Vraidan Stoutwall

Male Dwarf Fighter 1 / Inquisitor of Desna 15
NG Medium Humanoid (Dwarf)
Player Sazmo


Init +6
Senses Perception +23, Darkvision 60 ft


DEFENSE


AC 41, touch 17, flat-footed 38; (+2 dex, +14 armor, +7 shield, +3 natural, +2 deflection, +1 dodge, +1 insight, +1 luck)
hp 179
Fort 18, Ref 12, Will 18
Special Defenses Judgment (5/day); +4 vs. spell, spell-like; +2 vs. poison, charm, compulsion; Stalwart


OFFENSE


Speed 30 ft
Melee +3 heavy pick: +20/+15/+10 (1d6+8/x4)
Melee +1 dwarven waraxe: +18/+13/+8 (1d10+6/x3)
Melee MW cold iron heavy mace: +18/+13/+8 (1d8+5/x2)
Melee silver dagger: +17/+12/+7 (1d4+4/19-20/x2)
Ranged +1 adaptive composite longbow: +15/+10/+5 (1d8+6/x3)
Special Attacks +1 att vs. orc, goblinoid; Greater Bane (15 rnds/day); Judgment (5/day)


Spells known
Cantrips/Orisons (at will) — Create Water, Disrupt Undead, Guidance, Resistance, Stabilize, Acid Splash
1st (6/day) - Bless, CLW, Divine Favor, Remove Fear, Shield of Faith, Lend Judgment
2nd (6/day) - Invisibility, Silence, Tongues, Cure Moderate Wounds, Lesser Restoration, Honeyed Tongue
3rd (6/day) - Invisibility Purge, Burst of Speed, Protection from Energy, Heroism, Daylight
4th (5/day) - Freedom of Movement, Restoration, Death Ward, Sending
5th (3/day) - Divine Pursuit, Spell Resistance, Dispel Evil, Telepathic Bond
Domain Travel


STATISTICS


Str 17 (21), Dex 14, Con 16, Int 10, Wis 16 (18), Cha 10
Base Atk 12/7/2; CMB 17; CMD 34 (38 vs. bull rush, trip when standing on ground)
Feats Dodge, Toughness, Power Attack, Mobility, Precise Strike, Shield Focus, Steel Soul, Outflank, Swap Places, Endurance, Ironhide, Intercept Charge, Divine Interference, Coordinated Charge (can be changed)
Skills Acrobatics +3* (3), Bluff +4 (1), Climb +7* (1), Diplomacy +19 (16), Handle Animal +6 (3), Heal +8 (1), Intimidate +15 (5), Knowledge (arcana) +4 (1), Knowledge (dungeoneering) +5 (2), Knowledge (engineering) +5 (2), Knowledge (nature) +4 (1), Knowledge (planes) +4 (1), Knowledge (religion) +5 (2), Perception +23 (16), Profession (engineer) +15 (81), Profession (soldier) +15 (81), Ride +5* (2), Sense Motive +26 (12), Spellcraft +4 (1), Stealth +8* (5), Survival +23 (16), Swim +7* (1)
Traits Birthmark (Desna), Armor Expert
Languages Common, Dwarf
SQ Slow and Steady, Weapon Familiarity (dwarf), Judgment (5/day), Monster Lore, Stern Gaze, Travel Domain (speed +10), Agile Feet (7/day), Cunning Initiative, Detect Alignment, Track, Solo Tactics, Teamwork Feat (change 4/day), Discern Lies (15 rounds/day), Greater Bane (15 rounds/day), Second Judgment, Stalwart, Dimensional Hop (150 ft/day), Exploit Weakness

* Armor check penalty included, 1 bonus profession


GEAR


On person +1 dwarven waraxe, +3 heavy pick, +1 runeforged (domineering) cold iron heavy mace, silver dagger, +1 adaptive composite longbow, +5 glamered mithral full plate, +5 buckler, Ring of Protection +2, Amulet of Natural Armor +2, Cloak of Resistance +5, Belt of Giant Strength +4, 2 x Potion (CLW, 2nd), Wand (Knock) [15 charges], Jingasa of the Fortunate Soldier (custom version), Dusty Rose Prism Ioun Stone, cold weather outfit, Headband of Wisdom +2, 5 x acid, Boots of the Mire, spell component pouch, diamond dust 2400gp
In masterwork backpack bedroll, 10 x trail rations, waterskin, hempen rope (100 ft), tent (large), grappling hook, Hat of Disguise, 2 x Scroll (Heal)
Immaterial
Wealth 16541 gp 13 sp
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack ( lb. light/ lb. medium/ lb. heavy)


Notes

Vraidan on Janderhoffin Stoutwall-klaanista, joka on tunnettu insinöörintaidoistaan, eikä Vraidan ole poikkeus tässä asiassa. Mutta poikkeuksia löytyy. Hänellä on syntymämerkki, joka kovasti muistuttaa Desnan symbolia. Hän viihtyy paremmin ulkona paljaan taivaan alla ja matkakuumetta on ollut aina. Hän hankkiutuikin Janderhoffin ulkovartiojoukkoihin ollakseen ulkona ja päästäkseen tiedusteluretkille. Muutoin hän oli mukana kaikennäköisissä rakennusprojekteissa.

Sandpointin katedraalia suunniteltaessa pyydettiin Stoutwalleja mukaan projektiin, hyvä maine kun oli sen verran kiirinyt. Vraidan oli erityisen kiinnostunut tästä, lisämotiivinaan selvittää syntymämerkkinsä tarkoitus ja mahdollisesti ryhtyä papiksi - asia, mikä häntä oli aina kiehtonut. Hän oli klaaninvanhemmilleen rehellinen näistä motiiveistaan ja suureksi ilokseen hänet päästettiin mukaan, vaikka se voisi tarkoittaa hänen jäämistään katedraaliin sen valmistuttua.

Vraidan on nyt ollut lähes koko rakennusprojektin ajan Sandpointissa ja nyt katedraali on valmis. Valmistumisjuhlan aikana hiidet hyökkäsivät Sandpointiin ja pilasit juhlallisuudet. Vraidan on tästä hyvin äkämystynyt, ja on päättänyt ryhtyä Desnan inkvisiittoriksi Abstalarin kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped