Talaiel Elentaur Kutsumanimenä lyhyesti Tal

Male Elf Fighter 1 / Investigator (Empiricist) 11
Neutral Medium Humanoid (Elf)
Player Swyrlyn


Init +9 (+3 dex + 2 trait, +4 feat)
Senses Perception +21/+26 vs traps, Low-light vision


AC 26, touch 17, flat-footed 23 (+3 dex, +9 armor, +3 deflection, +1 insight)
AC+buffit Barkskin +5, Mutagen +2=33
HP 115 (1d10 (10) + 11d8 (8+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5) + 24 con + 12 toughness +11 fcb)
Fort + 11 (con +2, fighter +2, investigator +3, trait +1, +2 feat, +1 resistance)
Refl + 11 (dex +3, fighter +0, investigator +7, +1 resistance)
Will + 10 (wis +0, fighter +0, investigator +7, +2 feat, +1 resistance)
Special Defences: Inspiration 9/day, 1 use for +1d8 to save, Elves are immune to magic sleep effects, + 2 vs enchantments, +4 vs illusions, Trap Sense +3 Ac/Reflex vs traps, 50% chance for crits or sneak to miss (moderate fortification)


Speed 30ft, with armor 30ft
2-handed Melee +2 Evil outsider bane cold iron Elven Curve Blade +17/+12 1d10+9 (+2/+2 +2d6 vs evil outsider)(S-18-20/x2)
2-handed Melee+Power Attack +2 Evil outsider bane cold iron Elven Curve Blade +17/+9 1d10+18 (+2/+2 +2d6 vs evil outsider)(S-18-20/x2)
2-handed Melee+Power Attack+Studied +2 Evil outsider bane cold iron Elven Curve Blade +22/+14 1d10+23 (+2/+2 +2d6 vs evil outsider)(S-18-20/x2)
2-handed Melee+Power Attack+Studied+Mutagen +2 Evil outsider bane cold iron Elven Curve Blade +24/+16 1d10+26 (+2/+2 +2d6 vs evil outsider)(S-18-20/x2)
1-handed Melee +1 Cold Iron Longsword +16/+11 1d8+6 (S-19-20/x2)
1-handed Melee+Power Attack +1 Cold Iron Longsword +16/+8 1d8+12 (S-19-20/x2)
1-handed Melee+Power Attack+Studied +1 Cold Iron Longsword +21/+13 1d8+17 (S-19-20/x2)
1-handed Melee+Power Attack+Studied+Mutagen +1 Cold Iron Longsword +23/+15 1d8+19 (S-19-20/x2)
Special Attacks: Studied Stike 4d6, 1-hand crit 2d8+29, 2-hand crit 2d10+41/47, '''Vital Strike+Study+Heroism +26 2d10+26+4d6


Ranged Longbow +11 1d8 (P-100/x3)


Extracts:(CL 11)
Extracts Prepared Usually
4th(2+1) Air Walk, Echolocation, Freedom of Movement
3rd(4+1) Heroism, Heroism, Fly, Fly, yksi vapaa
2nd(4+1) Barkskin, See Invisibility, Resist Energy, False Life, yksi vapaa
1st(5+1) Shield, Long Arm, Expeditious Retreat, CLW, yksi vapaa


Known Extracts:
4th Air Walk, Echolocation, Freedom of Movement
3rd Heroism, Fly, yksi lisää
2nd Barkskin, See Invisibility, Darkvision, Resist Energy, False Life
1st Long Arm, Shield, Expeditious Retreat,Touch of the Sea, Heightened Awareness, Disguise Self, Cure Light Wounds


Str 20 (16+2+1+1) , Dex 16 (14+2), Con 14, Int 18 (16+2), Wis 10, Cha 7
Base Atk +9; CMB +14; CMD 31/33 with mutagen
Feats

 • 1: Breadth of Experience (1:st level feat), Toughness (Campaign Extra Feat), Power Attack (Fighter Bonus Feat), Simple/Martial Weapon Proficiency (Fighter), Light/Medium/Heavy Armor Proficiency (Fighter), Iron Will (Bonus Martial feat)
 • 3: Great Fortitude
 • 5: Extra Investigator Talent
 • 7: Furious Focus
 • 9: Vital Strike
 • 11: Improved Initiative

Investigator talents

 • 4: Mutagen
 • 5: Quick Study (Ex)
 • 6: Infusion
 • 8: Amazing Inspiration (d8 instead of d6)
 • 10: Combat Inspiration - only 1 use of inspiration for saves and attacks
 • 12: Sickening offensive: When the investigator damages a studied target, that creature is also sickened for 1 round.

Skills acp: -3; total skill ranks: Fighter 5 + 2 background, Investigator 99 + 22 background

 • Acrobaticsc (3) +5
 • Appraisec (1) +8
 • Bluffc (1) +2
 • Climbc (1) + 5
 • Craft Alchemyc (8) + 15 / +24 to craft
 • Diplomacyc (1) +2
 • Disable devicec (12) +24 (+2 mw tool)
 • Disguisec (1) +2
 • Escape artistc (1) +5
 • Fly
 • Handle animalc
 • Healc (1) +4
 • Intimidatec (4) +5
 • Knowledge(arcana)c (4) +13 +1d8
 • Knowledge(dungeoneering)c (12) +21 +1d8
 • Knowledge(engineering)c (4) +13 +1d8
 • Knowledge(geography)c (4) +13 +1d8
 • Knowledge(history)c (4) +13 +1d8
 • Knowledge(local)c (4) +13 +1d8
 • Knowledge(nature)c (3) +13 +1d8
 • Knowledge(nobility)c (3) +12 +1d8
 • Knowledge(planes)c (12) +21 +1d8
 • Knowledge(religion)c (4) +13 +1d8
 • Linguisticsc (12) +19 +1d8
 • Perceptionc (12) +21 /+26 vs traps
 • Performc
 • Professionc +2
 • Ridec (1) +5
 • Sense motivec (5) +12
 • Sleight of handc (1) +4
 • Spellcraftc (8) +15 +1d8
 • Stealthc (1) +4
 • Survivalc (11) + 15
 • Swimc (1) + 7
 • Use magic devicec (3) +10

Traits: Into Enemy Territory (fort), Warrior of Old
Languages: Common, Elven, Draconic, Celestial, Sylvan, Undercommon, Aklo, Thassilonian, Auran, Terran, Infernal, Ignan, Aquan, Abyssal, Aboleth (puuttuu ainakin 1)
RSQ Keen senses, Elven Immunities, Woodcraft (+1 to Kn.Nature&survival, +2 in forest), Elven Weapon Familiarity, Low-light Vision
SQTrapfinding, Alchemy, Inspiration, Keen Recollection, Trap Sense, Investigator Talent, Unfailing Logic +4, Studied Combat, Studied Strike Ceaseless Observation (Ex)

An empiricist's ability to notice the minutiae of almost everything that happens around him allows him to make shrewd and insightful calculations about people and even inanimate objects. At 2nd level, an empiricist uses his Intelligence modifier instead of the skill's typical ability for all Disable Device, Perception, Sense Motive, and Use Magic Device checks. He can also use his Intelligence modifier instead of Charisma on any Diplomacy checks made to gather information.

This ability replaces poison lore and poison resistance.


On person: +3 moderate fortification elven chain [20], +1 Heavy Steel Shield[15], +1 Cold Iron Longsword[4], Club[3], Sling, Alchemist firex4[2], Acidx2[2], Dagger[1], Mithral Morningstar[3], +1 Shock Greatsword
In backpack: Investigator's kit[37], Masterwork Thieves tools[2], Rope[10]
Wealth1066gp+7160
Mule:
Potions/Oils:3xCLW,2xCMW,1xCSW, Enlarge Person, Bull's Strenght, Invis, 2xBarkskin (CL 12)
Scrolls:
Wands:
Miscs:
Ioun Stones: Deep Red Sphere (+2 dex), Dusty Rose Prism (+1 Ac), Cracked Pale Green Prism (+1 attack competence)
Encumbrance 47,5 lb. without backpack (100/200/300), 95 lb. with backpack


Wondrous Items

 • Head
 • Headband Headband of Vast Intelligence +2
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders Cloak of Resistance +1
 • Chest
 • Body
 • Armor +3 moderate fortification elven chain [20]
 • Belt Belt of Giant Strenght +2
 • Wrist
 • Hand
 • Ring Ring of Protection +3
 • Ring
 • Feet

Notes

 • 0
 • 1
 • 2

Things to buy

--myyntiin mithral chainmail +1


Tulevaisuus

2-tasosta eteenpäin investigatoria. Skillit 6+int+2 ja class skillejä kaikki muut paitsi fly. Favored Class=Investigator 4-tason statti Constitutioniin, 8-taso Str


Misc Stats:

 • Age: 127 years
 • Height: 6' 3" (191cm)
 • Weight: 123lb (56kg)
 • Skincolor: Fair with a slight tan
 • Hair color: Blonde
 • Eye color: Purple

Ulkonäkö:

Tal on melko pitkä sekä roteva haltiaksi ja yleisesti ottaen näyttää yllättävän vahvalta muihin haltioihin verrattuna. Talilla on valkoiset hiukset ja vaalea iho, joka on hieman ruskettunut tutustumiskäynneillä metsiin. Violetit silmät tuntuvat katselevan kaikkea mielenkiinnolla, mutta tunnistettavinta hänessä on kasvojen vasemmalla puolella näkyvät arvet, jotka peittävät osan kaulasta ja kasvoista.

Historiaa:

Tal on asunut perheensä kanssa koko ikänsä Kyoninissa ja on matkustanut sen ulkopuolelle hyvin harvoin. Nuoruutensa Tal on viettänyt opiskellen haltioiden tyypillisiä taistelutaitoja ja taikuutta. Melko pian kävi kuitenkin selväksi, että vaikka Tal onkin melko älykäs, niin hänen taitonsa arkaanisen taikuuden suhteen ei tuntunut toimivan kunnolla. Tal ei tästä kuitenkaan masentunut vaan päätti koulia itsestään puolustajan muilla keinoin ja näin hän alkoi opettelemaan taistelemista kaikilla mahdollisilla aseilla ja varusteilla.

Vaikka suurin osa ajasta kuluikin opetellessa asetaitoja, niin hänellä oli aina suuri halu oppia lisää. Tämän vuoksi Tal on hyvin tunnettu kasvo kirjastoissa ja kaikissa paikoissa, jossa vaan voi oppia lisää erilaisista asioista ja häntä harvoin näkee liikkeellä ilman että hän lukisi jotain. Lukiessaan kaikkea mahdollista Tal törmäsi kirjoihin ja kirjoitukseen alkemiasta. Tämä vaikutti hänestä hyvin mielenkiintoiselta ja pian hän olikin kerännyt tarvikkeita ja varusteita joilla voisi testata erilaisia reseptejä joita hän oli löytänyt kirjoista.

Talin arvet kasvoissa ovatkin jääneet yhdeltä kerralta milloin hän päätti testata pommin rakentamista. Näissä vanhoissa ohjeissa oli kuitenkin väärät mittasuhteet ainesosille ja pommi räjähti liian tehokkaana ja nopeasti hänen lähellään. Tal kantaa arpiaan muistutuksena siitä, että tiedolla on hintansa mutta ei ole antanut sen häiritä tutustumistaan uuteen tietoon (pommit hän on kuitenkin jättänyt muiden huoleksi).

Talin vanhemmat ovat olleet osana Lyhdynkantajia jo hyvin pitkään ja tämän vuoksi Tal on myös kouluttanut itseään päästäkseen osaksi järjestöä. Hän toivookin, että järjestön kautta hän pääsee tutkimaan ja näkemään uusia paikkoja sekä samalla puolustamaan hänelle ja haltioille tärkeitä asioita.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped