Age: 66
Height: 3' 2" (97cm)
Weight: 37lb (17kg)

Male Wayang Arcanist (Twilight Sage) 4 of Pharasma
Neutral Good Small Humanoid (wayang)
Player Feuran


Init +3 (+3 dex)
Senses Darkvision 60ft, Perception -1


AC 15, touch 15, flat-footed 11; (+0 armor, +1 size, +3 dex, +1 dodge)
HP 26 [1d6(6,1,4,3 + lvl fcb)]
Fort +4 (con +2, class +1, resistance +1)
Ref +5 (dex +3, class +1, resistance +1)
Will +2 (wis -3, class +3, resistance +1)
Special Defenses

 • +2 vs shadow spells
 • +1 vs evil spells and spell-likes of evil outsiders
 • 1/day immediate action swap positive/negative energy damage taken for 1 min

Speed 20ft
Melee one-handed Dagger (cold iron) +5 (1d3+3), 19-20/x2
Ranged touch Acid Splash +5 (1d3 acid), 20/x2


NECROMANCY SPELLS (N)SHADOW SPELLS (S)ILLUSION DISBELIEF SPELLS (I)
+1 DC and CL (spell focus, salt)+1 DC (wayang)+1 DC (silver)


Spells prepared
1st: 6/day: Mage Armor, Cause Fear (N), Touch of Blindness (N,S)
2nd: 3/day: Boneshaker (N)
Cantrips: Detect Magic, Read Magic, Acid Splash, Disrupt Undead, Daze, Open/Close

Item Spells
Hopealohikäärmeen suomu, 3/day, Alter Self, CL 19, +4 bluff vs evil outsiders,

 • Charuau-Ka -> gain +2 dex, Bite(1d3), Darkvision(60), Low-Light, Scent


SPELL COOL POOL
1st: Ray of Enfeeblement (N), Shadow Trap (S), Chill Touch (N), Protection from Evil, Touch of the Sea, Vanish, Shield, Feather Fall
2nd: Shadow Claws (S)

 • Necromantic Focus: must prepare at least one necromancy spell of each spell level she can cast
 • Consume Life: full-round action, consume the life energy of a helpless living creature, killing it (death effect). This creature must have 2 or more Hit Dice and be below 0 hit points.
  • Gain 2 arcane points if HD is arcanist lvl or more
  • Gain 1 arcane point if HD is at least ½ arcanist lvl
 • Arcane pool max size = 3 + arcanist level
 • Arcane pool starts each day at = 3 + 1/2 arcanist level
  • Potent Magic, 1 point to increase spell DC or CL by 2
  • Twilight Barrier, 1 point and swift action to gain temp hp (lvl + cha) for minutes (lvl). Each activation increases cost by 1 point (doesnt stack). When last temp hp is removed attacker takes negative energy damage (lvl + cha)

Wayang spells:
1/day each: Ghost Sound, Pass without Trace, Ventriloquism


Str 16 Dex 16 Con 15 Int 20 (4th) Wis 5 Cha 16
Base Atk 2; CMB 4; CMD 18
Feats

 • Dodge (Extra feat)
 • Spell Focus (Necromancy) (1st)
 • Moblity (3th)

Skills ACP (-0 armor, -0 shield)

SkillTotal bonusRanksMisc. mod.
Acrobatics520
Appraise1243
Arcana1243
History1243
Local1243
Nature1243
Planes1243
Religion1243
Perform (dance)52 
Spellcraft1243
Stealth1344+2
UMD1043

Traits Riftwarden Orphan (+2 concentration), Crusader Road Acolyte (+1 all saves vs evil spells and spell-likes of evil outsiders)
Languages Common, Wayang, Abyssal, Draconic, Hallit, Infernal, Nagaji
RSQ Slow Speed, Darkvision, Light and Dark, Lurker, Shadow Magic, Shadow Resistance
SQ


On person:
In backpack:
Wealth:
Potions/Oils:
Scrolls: x7 cause fear, x4 comprehend languages, shocking grasp
Wands:
Miscs:
Ioun Stones:


Wondrous Items

 • Head
 • Headband
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders Cloak of +1
 • Chest
 • Body
 • Armor
 • Shield
 • Belt
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet
 • Slotless

Notes


Background
Hakalai kasvoi Kenabresissä sijaisperheessä jäätyään orvoksi heti syntymänsä jälkeen. Tarinan mukaan hänen vanhempansa katosivat salaisella tehtävällä Maailmanhaavassa, jättäen Hakalain ainoaksi muistoksi vain oudon syntymämerkin kasvojensa ympärille - Repeämän Vartijan merkin.

Wayangit eivät ole kovinkaan yleisiä Kenabresissä ja hän saikin osakseen epäileväisiä ennakkoluuloja. Tämä sopi Hakalaille hyvin sillä hän ei oppinut ihmisten tavoin olemaan kiinnostunut toisten asioista. Välttelevä ja hämärä luonne ajoi hänet hautausurakoitsijan ammattiin, jossa työtä riittää ja saa toimia pääosin omassa rauhassa. Kuten monet wayangit, Hakalai ei pidä kuolemaa loppuna vaan mahdollisuutena päästä sulautumaan haluttuun varjomaailmaan Hautojen valtiattaren saattelemana.

Vuosien kuluessa Hakalain läsnäolo korostui Kenabresin paladiinien keskuudessa, sillä niin monet demonien kynsissä kuolleet kulkivat viimeiseen lepoon hänen kauttaan. Hänen läsnäolonsa pysyvyys, vilpittömyys ja tahdikkuus toi tietynlaista turvaa paladiineille, jotka pystyivät luottamaan että vaikka he kuolisivat taistelussa saisivat he silti kunnioitetun lähdön.

Kuoleman jatkuvana kumppanina hän kiinnostui nekromantiasta ja tavoista, joilla saattaa kuolleet turvallisesti Pharasman tuomittavaksi.

Päämäärät

 • Omistautuminen Pharasmalle; pyrkimys varmistaa että kuolleet pysyvät kuolleina ja jokainen sielu pääsee tuomittavaksi
 • Varjojen mysteerien mestarointi
 • Selvitys ketkä hänen alkuperäiset vanhemmat olivat ja mitä heille tapahtui

Suhteet

 • Gresilda Bardolf on ihmisnainen ja yksi Kenabresin Iomedaen paladiinien kirjureista. Tuttavana ja yhteishenkilönä, hän antaa Hakalaille suurimman osan paladiineiltä tulevista toimeksiannoista (kuolleista taistelijoista)
 • Farfett Dealan-Dé; samanaikaisesti Hakalain kanssa sijaisperheessä kasvoi myös toinen orpolapsi. Koska he olivat eri rotuja, kasvoivat he fyysisesti ja henkisesti huomattavan eri tahdilla ja siksi heidän välinen suhteensa ei ikinä kehittynyt sisarellisesti
 • Hakalain alkuperäisten vanhempien tappaja on vielä elossa (dun dun duuuu!)

Salaisuudet

 • Ennen omaa uraansa hautausurakoitsijana, Hakalai toimi oppipoikana vanhalle ja kokeneelle Zarko Ristovskille. Zarko kärsi vakavista sairauksista elämänsä loppupuolella ja häpeissään pyysi Hakalailta apua elämänsä päättämiseen. Valmistelut sujuivat yhteisymmärryksessä, mutta vasta kun Hakalai oli juottanut myrkyn, Zarko käsitti teon lopullisuuden ja muutti mielensä. Mitään ei kuitenkaan ollut enää tehtävissä ja Zarko kuoli anellen apua. Asia jäi vaivaamaan Hakalaita ja hän salasi tapahtuman luonnollisena kuolemana.
 • Tapahtumat, jotka Hakalain vanhemmat panivat liikkeelle salaisella tehtävällään 66 vuotta sitten, ovat vielä käynnissä (Hakalai ei tiedä tätä)

Statit taulukosta:

 STRDEXCON
INT161017
WIS6147
CHA151615

Alkustatit: Str 16, Dex 14, Con 15, Int 17, Wis 7, Cha 16

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped