Starfinder Society -hahmot

Kabozkan Tarinankertoja

NG Vesk xenoseeker operative (spy) 2
Player Mustaparta (192672-703)
Xp 5
Faction Dataphiles
Homeworld Verces


Init +3
Senses Perception +5, low-light vision


KAC 15, EAC 14, AC vs CMs 23 (+ armor, +2 Dex)
SP|HP|RP 12|18|3
Fort +0, Ref +5, Will +3; +2 racial vs. fear
Defensive Abilities Armor Savant, Evasion (Ex), Fearless


Speed 30 ft.
Melee unarmed +2 (1d3+1)
Melee survival knife +2 (1d4+1 S)
Ranged azimuth laser pistol +3 (1d4 F, burn 1d4)
Offensive Abilities Trick Attack 1d4, Bluff +15, DC 20+CR


Str 12 (+1), Dex 14 (+2), Con 11 (+0), Int 14 (+2), Wis 10 (+0), Cha 14 (+2)
Skills Acrobatics +8 (2), Athletics +6 (1), Bluff +11 (2), Computers +8 (2), Culture +8 (2), Diplomacy +5 (2), Disguise +11 (2), Life Science +8 (2), Medicine +7 (1), Mysticism +2 (1), Perception +6 (2), Profession (Writer) +8/+12 with tool (1), Sense motive +5 (1), Stealth +8 (2), Survival +5 (1)
Feats Minor Psychic Power, Skill Focus (Bluff, Disguise)
Languages Common, akitonian, eoxian, lashunta, vercite, vesk
SQ theme knowledge (life science), Exploit: Holographic clone, Telepathic message (medium range, st. action, 3/pv)


Fame 4, Dataphiles reputation 6


Combat gear second skin, survival knife, azimuth laser pistol, everyday clothing
Industrial backpack tier 1 minicomputer, tool kit (+4 to profession writer), tool kit (disguise), hygiene kit, hacking kit, flashlight, R2E, mk 1 healing serum Augmentations vocal modulator, personal upgrade mk 1 (INT)
Immaterial 50 kr


Played Scenarios

  1. #1-02: Fugitive on the The Planet 28.7.2018
  2. #1-18: The Blackmoon Survey 18.8.2018; mukana Annuur, Gurre, Nyr, Navasi
  3. Into the Unknown 9.9.2018
  4. #1-22: The Protectorate Petition 13.10.2018; mukana Iason Chrysanthos, Geri Rautaraha, Zelenushka
  5. #1-24: Siege of Enlightenment 8.12.2018; mukana Reftox, Iseph, Ilnex, Iloilo Joyjoyride,

Background Kabozkan valittiin Veskariumin keskustiedustelupalvelun koulutusohjelmaan ja lähetettiin valmistumisen jälkeen Vercesiin vakoilemaan Liittomaailmoja. Hän ei kuitenkaan pitänyt työstä ja onnistui saamaan vapautuksen melko pian. Tämän jälkeen hän siirtyi roolipelijulkaisijaksi Pöhinä publishingille.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped