällöin pieniä palveluksia tuomarineuvostolle. Lakiin, järjestykseen ja hyvinvointiin saa aivan uutta perspektiiviä roikkuessaan pää ylösalaisin jättien pahoinpideltävänä.

Parin vuoden aikana Dima kohosi omaksi hämmästyksekseen hyvin tärkeäksi tuomarineuvoston agentiksi Magnimarin kaduilla - seikka, josta hän jostain syystä koki huonoa omatuntoa. "Jos annat daemonille pikkusormen, se vie koko käden", hän ajatteli välillä synkästi. Tosin hänenkin täytyi myöntää, että tuomarineuvosto oli hyvin avokätinen alaisilleen ja toisin kuin hänen muut asiakkaansa, maksoi aina mitä lupasi.

Asemansa vuoksi Dima ei ollut erityisen yllättynyt, kun vain päivä ennen kuin hänen oli määrä lähteä erään tietyntyyppistä mainetta nauttivan barditutkijan "siveysvyöksi" - hän pyöritteli mielessään silmiään (mutta muista, siitä maksetaan hyvin!) - hänet kutsuttiin tuomarineuvoston luo.

Hän ei myöskään ollut yllättynyt siitä, että tuomarineuvosto tiesi hänen tehtävästään. Hän ei ollut alun alkaenkaan elätellyt erityisen suurta luottamusta aatelisneidon kykyyn olla kerskailematta valloituksellaan - ja taivaat tiesivät, että tuomarineuvostolla oli korvia monissa kadunkulmissa.

Mikä yllätti hänet, oli, että neuvostokin halusi hänen lähtevän. Ilmeisesti tuomarit tuntuivat uskovan jonkinlaisen muinaisen puoli-jumalavaltiaan olevan heräilemässä pitkästä unestaan jossain päin Varisiaa. Jotenkin asia liittyi Magnimaria ja Hiekkasärkkää piinanneeseen murhasarjaankin, mutta yhteys jäi Dimalle hieman epäselväksi.

Itse tehävänantokin vaikutti tavanomaista epäselvemmältä. "Pysy valppaana. Olet nyt silmämme ja korvamme Magnimarin ulkopuolella: jos uusi maailmanjärjestys on tuloillaan, haluaisimme mielellämme nähdä Magnimarin olevan mieluummin päällä kuin alla, jos ymmärrät mitä tarkoitamme. Joten: ole siis valmiina mitä tahansa tilaisuuksia varten, joissa sinulla on mahdollisuus kallistaa tasapainoa Magnimarin hyväksi... Tai ainakin Kaer Magan tappioksi. Ymmärsitkö? Hyvä, siinä kaikki, voit poistua."

Dima ei täysin voinut välttyä vaikutelmalta, että tuomarit vain yrittivät vaikuttaa siltä, että tiesivät mitä, tekivät. "Mutta mitä helvettiä; jos olet Sillan alla kun Silta romahtaa, kaipa avaat sateenvarjon ja toivot parasta, jos siinä on kaikki mitä sinulla on", hän ajatteli. Sitä paitsi: yhdestä tehtävästä tuplaliksat. Hän oli jo roikkunut jättien vankina, mikä voisi olla sitä pahempaa...? Mikä tosiaan?

Olkiaan kohauttaen Dima suunnisti kotiinsa pakkamaan. Hänen oli määrä yhyttää Zahir huomenaamuna kaupunginportilla. Totta kai hänen täytyisi olla etuajassa: "Bardi yrittäisi todennäköisesti karata ulos portista heti, kun neidon hänelle palkkaamat saattajat kääntävät selkänsä", Dima mietti synkeästi.

Hero Lab® and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at http://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Publishing, LLC®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped