Starfinder Society -hahmot

Eki "Rotta-Eki" Niqim

Avaaruutest löytyy melkee aina jottain näkemise arvosta

Male Ysoki Spacefarer Mechanic 5
CG Small Humanoid (Ysoki)
Player Mustaparta (192672-701)
Xp 13
Faction Wayfinders
Homeworld Absalom Station


Init +4
Senses Perception +8; Darkvision 60 ft.


KAC 22, EAC 23 (+8/+9 armor, +4 dex)
SP|HP|RP 45|32|6
Fort +7, Ref +8, Will +4
Defensive Abilities Moxie


Speed 30 ft.
Melee survival knife +2 (1d4 slashing, analog)
Ranged Thunderstrike sonic Pistol +7 (1d8+2 sonic, crit deafen)
Ranged azimuth laser rifle +7 (1d8+5 fire, crit 1d6 burn)
Offensive Abilities Overload (Ex), Weapon Specialization (melee, small arms, longarms)


Str 9 (-1), Dex 18 (+4), Con 14 (+2), Int 18 (+4), Wis 12 (+1), Cha 10 (+0)
Base Atk +3; AC vs CMB 22
Skills Acrobatics +8 (4 rank, +13 tumbling through space of opponent at least medium), Athletics +4 (2), Computers +13 (4), Culture +5 (1), Diplomacy +1 (1), Engineering +15 (4), Life Science +5 (1), Medicine +9 (2), Perception +10 (4), Physical Science +12 (4) (Reduce the DC to know about worlds or features of space by 5), Piloting +9 (2), Profession (maintenance worker) +14 (3), Sense motive +2 (1), Sleight of hand +6 (2), Stealth +8 (2), Survival +6 (3)
Feats Iron will, Mobility, Quick draw, Skill Focus (prof. maint. work.)mm
Languages Common, Ysoki, Akitonian, Kasatha, Shirren, Dwarven, Ghibrani
Other Abilities bypass +2, cheek pouches, exocortex, custom rig, memory module, Wireless Hack (Ex), Remote Hack (Ex) range 20 ft., DC 20


Reputations Wayfinders 2, Tier 1, Exo-guardians 1
Fame 23
Boons Wayfinders champion, Improved drift engineStarfinder society roleplaying guild Guide


Combat gear d-suit II (L), azimuth laser rifle, Thunderstrike Sonic Pistol w/ holy fusion (L), battery 40 charges, Survival Knife (L)
Other gear tier 1 computer (hardened, miniaturized, Hack DC 17), maintenance prof. tool kit, magboots, zero gravity clothing, everyday clothing
Industrial backpack hygiene kit, personal comm unit, engineering tool kit, flashlight
cheek common meal
Augmentations Society Subdermal Graft (hand, right), mk 1 biotech personal upgrade (DEX +2)
Immaterial 2485 kr
Encumbrance bulk w/o backpack, x bulk. w/backpack (bulk. unencumbered 5/ bulk encumbered 9/ bulk overburdened 10)


Pelatut

 1. #1-01: The Commencement 14.10.2017; mukana Aigila, Forholt, Gurre, Klkrtz, Mnagam
 2. #1-05: The First Mandate 21.12.2017; mukana Aigila, Ardel, Mnagam, Pr0digy, Taajatam-12
 3. GM exp: Quest Pack #1: Into the Unknown 27.1.2018; pregenit Navasi, Obozaya, Raia, Keskodai
 4. #1-04: Cries From the Drift 13.2.2018; mukana Aigila, Ardel, Fim, Luka, Mansikka
 5. #1-03: Yesteryear's Truth 7.4.2018; mukana Ankor Fel, Fim, Kuudes Airo, Rahzar, Terry
 6. #1-12: Ashes of Discovery 21.6.2018; mukana Aigila, Ankor Fel, Annuur, Hilag, Klkrtz
 7. #1-15: Save the Renkrodas 11.6.2018; mukana Pr0digy, Fim, Terry
 8. #1-16: Dreaming of the Future 7.7.2018; mukana Aigila, Mansikka, Chelea, Obozaya, Iseph
 9. #1-11: In Pursuit of the Scoured Past 18.8.2018; mukana Forholt, Kuudes Airo, Keskodai
 10. #1-06: A Night in Nightarch 3.1.2019; mukana Elpix, Mansikka, Aigila, Zelenushka
 11. #1-25: The Beacon Code Dilemma 9.2.2019; mukana Ardel, Terry, Mnagam
 12. #1-21: Yesteryear's Sorrow 31.3.2019; mukana Aigila, IloiloJoyjoy
 13. #1-13: On the Trail of History 22.6.2019; mukana Forholt, "Proffa" Hurukurto, Mnagam

Background Ekin vanhemmat muuttivat Akitonilta nuorina Absalomin asemalle töihin. Ekistä tuli mekaanikko kuten isästäänkin ja pääsi töihin firmaan, joka huoltaa Tähdenetsijöiden seuran aluksia. Häntä kiinnosti tutkimusmatkailun yhdistäminen mekaanikon töihin ja seura tarjosikin hänelle loistavan työsopimuksen. Avovaimo Kyllikki pitää tutkimusmatkailua vaarallisena kun vastaan tulee välillä ties mitä hirviöitä.

Häntä hirvittää mahdollisuus, että Kulotähtiin suunniteltava pelastustehtävä voisi epäonnistua, jolloin agentteja menetetään kriittisen paljon, mikä olisi kohtalokasta seuran tulevaisuuden kannalta.

6. Eager Dabbler, Trick: Neural Shunt (Ex)
7. Expert Rig (Ex), Miracle Worker (Ex)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped