Starfinder Society -hahmot

Kabozkan Tarinankertoja

NG Vesk xenoseeker operative (spy) 2
Player Mustaparta (192672-702)
Xp 4
Faction Dataphiles
Homeworld Verces


Init +3
Senses Perception +5, low-light vision


KAC 15, EAC 14, AC vs CMs 23 (+ armor, +2 Dex)
SP|HP|RP 12|18|3
Fort +0, Ref +5, Will +3; +2 racial vs. fear
Defensive Abilities Armor Savant, Evasion (Ex), Fearless


Speed 30 ft.
Melee unarmed +1 (1d3)
Melee survival knife +1 (1d4 S)
Ranged azimuth laser pistol +3 (1d4 F, burn 1d4)
Offensive Abilities Trick Attack 1d4, Bluff +15, DC 20+CR


Str 10 (+0), Dex 14 (+2), Con 11 (+0), Int 13 (+1), Wis 10 (+0), Cha 15 (+2)
Skills Acrobatics +8 (2), Athletics +5 (1), Bluff +11 (2), Computers +7 (2), Culture +7 (2), Diplomacy +7 (1), Disguise +11 (2), Life Science +8 (2), Medicine +6 (1), Mysticism +2 (1), Perception +6 (2), Profession (Writer) +8/+12 with tool (1), Sense motive +5 (1), Stealth +8 (2), Survival +5 (1)
Feats Minor Psychic Power, Skill Focus (Bluff, Disguise)
Languages Common, akitonian, eoxian, lashunta, vercite, vesk
SQ theme knowledge (life science), Exploit: Holographic clone, Telepathic message (medium range, st. action, 3/pv)


Combat gear second skin, survival knife, azimuth laser pistol, everyday clothing
Industrial backpack tier 1 minicomputer, tool kit (+4 to profession writer), tool kit (disguise), hygiene kit, flashlight, R2E Augmentations vocal modulator
Immaterial 50 kr


Played Scenarios

  1. #1-02: Fugitive on the The Planet 28.7.2018
  2. #1-18: The Blackmoon Survey 18.8.2018; mukana Annuur, Gurre, Nyr, Navasi
  3. Into the Unknown 9.9.2018
  4. #1-22: The Protectorate Petition 13.10.2018

Background Kabozkan valittiin Veskariumin keskustiedustelupalvelun koulutusohjelmaan ja lähetettiin valmistumisen jälkeen Vercesiin vakoilemaan Liittomaailmoja. Hän ei kuitenkaan pitänyt työstä ja onnistui saamaan vapautuksen melko pian. Tämän jälkeen hän siirtyi roolipelijulkaisijaksi Pöhinä publishingille.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped