Rin Kirkaskynsi

Female Human Druid [Feral Child] 7
Neutral Evil Medium Humanoid
Player Gomis
Villain Points 3


Init +1/+3
Senses Perception +12/+14


AC 17, touch 11, flat-footed 14; (+6 armor, +1 Dex)
hp 62
Fort 8, Ref 5, Will 9
Special Defenses N/A


Speed 30 ft. / 20 ft. (with armor!)
Melee Unarmed Strike +6, 1d3+1 dmg, x 2 critical, bludgeoning.
Melee Spear +6, 1d8+1 dmg, x3 critical, piercing, 20 ft. range.
Melee Dagger +6, 1d4+1 dmg, 19-20/x2 critical, piercing or slashing, 10 ft. range.
Ranged -
Special Attacks N/A


Usual spell list
Orisons (4/day) - Guidance, Light, Stabilize, Detect Poison
1st level (5/day) - Produce Flame x 5
2nd level (4/day) - Barkskin x 2, Flame Blade x 2
3rd level (3/day) - Greater Magic Fang, Greater Animal Aspect, Call Lightning
4th level (2/day) - Cure Serious Wounds, Flame Strike


Spells known
4th (2/day) - Usually prepped Arboreal Hammer, Cape of Wasps, Cure Serious Wounds, Flame Strike, Greater Flaming Sphere, Volcanic Storm, Freedom of Movement or Reincarnate
3rd (3/day) - Usually prepped Badger's Ferocity, Greater Animal Aspect, Greater Magic Fang, Call Lightning, Air Geyser or Cure Moderate Wounds
2nd (4/day) - Usually prepped Animal Aspect, Barkskin, Burning Gaze, Flame Blade, Flaming Sphere or Resist Energy
1st (5/day) — Usually prepped Produce Flame, Cure Light Wounds, Magic Fang or Shillelagh
Orisons (4/day at will) — Usually prepped Spark, Stabilize, Detect Poison and Guidance


Str 13, Dex 13, Con 14, Int 8, Wis 18, Cha 16
Base Atk 4; CMB 5; CMD 16 (17 vs. trip & bullrush)
Feats Toughness, Improved Unarmed Strike, Self-Sufficient, Spell Focus (Evocation), Lightning Reflexes, Fearless Curiosity
Skills Craft (spears) +3 (1 rank), Handle Animal +14/+12/+10 (4 ranks), Heal +13 (4 ranks), Knowledge (geography) +4/+6 (2 ranks), Knowledge (nature) +5 (1 rank), Linguistics +0 (1 rank), Perception +12/+14 (5 ranks), Stealth +2/+4 (2 ranks), Survival +15/+17 (2 ranks)
Traits Resilient, Arson [+2 DMG when critting with fire attack], Burn Your Enemies Down (+1 damage to all fire attacks)
Languages Common (literate!), infernal
SQ Heart of the Wilderness, Beast Family (cats), Nature Sense, Wild Empathy, Woodland Stride, Favored Terrain - Forest, Native Cunning (Trap Sense +2, Trap Spotter in Favored Terrain, +2 CMD vs. trip & bullrush), Native Fortitude.


On person Peasant's Outfit (2 lbs.), Spell Component Pouch (2 lbs.), Holly and Mistletoe (-), Seashell Breastplate (30 lbs.), Spear (6 lbs.), Dagger (1 lbs.), Iron Circlet (-), Potion of CLW x 3 (3 lbs), Wand of CLW [13 chrages] (-), Wand of CLW [50 charges] (-), Wand of CLW [50 charges] (-), Wand of Infernal Healing [50 charges] (-)
In backpack Fishhook x 5 (-), Flint and Steel (-), String x 100 ft. (1 lbs.), Silk Rope 50 ft. (5 lbs.)
Wealth 4 649 GP
Encumbrance 36 lb. without backpack, 39 lb. with backpack (50 lb. light/51-100 lb. medium/101-150 lb. heavy)


 • Homeland: Talingarde.
 • Ethnicity: Talingardian.
 • Nationality: Talingarde.
 • Religion: None.
 • Age: 18 years.
 • Height: 149 cm / 4'10''
 • Weight: 43 kg / 95 lbs.
 • Hair: Golden brown.
 • Eyes: Warm green.
 • Melkoisen pieni ja lyhyt nuori neiti, jolla on pistävä vihreä tuijotus, sekaiset olkapäämittaiset kullanruskeat hiukset ja ruskettunut vaalea iho. Rin on melkoisen kovia kokeneen oloinen, ja hänen kehonsa on erinäisten vanhempien ja tuoreempien arpien peitossa, joista merkittävimmät ovat kolme arpea hänen kasvoissaan - kaksi vaakasuunnassa oikealla poskella silmän alla, ja yksi pystysuunnassa vasenta suupieltä halkomassa. Rinin kehonkieli on melko eläimellistä, ja tämän kasvot ovat lähes aina joko ilmeettömät tai vihaiset. Hymyilemisen muistaminen tuntuu olevan hänelle hankalaa. Yleisolemus on alati valpas ja melko varautunut.

  Persoonallisuus Kärttyinen ja epäluuloinen, ei jaksa hienoja sanoja tai hienostelijoita.

  Suhtautuminen muihin hahmoihin
 • Aneran - "Aika kovan näköinen jätkä! Kova taktikoimaan. Siistiä, minä en ikinä jaksa."
 • Réveille - "Hänkin on hyvä tekemään suunnitelmia. Hän vaikuttaa jokseenkin fiiniltä. Ehkä liiankin fiiniltä."
 • Vitaliy - "Kumma vanha setä joka sai uudelta pomoltamme kummallisen taikarätin. Ehkä hän sitten on tärkeä, kun hän sen rätinkin sai."
Tuhkaturkki
Female Fiendish Lynx Animal Companion 7
Neutral Medium Animal


Init +6
Senses Perception +1, low-light vision, scent.


AC 24, touch 14, flat-footed 20; (+4 armor, +4 Dex, +6 natural)
hp 45
Fort 6, Ref 9, Will 2
Special Defenses Resist Fire 2


Speed 50 ft.
Melee Bite +10, 1d6+5 dmg, x2 critical, ALL. + trip!
Melee x2 Claws +10, 1d3+5 dmg, x2 critical, slashing & bludgeoning.
Special Attacks N/A


Str 20 (+2 bonus), Dex 22, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6
Base Atk 4; CMB 9; CMD 25
Feats Weapon Finesse, Toughness (bonus), Light Armor Proficiency, Improved Natural Armor
Skills Acrobatics +11 (3 ranks), Climb +10 (3 ranks)
Languages Nyah.
SQ Low-light vision, scent, link, share spells, devotion.
Tricks Attack(*), attack everything, come, down, defend, heel, fetch, flank(*), work(*).
On person Masterwork Chainshirt Barding (25 lbs.)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped