Sanastoa

Amaranth

Yksi pahimpia syntejä mihin kainiitti voi syyllistyä on toisen kainiitin sydänveren juominen. Tämä diableriana tunnettu toimenpide väkevöittää diabolistin veren uhrinsa tasoiseksi.

Jälkeläinen

Kainiitin suora jälkikasvu. Muita käytettyjä termejä ovat vanhakantainen childe ja halventava penikka. Monet kainiitit lisäävät esittäytyessään nimensä perään (nimen) jälkeläinen. Monet Ventruet ja Tzimiscet lisäävät listaan vielä tekijänsä tekijän ja mahdollisesti verilinjan kantaisänkin. ("Saanko esitellä: Lady Nova Arpad, Gregor Arpadin jälkeläinen, Bulscu Arpadin Väkevästä verestä, Mediaschin ruhtinatar.")

Kainiitti

Vampyyrien keskuudessa käytetty termi, joka viittaa kaikkien vampyyrien myyttiseen kantaisään veljessurmaaja Kainiin. Termin vampyyri käyttämistä keskustelussa pidetään halventavana tai moukkamaisena.

Liitto

Kainiittien yhteenliittymä, jonka jäsenet ovat yleensä samanarvoisia ja -ikäisiä. Liiton muodostamisen taka-ajatuksena voi olla ystävyys, sukulaisuus, poliittinen, sotilaallinen tai taloudellinen mahti, tai joku muu. Hyvin tiivistä (usein samaa verilinjan jäsenistä koostuvaa) liittoa kutsutaan joskus pesueeksi ja toisinaan (halventavasti) laumaksi.

Renki

Kainiitin palveluksessa oleva verikahlittu ihminen (joskus myös eläin, kuten hevonen tai koira).

Ruhtinas

Valtapiirin kiistaton valtias. Valtapiiri voi olla kooltaan kylä, kaupunki tai kokonainen kreivikunta. Termin ruhtinas tilalla voidaan käyttää myös termejä valtias, kreivi tai ylimys. Transylvaniassa käytetään myös, varsinkin klaanin Tzimisce keskuudessa, termejä voivode, knezi tai boyar (pajari). Saksalaista alkuperää olevat kainiitit saatavat käyttää myös termiä fürst.

Tekijä

Kainiitin tekijä. Muita käytettyjä termejä ovat vanhakantainen sire, vähän käytetty syleilijä ja uskonnollissävyinen luoja.

Verenkirous

Kainiitin yksilöllinen tai suvusta juontuva heikkous. Muistuttaa usein kansanperinteessä esiintyviä vampyyrien heikkouksia.

Verikahle

Kainiitin veren juomisesta seuraava voimakas side, joka kahlitsee juojan juottajan valtaan lähestulkoon peruuttamattomasti. Toisen kainiitin verikahlitsemista pidetään yleisesti paheksuttavana, ellei kyseessä ole tekijä, joka verikahlitsee jälkeläisensä ja silloinkin kyseessä on yleensä rangaistus.

Väkevästä verestä

Kainiitti, jonka tekijä tiedetään väkeväveriseksi. Monet kainiitit lisäävät esittäytyessään nimensä perään (nimen) jälkeläinen Väkevästä verestä. Tätä käytäntöä esiintyy erityisesti klaanien Ventrue ja Tzimisce keskuudessa.

Väkeväverinen

Väkeväverinen kainiitti on usein suunnattoman vanha ja voimakas muinainen, tai kainiitti, jonka tekijä on sellainen. Huhutaan, että väkeväverisen kainiitin diableria nostaa kainiitin itsensäkin väkeväveristen joukkoon. Veren väkevöityimisen prosessia kutsutaan joskus myös veren rikastumiseksi.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped