Starfinder Society -hahmot

Kabozkan Tarinankertoja

NG Vesk xenoseeker operative (spy) 3
Player Mustaparta (192672-703)
Xp 7
Faction Dataphiles
Homeworld Verces


Init +4
Senses Perception +6, low-light vision


KAC 15, EAC 14, AC vs CMs 23 (+1/+2 armor, +2 Dex)
SP|HP|RP 21|24|3
Fort +2, Ref +5, Will +3; +2 racial vs. fear
Defensive Abilities Armor Savant, Evasion (Ex), Fearless


Speed 40 ft.
Melee unarmed +3 (1d3+1)
Melee survival knife +3 (1d4+2 S)
Ranged azimuth laser pistol +4 (1d4+1 F, burn 1d4)
Offensive Abilities Trick Attack 1d8, Bluff +15, DC 20+CR


Str 12 (+1), Dex 14 (+2), Con 12 (+1), Int 14 (+2), Wis 10 (+0), Cha 13 (+1)
Skills Acrobatics +10 (3), Athletics +7 (1), Bluff +12 (3), Computers +9 (2), Culture +10 (3), Diplomacy +5 (2), Disguise +12 (3), Engineering +8 (1), Life Science +10 (3), Medicine +8 (1), Mysticism +3 (1), Perception +8 (3), Piloting (8) +1, Profession (Writer) +9/+13 with tool (2), Sense motive +7 (2), Sleight of hand +8 (1), Stealth +10 (3), Survival +6 (1)
Feats Improved Feint, Minor Psychic Power, Skill Focus (Bluff, Disguise), Weapon Specialization
Languages Common, akitonian, aklo, copaxi, eoxian, lashunta, vercite, vesk
SQ theme knowledge (life science to identify creatures), Operative's edge +2, Exploit: Holographic clone, Quick movement +10 ft, Telepathic message (medium range, st. action, 3/pv)


Fame 8, Dataphiles reputation 6


Combat gear second skin, survival knife, azimuth laser pistol, everyday clothing
Industrial backpack tier 1 minicomputer, tool kit (+4 to profession writer), tool kit (disguise), hygiene kit, hacking kit, flashlight, R2E, mk 1 healing serum
Augmentations vocal modulator, personal upgrade mk 1 (INT)
Immaterial 3982 kr


Played Scenarios

  1. #1-02: Fugitive on the The Planet 28.7.2018
  2. #1-18: The Blackmoon Survey 18.8.2018; mukana Annuur, Gurre, Nyr, Navasi
  3. Into the Unknown 9.9.2018
  4. #1-22: The Protectorate Petition 13.10.2018; mukana Iason Chrysanthos, Geri Rautaraha, Zelenushka
  5. #1-24: Siege of Enlightenment 8.12.2018; mukana Reftox, Iseph, Ilnex, Iloilo Joyjoyride
  6. #1-20: Duskmire Accord 9 20.1.2019; mukana Aigila, Eme, Zelenushka, Iloilo Joyjoyride
  7. #1-14: Star Sugar Heartlove!!! 16.6.2018 [pregenillä]

Background Kabozkan valittiin Verces-planeetalta Veskariumin keskustiedustelupalvelun koulutusohjelmaan ja lähetettiin valmistumisen jälkeen takaisin vakoilemaan Liittomaailmoja. Hän ei kuitenkaan pitänyt työstä ja onnistui saamaan vapautuksen melko pian. Tämän jälkeen hän siirtyi roolipelijulkaisijaksi Pöhinä publishingille. Hänelle on tärkeää edistää rauhaa veskien ja muiden elämänmuotojen välillä.

Tasot:
4. Exploit: Alien Archive
5. Specialization Exploit: Master of Disguise, trick attack +3d8, Psychic power
6. Exploit: Staggering shot (Ex)
7. Uncanny agility (Ex), Spec. skill mastery
8. Envoy 1 ?

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped