Starfinder Society -hahmot

Eki "Rotta-Eki" Niqim

Avaaruutest löytyy melkee aina jottain näkemise arvosta

Male Ysoki Spacefarer Mechanic 4
CG Small Humanoid (Ysoki)
Player Mustaparta (192672-701)
Xp 9
Faction Wayfinders
Homeworld Absalom Station


Init +3
Senses Perception +4; Darkvision 60 ft.


KAC 17, EAC 17 (+2/+1 armor, +3 dex)
SP|HP|RP 32|20|5
Fort +6, Ref +7, Will +3
Defensive Abilities Moxie


Speed 30 ft.
Melee survival knife +2 (1d4 slashing, analog)
Ranged Tactical Semi-Auto Pistol +6 (1d6+1 piercing, analog)
Ranged azimuth laser rifle +6 (1d8+3 fire, crit 1d6 burn)
Offensive Abilities Overload (Ex), Weapon Specialization (melee, small arms, longarms)


Str 9 (-1), Dex 16 (+3), Con 14 (+2), Int 16 (+3), Wis 10 (+0), Cha 10 (+0)
Base Atk +3; AC vs CMB 22
Skills Acrobatics +4 (1 rank, +9 tumbling through space of opponent at least medium), Athletics +4 (2), Computers +10 (3), Culture +4 (1), Diplomacy +1 (1), Engineering +11 (2), Perception +5 (2), Physical Science +9 (2) (Reduce the DC to know about worlds or features of space by 5), Piloting +6 (1), Profession (maintenance worker) +11 (2), Sense motive +1 (1), Stealth +7 (2), Survival +3 (1)
Feats Iron will, Mobility, Skill Focus (prof. maint. work.)mm
Languages Common, Ysoki, Akitonian, Kasatha, Shirren, Dwarven
Other Abilities cheek pouches, exocortex, custom rig, memory module, Trick: Portable Power (Ex), Trick: Visual Data Processor (Ex)


Reputations Wayfinders 2, Tier 1
Fame 9
Boons Wayfinders champion, Improved drift engineStarfinder society roleplaying guild Guide


Combat gear basic lashunta tempweave w/tensile reinforcement (L), azimuth laser rifle, Tactical Semi-Auto Pistol (L), 30 small arm rounds, battery 40 charges, Survival Knife (L)
Other gear ring of whispers, tier 1 computer (hardened, miniaturized, Hack DC 17), maintenance prof. tool kit, everyday clothing
Industrial backpack hygiene kit, personal comm unit, engineering tool kit, flashlight, common meal
cheek
Augmentations Society Subdermal Graft (hand, right), mk 1 biotech personal upgrade (DEX +2)
Immaterial 3423 kr
Encumbrance bulk w/o backpack, x bulk. w/backpack (bulk. unencumbered 5/ bulk encumbered 9/ bulk overburdened 10)


Pelatut

  1. #1-01: The Commencement 14.10.2017; mukana Aigila, Forholt, Gurre, Klkrtz, Mnagam
  2. #1-05: The First Mandate 21.12.2017; mukana Aigila, Ardel, Mnagam, Pr0digy, Taajatam-12
  3. GM exp: Quest Pack #1: Into the Unknown 27.1.2018; pregenit Navasi, Obozaya, Raia, Keskodai
  4. #1-04: Cries From the Drift 13.2.2018; mukana Aigila, Ardel, Fim, Luka, Mansikka
  5. #1-03: Yesteryear's Truth 7.4.2018; mukana Ankor Fel, Fim, Kuudes Airo, Rahzar, Terry
  6. #1-12: Ashes of Discovery 21.6.2018; mukana Aigila, Ankor Fel, Annuur, Hilag, Klkrtz
  7. #1-15: Save the Renkrodas 11.6.2018; mukana Pr0digy, Fim, Terry
  8. #1-16: Dreaming of the Future 7.7.2018; mukana Aigila, Mansikka, Chelea, Obozaya, Iseph
  9. #1-11: In Pursuit of the Scoured Past 18.8.2018; mukana Forholt, Kuudes Airo, Keskodai

Background Ekin vanhemmat muuttivat Akitonilta nuorina Absalomin asemalle töihin. Ekistä tuli mekaanikko kuten isästäänkin. Häntä kiinnosti tutkimusmatkailun yhdistäminen mekaanikon töihin ja Tähdenetsijöiden seura tarjosikin hänelle loistavan työsopimuksen. Hänen mielestään Kulotähtiä ei kannata lähestyä ennen kuin turvallisuudesta ollaan riittävän varmoja, jottei menetettäisi lisää agentteja.

5. Wireless Hack (Ex)
6. Eager Dabbler, Trick: Energy Shield (Ex)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped