Mitran patsas, jossa on edustettuna hänen kolme aspektiaan.

(:toc:)

Mitra, valon herra

Talingardessa ei ole laajemmin palvottua juumalaa kuin pyhä Mitra. Itseasiassa, Talingardessa syntyneille voi vaikuttaa että on olemassa vain yksi jumala. Mitran palvonta on niin laajaa ja hallitsevaa, jolloin kilpailijoita tuskin edes vilkaistaan. Mikään muu jumala ei ole yhtä läsnä tavallisten taliraanien elämässä, mutta silti Mitra vaikuttaa mysteerisilta. Hänen patsaissa ei koskaan ole naamoja. Hänen pyhässä kirjassaan paljastetaan, että Mitra ei ole jumalan oikea nimi. Mitra tarkoittaa "ystävää". Tietääkseen hänen koko nimensä täytyy olla osa Mitraa ja kukaan elävä kuolevainen ei voi saavuttaa tätä.

Mitran Kolme Aspektia

Mitra ei ole yksi jumaluus. Yksi keskeisimmistä teemoista Mitran uskonnossa on se, että että kun Mitra on yksi, hän on myös kolme. Näillä kolmella aspektilla on omat nmensä ja luontonsa. He ovat Hohtava Herra, Suotuisa Aurinko ja Kuolematon Tuli. Papit ja sektit keskittyvät eri puolien palvomiseeen ja tämän vuoksi voi näyttää että he palvelevat hyvin erilaisia jumalia.

Hohtava Herra

Hohtava Herra on kuninkaiden ja valloittajien jumala. Tämä on oikeanmukaisen voiman ja suurien sivilisaatioiden jumala. Hän on loordien ja voimakkaiden suojelija. Hohtava herra vaatii, että se kellä on voimaa käyttää sitä suuremman hyvän saavuttamiseksi. Hän on temppeliritarien ja sankareiden jumala, mutta hän on myös tutkijoiden ja viisaiden tukija.

Hän rohkaisee kaikkia hakemaan suurimman päämäärän ja etsimään maailmasta totuuden. Yhdessä voimme tehdä paremman maailman ja jos vain pidämme uskostamme kiinni, niin jonain päivänä on vain valoa. Kun Hohtavaa Herraa kuvataan patsain, hän on usein kuvattuna suurena kuninaana kantaen miekkaa, kruunu päässään ja yllään kuninkaille sopivia vaatteita.

Suotuisa Aurinko

Suotuisa Aurinko on enemmän passiivisempi. Kyllä, meidän tulisi auttaa heitä jotka tarvitsevat apuamme. Mutta tärkeämpää on löytää rauha ja valo sisältämme. Aurinko paistaa sekä turmeltuneille että arvoisille. Auringon siunaukset avautuvat kaikille. Tämä aspekti on vähemmän antropomorfinen. Itseasiassa on helppoa sanoa, että tämä aspekti ei ole ihminen ollenkaan.

Sen sijaan tämä on rauhan, parannuksen ja yltäkylläisyyden aspekti. Mitra toi elämän kaikille ja hänen lämpimällä valollaan ylläpitää sitä. Kaikki mitä tapahtuu, hyvää tai paaha, tapahtuu hänen tahdostaan. Muista tämä totuus myös huonoilla hetkilläsi. Aurinko saattaa laskeutua, mutta se tulee nousemaan uudelleen. Tämän aspektin patsaat ovat kuvattu parantajana kaavuissa kädet avoinna.

Kuolematon Tuli

Kuolematon tuli ei ole yhtä kärsivällinen kuin hellä aurinko. Tämä on inkvisiittorin jumala - liekin ja noidanmetsästäjän jumala. Kuolematon tuli etsii kaiken pahan ja polttaa sen tästä maailmasta pois. Tuli ei välitä sivilisaatioista tai rauhasta elleivät he auta hänen taipumattomassa tehtävässään. Sodan tuli on sytytetty. Mitra ei sytyttänyt sitä. Tämä kuolevaisten sielujen sota alkoi Helvetin syvyyksissä. Mutta nyt sotaa ei voi sivuttaa ja se on ahdinko jonka Tulen täytyy voittaa. Kun tarjoat pahalle armoa, sallit sen vain märkiä. Tuli polttaa mädän pois ja tuhkista löydämme vihdoinkin rauhan.

Nämä kolme aspektia saattavat olla täysin erilaisia toisistaan, mutta todellinen Mitran teologi löytää piilotetun yhtenäisyyden. Kaikkien niiden takana on suuri hyväntekijä ja tahto joka haluaa kuolevaisten rotujen kehittää ja ylevöidä itseänsä. Kolmella aspektilla on kaikilla erilaiset tavat, muta haluavat saman lopputuloksen. He haluavat maailman vapaiden kansojen kääntävän selkänsä pahuudelle ja syleilevän yleväisyyttä ja hyvyyttä. Kaiken kolmen takana on Mitran valo. Suurinosa papeista seuraavat Hohtavaa Herraa tai Suotuisaa Aurinkoa. Vähemmän kuin yksi viidestäkymmenestä kuulevat Kuolemattoman Tulen kutsun.

Mitran papit saavat mennä naimisiin ja noin puolet papeista valitsevat avioliiton. Pappivaimoilla on hyvin kunnioitettu paikka Kirkon sisällä ja usein asettautuvat temppeleiden huolenpitäjiksi. Monet luostarillisemmat järjestöt kirkon sisällä joko vaativat selibaattia tai vahvasti rohkaisevat selibaattia. Mitran opetuksissa itsessään ei ole puhetta selibaatista, vaan selibaattia vaaditaan yleensä luostarissa asumisen vuoksi. Mitran pappien ei vaadita olevan miehiä. Itseasiassa muutamat Kirkon tunnetuimmat järjestöt (kuten esimerkiksi Pyhän Cynthia-Celesten Apottiluostarin) jäsenet ovat pelkästään naisia. Siltikin pääosa Kirkon papeista ovat miehiä ja suunta näyttää pysyvän samana. Tällä on jälleen kerran enemmän tekemistä taliraanien kulttuurin kanssa kuin Mitran uskonnoista. Mitran opetukset ovat sukupuoliriippumattomia. Mies tai nainen ei ole toista parempi. Molempien tulee etsiä pyhän Mitran valoa.

On olemassa ero siinä, että onko Mitran kirkon jäsen vai Mitran pappi. Vaikka nämä ryhmät ovat pääosin aina toistensa sisällä, on olemassa myös poikkeuksia. Mitran Kirkkoon kuuluu seitsemän porrasta (ks. alempaa) ja kaikki pienet järjestöt (kuten Pyhän Macariuksen Luostari). Nämä yksilöt ovat kaikki antaneet valan Mitralle, mutta myös valan palvellaakseen Kirkkoa ja sen Suurkardinaalia. Mitran pappi on yksinkertaisesti kuka tahansa joka päättää palvoa Mitraa ja erityisesti henkilö jolle Mitra antaa kyvyn käyttää jumalallista magiaa. Aina välillä joku saa kyvyn taikoa jumalallista magiaa, joka ei ole koskaan antanut valaa kirkolle ja ei välttämättä koskaan ole käyttänyt papin kaapuja. Nämä henkilöt ovat suuria harvinaisuuksia. Näiden ”freelance”pappien ja Kirkon väliset kohtaamiset ovat aina jännittyneitä. Kirkko haluaisi että aina kun tämänkaltainen pappi paljastuu, että hän sanoisi valansa ja liittyisi Kirkon hierarkiaan. Joskus pappi kieltäytyy tästä ja päättää luoda oman polkunsa. Näistä kulkuripapeista tulee usein seikkailijoita tai Mitran vaeltavia palvelijoita. Heidän olemassaolonsa ärsyttää Kirkkoa suuresti. Kirkko ei voi kieltää että Mitra olisi valinnut nämä yksilöt, mutta jäsenet eivät voi ymmärtää miksi he eivät vain liity veljiinsä ja palvele Kirkkoa.

Seremoniat ja palvontamenot

Ei ole olemassa standardisoitua kaanonia Mitran palvomiseen, joten palvomismenot vaihtelevat temppelistä toiseen. Siltikin tietyt asiat ovat enemmän tai vähemmän samoja kaikkialla missä Mitraa palvotaan. Mitraa palvotaan jokaisen viikon alussa sunnuntaina (SUNday). Sunnuntain ensimmäisenä valonpilkahduksesta asti kaikki Mitran papit ovat valmiina kaavuissaan ja kumartavat kun aurinko nousee horisontin yllä. He lausuvat ääneen Valon Siunauksen, kiittäen että Mitra on suonut valonsa siunauksen jälleen kokonaiseksi viikoksi. Tämän jälkeen suoritetaan puhdistusriitti jossa peseydytään puhtaassa vedessä (mieluiten vedessä joka on loitsittu jumalallisella taikuudella), jonka jälkeen papit ovat valmiita toimittamaan viikottaisen jumalanpalveluksen myöhemmin päivällä. Sunnuntain palvelus on pääosin sosiaalinen tapahtuma. Seuraajat kerääntyvät ja keskustelevat viikon tapahtumista ja kaupankäynnistä ennen kuin aloittavat seremonian viralliset osuudet. Pappi kokoaa seuraajat yhteen rukouksella. Tämän jälkeen seremoniat vaihtelevat suuresti. Joissakin paikoissa, tavanomaiset kansalaiset tai kirkon edustaja sytyttää kynttilän. Joskus lauletaan. Yksityiskohdilla on vain vähän merkitystä. Ainoastaan sillä on merkitystä, että nämä kokoontumiset tehdään avoimin sydämin ja aidolla hartaudella.

Jumalanpalvelus ei ole ohi ennen kuin pappi rukoilee Mitralle, sytyttää kynttilän ja kynttilän palamisen aikana hän jakaa lyhyen oppitunnin kuinka elää yhdessä Mitran tahdon kanssa. Perinteen mukaan seremonia ei voi jatkua pidempää kuin pieni seremoniallinen vahakynttilä palaa (noin 30 minuuttia). Jokainen Mitran uskovainen on kuullut vitsin papista ja hänen inhasta seurakunnastaan, jossa seremonia alkaa kun pappi kantaa puunrungon paksuisen kynttilän jumalanpalvelukseensa. Kun oppitunti on loppu, seurakunta saa poistua ja pappi on paikalla henkilökohtaisia keskusteluita tai neuvonantoja varten. Usein tämä on papin suurin rooli yhteisössä. Pienissä maanviljelysyhteisöissä pappi saattaa olla sivistynein ja kunnioitetuin henkilö kylässä. Pappi voi palvella avioliittoneuvojana, antaa lainopillisia neuvoja ja kaupunkin psykologina. He voivat vastata kysymyksiin laista, lukea asiakirjoja (pääosa Talingarden maalaisista ovat lukutaidottomia) ja antaa yleisiä neuvoja mihin tahansa asiaan mikä askarruttaa kansalaisia. Mitralla ei ole kaavamaista rituaalia syntientunnustukselle mutta jumalanpalveluksien jälkeen monet papeista suorittavat oman versionsa siitä.

Jokaviikkoisten seremonioiden lisäksi on muutamia muita päiviä joilla on suuri merkitys Mitralle. Kesäpäivänseisaus – vuoden pisin päivä on kaikkein tärkein Mitran pyhäpäivä. Viikko festivaaleja ja uskonnollisia juhlia johtaa Kesäpäivän Seisaukselle. Vuoden pisimmän päivän aamunkoitteessa järjestetään erityinen ehtoollinen. Ehtoollisen kohokohta on rituaali nimeltään Valon Esiinkutsuminen. Jokainen Mitran seurakunta yrittää saada käyttöönsä jumalallisen loitsijan paikalle joka loitsii valoloitsun. Jos se ei onnistu, käytetään pientä maagista valoa (usein erityisesti valmisteltua aurinkotankoa). Vaikutusvaltaisimmilla Kirkoilla saattaa olla joku, joka loitsii päivänvalon. Matharynissä sijaitsevassa suuressa Katedraalissa loitsitaan auringonsäde seitsemän kertaa seitsemän eri papin kautta. Nämä superintensiiviset säteet keskittyvät suureen kristalliseen aurinkokristalliin joka hajottaa säteet säteileväksi enkelimäiseksi valoksi. Jumalanpalveluksen jälkeen, myöhemmin samana päivänä, järjestetään Yltäkylläisyyden Pidot, jossa kaikki nauttivat auringon lahjoista yhden mahtavan aterian aikana. Mitä tahansa ruokaa voidaan tarjoilla juhlien aikana, mutta Yltäkylläisyyden Pitoja pidetään köyhinä jos rahasi ei riitä yhteen perinteiseen enkelikakkuseen. Enkelikakkunen on hunajalla makeutettu tuhti piiras, täynnä hedelmiä ja pähkinöitä ja upotettu brandyyn. Kun alkoholi on haihtunut piiraasta pois, jäljelle jää makea ja riivis tumma kakku josta kaikki pitävät. Tietyt munkkijärjestöt erikoistuvat valmistamaan näitä enkelikakkusia ja myyvät niitä festivaalien aikana ja käyttävät voitot auttaakseen Talingarden köyhiä.

Toinen päinä joka on lähes yhtä tärkeä on Talvipäivänseisaus. Tänä päivänä kynttilät sytytetään ja rukouksia jaetaan, jotta synkimpienkin ja pimeiden talvipäivienkin jälkeen aurinko tulee paistamaan. Talvipäivänseisaus on paljon vakavampi tilaisuus, mutta silti lähes yhtä suosittu. Jumalanpalveluksen jälkeen on toiset juhlat. Talvipidot ovat meluisat markkinat, joissa jaetaan lahjoja, syödään ruokaa ja usein suuri määrä olutta ja viiniä tulee nautituksi.

Erityistä ”lämmittely”viiniä valmistetaan hauduttamalla yrttejä ja hedelmiä viinissä ja makeuttamalla sitä hunajalla. Mitran Kirkko yleisesti pitää humaltumista huonona asiana, mutta tänä päivänä siihen lähes kannustetaan. Yksi tärkein osa Talvipitoja on tehdä maljapuheita auringon paluuta varten ja että tulisi menestynyt uusi vuosi.

Monilla pyhimyksillä on myös tärkeitä juhlia, mutta ne ovat usein paikallisia. Muita suurempia juhlia ei vietetä yhtä yleisesti kuin päivänseisauksia. Kuitenkin Mitra on ensisijaisesti auringon jumala. Mitkä muut päivät olisivat yhtä arvostettuja kuin pisin ja lyhyin päivä?

Kirkon hierarkia

Talingarden Mitran Kirkko sisältää melkoisen kankean hierarkian. Hierarkiaa ymmärretään tai siitä ollaan hyvin vähänk iinnostuneita Kirkon ulkopuolella ja vain harvat ei-papit osaavat nimetä kaikki seitsemän hierarkian tasoa.

Ensimmäinen Taso – Noviisit

Ennen kuin pappi voi olla pappi, hänen täytyy olla noviisi. Liittyäkseen noviiseihin, hakijan täytyy löytää arvostettu pappi (Taso 3:sta eteenpäin) ja saada heidän tukensa. Tuen hakeminen voi olla monimutkainen prosessi vaikutusvaltaisimmissa temppeleissä tai se voi olla yksinkertaisesti sitä, että ilmaannutaan paikalle ja autetaan pappia siivoamaan (näin tapahtuu usein maalaispitäjissä). Papeilla on erilaiset vaatimukset siitä mitä he vaativat noviisin tukemiselle. Suuremmat temppelit yleensä vaativat jonkinsortin koulutusta ja alkeellista Mitran teologian ymmärtämistä. Maalaispitäjissä yleensä riittää että näyttää innostusta palvella pappia ja aitoa omistautumista Mitralle. Noviisit voivat olla minkäikäisiä tahansa, mutta yleensä he liittyvät 12-15 vuotiaina ja pysyvät noviiseina kunnes ovat kahdeksantoista tai yhdeksäntoista vuotta vanhoja. Noviiseilla ei ole virallisia titteleitä, mutta heitä yleensä kutsutaan pikkuveljiksi ja pikkusiskoiksi, enemmän kiintymyksestä.

Toinen Taso – Diakoni

Kun Noviisi on tehnyt papin (taso 3) tyytyväiseksi ja saanut hänen hyväksyntänsä, he voivat anoa ylipapilta (taso 4) mahdollisuutta päästä uudeksi jäseneksi. Useimmat ylipapit tekevät tämän initiaation vain kerran tai kaksi vuodessa tai tiettyinä tärkeinä pyhäpäivinä. On käytännössä kuulematonta että noviisi pääsisi jäseneksi ilman häntä tukevaa pappia. Joitakin poikkeuksia voidaan tehdä, jos esimerkiksi tulokkaan tukija kuolee. Noviisi vannoo valan Kirkolle. Vala on pitkä ja virallinen, mutta sisältää pääpiirteittäin tämän: Elän palvellakseni jumalallista Mitraa ja hänen Kirkkoaan. He ovat tärkein lojaalini ja en tule koskaan pettämään heitä. Palvelen heitä ikuisesti ja lyököön Mitra minut alas jos hylkään valani. Vala vannotaan perinteiden mukaan enkelikielellä ja jotkut vanhemmat, perinteisimmät ylipapit vieläkin vaativat sitä. Valan vannoja voi yksinkertaisesti opetella sanat ulkoa ja todellisuudessa monet noviisit eivät ymmärrä täydellisesti mitä he vannovat. Välittömästi kun noviisit ovat antaneet valansa, noviisi muuttuu diakoniksi ja tämän jälkeen häntä voi kutsu kirkon ”Veljeksi” tai ”Siskoksi”.

Tulokkaille annetaan kaikki vähäpätöiset tehtävät, joita Kirkko vaatii. Usein he opiskelevat hyödyllisen ammatin. Ei ole epätavallista että monet tulokkaat ovat taitavia puuseppiä, maalaajia, muurareita, kirjureita, panimomestareita tai yrttitarhureita. Kaiken mitä he tekevät on Kirkon hyväksi. Vaikka ei ole virallista eroa talonpoikien ja aatelis-tulokkaiden kesken Kirkon lakien sisällä, todellisuudessa he ovat kovin erillään toisistaan. Aateistulokkaat ovat usein kovaa vauhtia ylenemässä papeiksi ja piispoiksi. Talonpoikatulokkaat saattavat palvella vuosia ennen kuin heille annetaan mahdollisuus ylentyä papiksi.

Kolmas Taso – Papit

Kun diakoni on palvellut vähintään kaksi vuotta (ja joskus paljon pidempää), hän tulee piispan (taso 5) eteen ja esittelee itsensä testaamsita varten. Piispa kysyy diakonilta niin monta kysymystä kuin itse kokee tarpeelliseksi ja diakonin täytyy vastata kysymyksiin kokonaisvaltaisesti ja rehellisesti. Piispa saa itse valita esittämänsä kysymykset. Jotkut kysyvät teologiasta. Jotkut kyselevät tulokkaan taustoista ja lojaaliteeteistaan. Jotkut saattavat kysyä että tahtooko diakoni teetä. Mitä tahansa kysymykset sisältävätkään, jos piispa on tyytyväinen vastaajan rehellisyyteen, suoraselkäisyydestään, ja sitoutumisestaan Kirkkoon, uusi pappi vihitään. Papin vihkimisrituaali ei vaadi enempää valoja ja on itseasiassa maaginen rituaali. Pappi siunaantuu suoraan Mitran käden kautta. Tämä tapahtuma on hyvin henkilökohtainen ja vain harvat papit suostuvat puhumaan siitä. Varmaa on kuitenkin että kokemus muuttaa monia. Monet jotka pääsevät mitran pappistoon ovat ensin vain halukkaita saamaan asuinpaikan ja paremman elämäntavan. Kun he pääsevät papiksi, he ovat käytännössä Mitran uskollisia palvelijoita henkeen ja vereen.

Vihitty pappi on tästä eteenpäin Mitran Kirkon täysi jäsen. Heitä kutsutaan ”Isäksi”. Papit ovat Kirkon työjuhtia. He huolehtivat temppeleistä, pitävät huolta päivittäisistä asioista, värväävät ja huolehtivat noviiseista, antavat tulokkaille tehtäviä ja yleisesti pitävät Kirkon pyörät pyörimässä. Pienissä temppeleissä (erityisesti maaseudulla) yksittäinen pappi saattaa olla ania ja korkein jäsen koko papistossa. Papit voivat vahvistaa avioliittoja, syntymiä ja kuolemia. He antavat siunauksia Mitran nimessä ja heillä on erityistä laillista ylivaltaa Talingardessa. Esimerkiksi sheriffi voi ottaa normaalin kansalainen selliin pelkästä rikoksen epäilystä. Pappi voidaan laittaa selliin vain virallisten käskyjen turvin.

Neljäs Taso - Ylipapit

Jokainen Kardinaali valitsee silloin tällöin pappeja (usein kokeneimmat ja pitkään palvelleita) joiden tulee johtaa seremonioita ja hallita temppeleiden asioita. Jos Mitran Kirkko olisi armeija, sen Ylipapit olisivat sen kersantteja. Useimmat papit eivät tule koskaan ylenemäänt ästä korkeammalle ja tämä on korkein taso johon useimmilla maanviljelijöillä on edes teoreettinen mahdollisuus ylentyä. Ylipapeilla on samat velvollisuudet ja oikeudet kuin tavallisilla papeilla ja heitä kutsutaan yhä ”isäksi.” Ainoa selvä ulkonäöllinen eroavaisuus on siinä, kun papir käyttävät sinistä kaapua, ylipapit käyttävät sinistä kaapua valkoisen vyötärönauhan kanssa. Ero on niin hienovarainen että monet Mitran palvolijasta eivät saata olla varmoja temppelin todellisesta ylipapista. Pienemmissä temppeleissä Ylipappi on kaikkein kokenein papistoon kuuluva jäsen. Joissakin pienemmissä ja karuimmissa seurakunnissa on vanha perinne, että ylipapin tulee olla aseistettu. He usein kantavat seremoniallisia pitkämiekkoja ja omistavat titteleitä kuten ”Kirkon Suojelija” tai ”Kirkon Kersantti.” Se, että osaavatko nämä papit käyttää miekkojaan on sitten eri asia.

Viides Taso - Piispat

Kuilu Ylipappien ja Piispojen välillä on laaja. Melkein kaikki piispat ovat aatelissukuisia ja heitä kutsutaan “Pyhäksi Isäksi”. Piispat ovat voimakkaita miehiä Talingarfessa ja usein heillä on paikka paikallisen lordin neuvostoissa. Monilla heillä on henkivartioita ja seurueita. He usein asuvat palatseissa. He ovat rikkaita ja vaikutusvaltaisia henkilöitä yhteisöissä. Piispat ovat Kardinaalin apulaisia ja hänen suorassa käskyvallassaan. He hallitsevat laajoja ja merkittävimpiä temppeleitä ja huolehtivat pienempien temppeleiden hallinnosta (joita johtaa Ylipapit). Kardinaalit asettavat jokaisen Piispan hallitsemaan aluetta tai kaupunkia. On piispojen vastuulla että nämä alueet ja kaupungit saavat kaiken henkisen ja uskonnollisen tuen minkä he tarvitsevat. Tämän tason papistolla ei ole aikaa rituaalien ja seremonien suorittamiseen. Piispat ovat johtajia ja pitävät huolta että kirkon asiat sujuvat hyvin. Heillä on myös toinen tärkeä vastuu. On jokaisen Piispan vastuulla kerätä kymmenykset. Jokainen lordi Talingardessa, kuningaan käskystä, on vastuussa maksaa kymmenen prosentia hänen tuloistaan Mitran Kirkolle. Kymmenykset ovat usein suuri raha summa ja on Piispan vastuu kerätä ja hallita näitä rahoja.

Kuudes Taso – Seitsemän Kardinaalia

Suurkardinaali (seitsemäs taso) voi ylentää Piispan Kardinaaliksi. On vain seitsemän Kardinaalia Talingardessa: Ghastenhallissa, Daverynissä, Erämaissa (sisältää koko Caer Bryrin), Havelynissa (käytännössä koko pohjoisen sydämaat), Vaastenissa (eteläiset sydänmaat) ja Estylliksessä (käytännössä rajamaat). Nämä voimakkaat kirkon prinssit valvovat kaikkea kirkon toimintaa alueellaan ja heidän käskynsä voi kumota vain Ylikardinaali itse. Talingardessa melein kaikki Kardinaalit ovat aatelissukuisia ja kuuluvat suuriin ja vaikutusvaltaisiin sukuihin. Kun on Mitran Kirkon Kardinaali Talingardessa, kuuluu koko kuningaskunnan vaikutusvaltaisimpiin miehiin. Vain suurimmat lordit ja sotilaskomentajat voivat päästä samoihin tasoihin. Kun kardinaali antaa käskyn, on se aina vakava asia. Kardinaaleja puhutellaan aina ”Teidän Eminenssiksi”.

Seitsemäs Taso – Ylikardinaali, Kaikista Pyhin

Suurkardinaali valitaan seitsemän kardinaalin äänestyksen voimin. Seitsemän kardinaalia pystyisivät periaatteessa nostamaan kenet tahansa tähän titteliin, kunhan hän on Mitran vannoutunut kannattaja, mutta valitsevat aina omiensa joukosta. Nimitys kestää koko elinajan ja koskaan ei ole ollut tilannetta että Ylikardinaali olisi poistettu virastaan. Jos joskus tämänkaltainen toimenpide tulisi tehdä, sille ei ole mitään virallista keinoa. Ylikardinaali elää kuninkaan elämää ja on monella tavalla aivan samanlainen kuin kuningas. Vain yksi mies Talingardessa omaa enemmän valtaa kuin Suurkardinaali ja hän on Kuningas itse. Onneksi Dariuksen suku ja Mitran kirkko ovat läheisiä liittolaisia. Jos he sotisivat, olisi epäselvää että kumpi taho saisi enemmän kunnioitusta kansalaisilta, aristokratialta ja kuningaskunnan armeijalta. Suurkardinaali pukeutuu kirkkaisiin, puhtaanvalkoisiin silkkisiin kaapuihin, jotka voivat käskystä hohtaa auringon lailla. Epäilemättä hänellä on useita muita maagisia aarteita. Häntä kutsutaan aina ”Kaikista pyhimmäksi.” Suurkardinaali komentaa melkoisen suurta vartiokaartia ja Alerionin ritarit ovat täydellisesti lojaaleja hänelle, jos hän tarvitsee enemmän sotilaallista voimaa. Hänellä on Kirkon kaikki rikkaudet vallassaan.

Voi olla vain yksi Suurkardinaali Mitran Kirkossa Talingardessa ja tällä hetkellä on on Vitalian Estylliksestä. Hän asuu Mathrarynissa lähes käsittämättömän rikkaassa Auringon Palatsissa ja johtaa Mitran Kirkkoa, joka ei koskaan ole ollut yhtä poliittisesti voimakas ja yhtä levinnyt koko Talingarden saarella tätä ennen. Vitalian on vanhempi aatelisperäinen mies ja kaukainen sukulainen Daverynin Herttualle. Hän oli Daverynin Kardinaali ennen hänen ylennystään. Hän on Kuningas Markadianin yksi luotetuimmista neuvonantajista ja täten omaa valtaisan voiman Talingarden kuningaskunnassa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped