Starfinder Society -hahmot

Kabozkan Tarinankertoja

NG Vesk xenoseeker operative (spy) 5
Player Mustaparta (192672-703)
Xp 12
Faction Dataphiles
Homeworld Verces


Init +5
Senses Perception +8, Sense motive +8, low-light vision


KAC 19, EAC 19, AC vs CMs 27 (+5/+5 armor, +3 Dex)
SP|HP|RP 40|36|4
Fort +3, Ref +7, Will +4; +2 racial vs. fear
Defensive Abilities Armor Savant, Evasion (Ex), Fearless


Speed 40 ft.
Melee unarmed +4 (1d3+6)
Melee survival knife +4 (1d4+3 S)
Ranged corona ghostkiller laser pistol +5 (2d4+2 F, burn 1d4)
Offensive Abilities Trick Attack 3d8, Bluff +15 (+17 vs. identified creatures), DC 20+CR


Str 12 (+1), Dex 16 (+3), Con 14 (+2), Int 16 (+3), Wis 10 (+0), Cha 15 (+2)
Skills Acrobatics +13 (5), Athletics +9 (3), Bluff +15 (5), Computers +11 (3), Culture +12 (4), Diplomacy +8 (4), Disguise +15 (5), Engineering +9 (1, +11 to identify), Life Science +12 (4, +14 to identify creatures), Medicine +10 (2), Mysticism +4 (2), Perception +9 (4), Piloting (11) +3, Profession (Writer) +12/+16 with tool (4), Sense motive +9 (4), Sleight of hand +12 (4), Stealth +13 (5), Survival +8 (3)
Feats Improved Feint, Minor Psychic Power, Psychic power, Skill Focus (Bluff, Disguise), Weapon Specialization
Languages Common, akitonian, aklo, azlanti, copaxi, eoxian, infernal, lashunta, vercite, vesk
SQ theme knowledge (life science to identify creatures), Operative's edge +2, Debilitating Trick (Ex), Exploit: Alien Archive, Exploit: Holographic clone, Specialization Exploit: Master of Disguise, Quick movement +10 ft, Telepathic message (medium range, st. action, 3/pv), Detect thoughts (60 ft., st. action, 1/pv)


Fame 18, Dataphiles reputation 20 (tier 2), Exoguardians reputation 1, Second seekers reputation 1


Combat gear defrex hide w/quick release-sheath upgrade, survival knife, corona laser pistol, everyday clothing
Industrial backpack tier 1 minicomputer, linguist’s kit, tool kit (+4 to profession writer), tool kit (disguise), thieves tool kit, hygiene kit, hacking kit, flashlight, R2E, mk 1 healing serum
Augmentations vocal modulator, personal upgrade mk 1 (INT)
Immaterial 756 kr


Played Scenarios

 1. #1-02: Fugitive on the The Planet 28.7.2018
 2. #1-18: The Blackmoon Survey 18.8.2018; mukana Annuur, Gurre, Nyr, Navasi
 3. Into the Unknown 9.9.2018
 4. #1-22: The Protectorate Petition 13.10.2018; mukana Iason Chrysanthos, Geri Rautaraha, Zelenushka
 5. #1-24: Siege of Enlightenment 8.12.2018; mukana Reftox, Iseph, Ilnex, Iloilo Joyjoyride
 6. #1-20: Duskmire Accord 9 20.1.2019; mukana Aigila, Eme, Zelenushka, Iloilo Joyjoyride
 7. #1-14: Star Sugar Heartlove!!! 16.6.2018 [pregenillä]
 8. #2-01: Pact World Warriors 28.7.2019; mukana 3 pregeniä ja Moto cross
 9. #2-03: The Withering World 21.9.2019; mukana Keskodai, Obo ja Raia
 10. #2-07: Four for the First 12.10.2019; mukana Belu, Obozaya Roosa, Yngveir Otsonkivi ja Zenon
 11. #2-09: Bluerise Breakout 9.11.2019; mukana Belu, Obolar ja Helada
 12. #1-31: Treading History's Folly 16.11.2019; mukana Annuur, Iason, Pr0digy

Background Kabozkan valittiin Verces-planeetalta Veskariumin keskustiedustelupalvelun koulutusohjelmaan ja lähetettiin valmistumisen jälkeen takaisin vakoilemaan Liittomaailmoja. Hän ei kuitenkaan pitänyt työstä ja onnistui saamaan vapautuksen melko pian. Tämän jälkeen hän siirtyi roolipelijulkaisijaksi Pöhinä publishingille. Hänelle on tärkeää edistää rauhaa veskien ja muiden elämänmuotojen välillä.

Tasot:
6. Exploit: Staggering shot (Ex)
7. Operative’s edge +3, Uncanny agility (Ex), Spec. skill mastery
8. Envoy 1; Inspiring Boost (Ex)
9. Envoy 2; Universal Expression (Ex)
10. Envoy 3; Cultural Savant (Ex; Culture)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped