Starfinder Society -hahmot

Eki "Rotta-Eki" Niqim

Avaaruutest löytyy melkee aina jottain näkemise arvosta

Male Ysoki Spacefarer Mechanic 1
CG Small Humanoid (Ysoki)
Player Mustaparta (192672-701)
Xp 1
Faction Wayfinders
Homeworld Absalom Station


Init +2
Senses Perception +4; Darkvision 60 ft.


KAC 14, EAC 13 (+2/+1 armor, +2 dex)
SP|HP|RP 8|8|4
Fort +4, Ref +4, Will +0
Defensive Abilities Moxie


Speed 30 ft.
Melee survival knife +2 (1d4+1)
Ranged Tactical Semi-Auto Pistol +3 (1d6)
Offensive Abilities


Str 9 (-1), Dex 14 (+2), Con 14 (+2), Int 16 (+3), Wis 10 (+0), Cha 10 (+0)
Base Atk +0; AC vs CMB 22
Skills Acrobatics +2, Athletics +3 (1), Computers +7 (1), Engineering +9 (1), Perception +4 (1), Physical Science +4 (Reduce the DC to know about worlds or features of space by 5), Piloting +2, Profession (maintenance worker) +7, Stealth +5 (1), Survival +3 (1)
Feats Skill Focus (prof. maint. work.), Weapon Focus (small arms)
Languages Common, Ysoki, Akitonian, Shirren, Eoxian
Other Abilities cheek pouches, exocortex, custom rig


Reputations Wayfinders 2, Tier
Fame 2


Combat gear Second Skin (L), Tactical Semi-Auto Pistol (L), Survival Knife (L)
Other gear tier 1 computer (hardened, miniaturized), hygiene kit, maintenance tool kit, personal comm unit
cheek common meal
Augmentations Society Subdermal Graft (hand, right)
Immaterial 823 kr
Encumbrance bulk w/o backpack, x bulk. w/backpack (bulk. unencumbered 4/ bulk encumbered 9/ bulk overburdened 10)


Pelatut

  1. #1-01 The Commencement 14.10.2017; mukana Aigila, Forholt, Gurre, Klkrtz

Background vanhemmat muuttivat Akitonilta nuorina Absalomin asemalle töihin. Ekistä tuli mekaanikko kuten isästäänkin. Hänen mielestään Kulotähtiä ei kannata lähestyä ennen kuin turvallisuudesta ollaan riittävän varmoja, jottei menetettäisi lisää agentteja.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped