Starfinder Society -hahmot

Chrissy

Female Damai Bureaucrat Operative (explorer) 5
CN Medium humanoid
Player Mustaparta (192672-707)
Xp 12
Faction Exo-Guardians
Homeworld Daimalko


Init +6
Senses Perception +8 (+2 bonus to notice traps), low-light vision


KAC 17, EAC 16 (+3/+2 armor, +4 Dex)
SP 40, HP 32, RP 6+1
Fort +3, Ref +8, Will +3; +2 Fort saves vs. poison and disease
Defensive Abilities Evasion, Scrappy


Speed 40 ft.
Melee Survival Knife +6 (1d4+4 slashing, Analog, Operative)
Ranged climbing Hail Pistol, Subzero +7 (1d4+2 Cold & Piercing, crit Bleed 1d4)
Ranged Truth-sequence ember pistol +7 (1d6+2 Piercing, crit Burn 1d4)
Ranged Yellow-jacket wraith-sting rifle +7 (poison Amblaree DC 13 tai Turbocuranine DC 14, sniper (250 ft.), subtle, unwieldy, crit injection DC+2)
Offensive Abilities Trick attack 3d8, Survival +16


Str 13 (+1), Dex 18 (+4), Con 14 (+2), Int 14 (+2), Wis 8 (-1), Cha 14 (+2)
Base Atk +3; AC vs. CMB 24
Skills (10+2 ranks/lvl) Acrobatics +14 (5), Athletics +9 (3), Bluff +10 (3), Computers +11 (4), Culture +13 (5), Diplomacy +8 (4), Life science +12 (5), Medicine +11 (4), Perception +8 (4), Piloting +14 (5), Profession (lab technician) +9/+13 with tool (2), Sense motive +8 (4), Sleight of hand +12 (3), Stealth +15 (4), Survival +12 (5)
Feats Mobility, Nimble moves, Positive conduit5th, Skill focus (Culture, Survival)
Languages Common, damai, terranInt, bolidanC, kasathaC, osharu C, ysokiC
Other Abilities Theme Knowledge (reduce Life science DC to identify monsters by 5), Debilitating trick, Operative's edge +2, quick movement (+10 ft.), Specialization (Explorer), Survivor


Reputations Acquisitives , Tier ; Dataphiles , Tier ; Exo-Guardians 6, Tier ; Second Seekers , Tier ; Wayfinders , Tier
Fame 4


Combat gear Freebooter armor I, yellow jacket wraith-sting rifle
Other gear industrial backpack, travel clothing, standard battery, tool kit (profession), starstone compass
Augmentations Threshold buffer mk I (heart)
Immaterial ~800 credits
Encumbrance bulk w/o backpack, x bulk w/backpack (<5 bulk light/5-15 bulk medium/15+ bulk heavy)


Played Scenarios

 1. #1-12: Ashes of Discovery 8.4.2021 (Roll20); mukana Anya Blackwing, E Chu Ta ja Viiui
 2. #2-03: The Withering World 6.5.2021 (Roll20); mukana Anya Blackwing, Gnea ja Viiui
 3. Intro: For the Factions 21.6.2021 (Roll20); mukana Karrus, Armstrong Maggot ja Obozaya
 4. #4-05: A Waltz Through Myriad Worlds 6.9.2021 (Roll20); mukana Chad, Jennifer, Karrus, Louis ja Thailon
 5. #3-99: Perils of the Past 3.10.2021 (Roll20); mukana Iorek, Jammaralla Bodrigo, Lith'od
 6. #3-19: Rat's Repentance 1.11.2021 (Roll20); mukana Karrus, Khany, Krzysztofli, Louis ja Obozaya
 7. #1-32: Acts of Association 29.11.2021 (Roll20); mukana Anya Blackwing, Chad, Jennifer, Karrus ja Louis
 8. The Great Grav Train Robbery 24.1.2022 (Roll20)
 9. #4-13: Hard Reset 14.2.2022 (Roll20); mukana E Chu Ta, Iorek, Karrus ja Ruth
 10. #3-11: Into the Veskarium paizon foorumipeli 15.7.-12.9.2022; mukana Amy Mercury, Cha'mon Cha'mon, Kaylee Kanta, Rilynn Rae ja Sultavi Pasken
 11. #5-11: Archivist's Inquiry 4.12.2022 (Roll20); mukana Dzkx, Professor Saana ja Shan Lin
 12. #1-99: The Scoured Stars Invasion paizon foorumipeli 22.2.-21.4.2022; mukana George 09-23, Keskochu Ordox, Krzysztofli, Rizzit "Mincey" Kibbel

Backround Chrissy syntyi Holvi-15 nimisessä luolassa Daimalkon pinnan alla. Laboratorioanalyytikon työ Hirviöiden tunnistamis- ja torjuntavirastossa tarkoitti usein pitkiä ylitöitä kolossien jäänteitä tutkiessa -mikä on kuulemma tärkeää että evakuointivaroitukset ehditään antamaan ajoissa- ja vaikka luola olikin teknisesti hyvin varusteltu, vedenpuhdistusjärjestelmän mikropiirin ylikuumentuminen teki normaalista elämästä sietämätöntä eivätkä valitukset luolan johtajalle auttaneet. Hän päätti lähteä parin muun damain mukana Absalomin asemalle, jossa Tähdenetsijöiden järjestö etsi peruskurssilleen osallistujia erilaisista taustoista.

Seuraavat tasot: 6. Fast aim

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped