NR / KehienPolku

Haltioiden uskonto on samanlainen ihmetyksen aihe, kuin sperethielin kieli.

Molemmat levisivät Heräämisen jälkeen salaman nopeasti, kuin ylempää annettuina.

Draesis ti Heron, Kehien Polku

Kehien Polku kuvaus on vielä kesken. Teksti kannattaa lukea läpi. Näin saa jotain tuntumaa siitä, mistä on kyse. Luettua ei kannata ottaa täysin kiveen kirjoitettuna.

Kehien Polku on Tir na nÓgin haltiayhteisöstä lähtöisin oleva elämänfilosofia, jonka väitetään juontavan juurensa aikaan ennen magian katoamista. Opin mukaan jokainen sielu seuraa Viiden Kehän Polkua, käyden läpi kasvun ja tutkimisen vaiheita. Yhden kehän kulkeminen voi kestää pitkäänkin. Ihmisiän ajatellaan riittävän korkeintaan yhden kehän kulkemiseen. Tällöin sielu jatkaa matkaansa seuraavassa elämässä. Haltioiden uskotaan voivan kulkea kaikki viisi kehää läpi yhden eliniän aikana. Totuutta ei tiedetä, sillä yksikään Heräämisen jälkeen syntynyt haltia ei ole vielä kuollut vanhuuteen.

Useiden oppineiden mielestä Kehiä olisi tarkoitus kulkea alla olevassa järjestyksessä. Totuus kuitenkin on, että Kuudennen maailman haltiat eivät luonnostaan näin tee. Vapaammassa tulkinnassa jokainen elämä etsii paikkansa Elämän Ympyrässä ja kulkee löytämänsä tien loppuun.

Mes ti Draesis - Viisi Kehää

Soturin Polku

Tunnusmerkit: Soturit käyttävät usein tummian maan värejä, kuten mustaa, ruskeaa, harmaata ja tummanpunaista. Koristeisiin kuuluvat tukoilla linjoilla leikatut vaatteet, teräviä reunoja sisältävät korut ja miekkasymbolit. Soturien elementtivastine on maa ja pyhä aika keskiyö.

Soturin tien kulkijat testaavat kehonsa ja mielensä sisäisiä. rajoja He reagoivat usein tunteella ennen järkeä, oppien samalla maailman rajat ja niiden tuomat vaarat.

Bardin Polku

Tunnusmerkit: Bardit käyttävät usein kirkkaita, rikkaita värejä, kuten keltaista ja punaista. Tyypillisiä koristeita ovat kalliit kirjailut, teksturoidut taideteokset sekä tulen ja auringon symbolit. Bardien elementtivastine on tuli ja pyhä aika keskipäivä.

Bardit tutkivat usein itseään toiminnan ja sen seurauksen kautta, etsien tekojen merkityksiä ja syitä tekojen taustalla. He tutkivat maailmaa etsien uusia kokemuksia ja oppien niistä.

Druidin Polku

Tunnusmerkit: Druidit käyttävät usein taivaan ja meren kevyitä värejä, sinistä, valkeaa ja vihreää. Tyypillisiin koristeisiin kuuluvat dramaattiset, lennokkaat taideteokset ja kaavat. Druidien elementtivastine on ilma ja pyhä aika iltapäivä.

Druidit tutkivat tekojen yhteyksiä toisiinsa ja etsivät niiden kaavoista merkityksiä itselleen ja maailmalle. He tutkivat maailman rakennetta ja sen syvempiä merkityksiä.

Palvelijan Polku

Tunnusmerkit: Palvelijat käyttävät usein tummia ja rikkaita värejä, tumman sinistä, punaista, kultaa ja mustaa. Yleisimpiä koristeita ovat, symboliset, abstaktit korut ja koristeet, joista voi lukea yleensä useampiakin merkityksiä. Palvelijoiden elementtivastine on vesi ja pyhä aika auringon lasku.

Palvelijat kääntyvät tiellään sisään päin. He tutkivat asioiden sisäisiä merkityksiä -- rakentavat kokonaisuuksia -- etsien salattuja yhteyksiä. He ajattelevat maailmaa usein laajempien kokonaisuuksien kautta ja kykenevät usein yhdistämään näennäisen satunnaisia tapauhtumia toisiinsa.

Rígh - Auringon, kuun ja tähtien polku

Tunnusmerkit: Lordit käyttävät väreinään hopeaa, kultaa ja pronssia. Koristeet ovat yksinkertaisia ja henkilökohtaisia, kertoen jotain kantajasta. Lordien elementtivastine on puu. He voivat suorittaa seremoniansa haluttuun vuorokauden aikaan.

Kehien tien päässä saavutetaan harmonia kehon, mielen ja sielun välillä. Tästä ymmärryksestä seuraa tasapaino maailman ja yksilön välillä. Yleisen tiedon mukaan yksikään haltia ei ole päässyt vielä tämän tien loppuun.

Haasteriiitti

Haasteet ovat oleellinen osa Kehien polkua kulkevien haltioiden elämää. Täysi-ikäistyminen on omanlaisensa haasteriitti ja jopa Nimeäminen, joka tehdään vasta lapsen kolmantena päivänä voidaan odottamisen takia tulkita selviytymishaasteeksi. Alla käsitellään vain sosiaalisia haasteita ja niistä johtuvia yleisimpiä haastemuotoja. Muitakin haasteita on, hurjimpana haltioiden pitkä ja kaiken nielevä kostorituaali chal'han.

Sosiaalinen mittaaminen

Kehien polun kulkijat mittaavat toisiaan tervehtiessään. Kuvio on varsin monimutkainen yhdistelmä tilannetta, asemaa ikää, taitoa, asemaa, kunnioitusta ja etenemistä Kehien polulla. Mitä uskonnollisempi yhteys, sitä tärkeämpään rooliin asema Kehien polulla nousee.

Yleensä kohtaamistilanteessa paikalle saapuva tekee aloitteen asemasta. Tässä vaiheessa kumpi tahansa voi kieltäytyä kättelystä kumarruksella. Näin tehdään yleensä, jos tilanne on liian vaikeasti tulkittava tai tuntematon. Tällä voidaan myös pyrkiä ehkäisemään konflikteja.

Mikäli kättelemiseen saakka mennään, toinen osapuoli antaa ulkopuolisille varsin vaikeilla, hienovaraisilla vinkeillä saapujalle tiedon sittä, mitä mieltä hän on tilanteesta. Yksinkertaisimillaan lopputuloksia on neljä: Saapuja on ylempi, kuin vastaanottaja, saapuja on tasa-arvoinen vastaanottajan kanssa, saapuja on alempi, kuin vastaanottaja tai saapujan ja vastaanottajan välille syntyy haaste. Haaste voidaan välttää pitämällä "tasa-arvoinen" kontakti niin kevyenä, että se ei oikeastaan ole edes kättely. Silloin viesti on "meillä on tästä eri näkemys mutta ei selvitetä sitä nyt."

Sosiaalisen tilanteen eteneminen haasteeseen on hyvin harvoin kovin vakava asia. Siinä mitataan sen hetkistä, siinä paikassa voimassa olevaa arvoasetelmaa. Monet länsimaalaistuneet Kehillä olevat eivät anna asialle juuri painoarvoa. Haltiavaltakunnissa ja varsinkin aateliston keskuudessa asiaan suhtaudutaan paljon vakavammin. Syndikaatit käyttävät tervehdyksiä hienovaraiseen henkilötason mittailuun. Näennäisestä vaarattomuudesta huolimatta henkilökohtaiseet suhteeet, historia ja vallitseva tilanne saattavat toki muuttaa asiaa ja tehdä siitä hyvinkin vaarallisen molemmille osapuolille.

Haasteet

Kun haaste syntyy, valitsee haastettu haasteen muodon. Mikäli haastaja katsoo muodon olevan epäreilu, voi hän vaatia muodon vaihtamista. Mikäli uusi muoto ei käy haastetulle, siirty haaste muodossa eteenpäin vuorotellen, kunnes muotoja ei enää ole. Useimmissa Kehien polun versioissa haasteita on kolmea eri muotoa.

Kehon haaste

Useiden Soturin polun kulkijoiden suosiossa oleva haastemuoto on varsin perinteinen kaksintaisteluhaaste. Haastettu ja haastaja valitsevat kukin itselleen soveltuvan aseen. Kumpi tahansa saa kieltäytyä ottelemasta toisen asetta vastaan. Mikäli paikalla oleva vanhempi Kehien polun kulkija hyväksyy kieltäytymisen syyn, pitää toisen osapuolen vaihtaa asetta. Mikäli vanhempaa osapuolta ei ole paikalla, sopivat haastettu ja haastaja asian keskenään tai adjutanttien avustuksella.

Kehon haaste taistellaan usein ensimmäiseen vereen, mutta muitakin muotoja tunnetaan.

Mielen haaste

Useiden druidien suosima mielen haaste on peli Spereniä, shakin kaltaista peliä, jossa kärsivällisyys ja pitkälle menevien syy-seuraus-suhteiden ymmärrys on avain voittoon.

Spereniä [harmony] pelataa yleensä viiskulmaisella laudalla, mutta lapsille opetetaan usein aluksi helpompaa neliöversiota. Mestarilliset pelaajat siirtyvät varsin monimutkaiseen kuusikulmaisen laudan järjestelmään, jolloin peli hidastuu usein päiviä kestäväksi siirtojen ja vastasiirtojen sarjoiksi-

Sielun haaste

Sielun haaste on erityisesti Auringon kehän kulkijoiden käyttämä haastemuoto, jossa molemmat osapuolet nauttivat erilaisia heränneitä yrttejä saavuttaakseen astraalitasolle luoden rituaalikehän.

Sielun haaste päättyy useinmmiten toisen osapuolen pakolliseen kehonpaluuseen eli tajuttomuuteen.

Lopputulos

Haasteen tuloksen ei perinteisesti anneta näkyä vahvasti päälle päin. Tilannetta jatketaan yleensä parhaan mukaan, kuin mitään ei olisi koksaan tapahtunutkaan. Haaste on ollut vain pidemmän tervehtimisen muoto ja tervehtiminen on nyt suoritettu. Näin siis teoriassa ja hyvien tapojen mukaan.

MIkäli haastajan ja haastetun keskenäinen tilanne ei muutu merkittävästi, ei voittajan tarvitse hyväksyä uutta haastetta hävinneeltä osapuolelta. Ympäröivä yhteisö toimii usein asian mittaajana ja myös sosiaalisena tuomitsijana, mikäli hävitty ei alistu asemaansa.

Merkittävän voimakkaat haltiat saattavat suoraan kieltäytyä haasteista. Silloin konfliti saattaa lähteä eskaloitumaan ja päästän mahdollisesti käsittelemään vakavampia kunniaan, asemaan ja voimaan liittyviä haasteita, jotka saattavat johtaa merkittävästi vakavampiin lopputuloksiin ja jopa kuolemaan.


Page last modified on 2012-11-21 19:59