Mekanismin wiki

Meranus / Galactopedia

Galactopedia

Keisari
Ihmiskunnan Keisari, Keisarikunnan johtaja, suojelija ja jumala. On istunut Kultaisella Valtaistuimellaan kymmenen tuhatta vuotta, nähden Kaikkivoivalla Mielellään Keisarikunnan kaukaisimpiinkin kolkiin. Ylistäkää Keisaria!


Administratum
Administratum on Keisarikunnan suunnaton hallinnollinen organisaatio. Sen jäsenet ovat papistoa, ja se vaikuttaa Keisarikunnan jokaisessa kolkassa. Administratum saa käskynsä keskushallinnolta, Adeptus Terralta, ja sen keskeisiin tehtäviin kuuluvat veronkanto, kolonisointi, armeijoiden mobilisointi, planeettojen sekä ihmisten katalogisoinnit sekä monet muut tehtävät joita hallinnoivat sen lukemattomat jaostot ja aliorganisaatiot. Miljoonien byrokraattien ja sotilasviranomaisten laumat vastaavat seuraavien merkittävien organisaatioiden toiminnasta: Vapaakauppiaiden Liiga, Tähtilegioonat, planeettojen ja hallintoasemien eksarkit ja kuvernöörit, armeija, laivasto sekä Officio Assassinorum.

Astropaatti
Keisarikunnan psyykkisiä taitoja omaava, usein sokea palvelija. Astropaatit muodostavat Keisarikunnan viestintäverkon lähettäen telepaattisia viestejä Syöverin kautta.

Astronomicum
Keisarin ohjaama astropaattien signaali Maassa, joka toimii Syöverissä navigaattoreiden navigointisignaalina 50.000 valovuoden säteellä normaalisääoloissa.

Eldar
kts. Eldar

Khorne
Pahuuden voimia, kaaoksen demoni.

Kielletyt Sektorit
Segmentum Obscurus - Kauhun Silmä

Kiirastuli

Maankaltaistaminen MC/101
Planeetan kaasukehän alkuaine- ja hiukkastasapainon ihmisperäinen muuttaminen paremmin Maasta peräisin olevia yhteyttäviä kasvilajeja sietäväksi ja niiden leviämistä edistäväksi. Neljännen magnitudin kosmista muuntelua.

Manticore-asema
Manticore-asema on E0N-aurinkokunnassa käytetty termi yli 100 vuotta sitten käytöstä poistetulle Manticore-luokan systeemipuolustusasteroidille. Manticore-asema toimi systeemiä E0N hallinneen diktaattori Marigold XVIII:n hallintopaikkana. Aseistuksen ja moottorien poistamisen jälkeen asema muutettiin kiertoratatutkimusasemaksi ja luovutettiin Meranuksen eksarkin valvontaan. Asema on viimeinen edelleen aktiivisessa käytössä oleva Manticore-luokan asteroidirunko.

Navigaattori
Navigaattorigeenin omaavia yksilöitä, jotka pystyvät navigoimaan systeeminvälisiä aluksia Syöverin läpi.

Pahuuden olemus
kts. Pahuuden Olemus

Pahuuden voimat
Pahuuden voimat ovat Keisarikunnan vihollinen, ilmentymä Pahuuden olemusta, joka edustaa aivan erityisen vakavaa uhkaa ihmiskunnalle. Näihin voimiin tyypillisesti lukeutuvat kaaos ja mutantit.

Palatsimaailma
Palatsimaailmat ovat Eldarien asuttamia avaruudessa ajelehtivia kaupunkeja ja pyhättöjä. Ne ovat yleensä varsin itsenäisiä. Vaikka palatsimaailmat ovatkin ilemeisesti yhteydessä toisiinsa, tulee niihin suhtautua poliittisesti ja hallinnollisesti yksittäisinä tapauksina.

Psyykkeri
Inkvisition metsästämä psyykkisiä taitoja omaava yksilö. Toisin kuin astropaateilla, harjaantumattomat psyykkiset voimat ovat hengenvaarallisia niin psyykkereille itselleen kuin heidän kotimaailmalleenkin.

St. Gelinorius
TVDPI XX -luokan modulaarifregatti S.S. St. Gelinorius tai Pyhän Angevinuksen aseenvoitelupappi Gelinorius Martyrus, jonka hautamausoleumi toimittaa kyseisen fregatin Keisarin temppelin virkaa.

Syöveri
Avaruudelle rinnakkainen psyykkinen ulottuvuus, valtava alati myrskyävä ja tempoileva kaoottisen energian meri.

Syöverimoottori
kts. syöverimoottorit

Säännönmukaistettu Harhaoppi ED/014
Keisarin kolmannen asteen ohjesäännön kanssa ristiriidassa olevat uskomuspohjaiset harhaluulot, joiden vahinkoluokitus on vähintään 1000-kertaisesti hintaluokitusta pienempi, ja joilla on toisen asteen rajahyötyluokitus. Tuhoaminen 1000 kertaa kalliimpaa kuin välittömästi saatava hyöty. Tyypillistä esi-imperiaaliselle kulttuurille ja reunamaailmojen eristyneille maailmoille. Sallittu Keisarillisten Manifestien 12506–12867 nojalla. Maailmakohtaisesti säännöstelty (levittäminen rangaistavaa), valvottu.

Vapaakauppiaiden Liiga
Vapaakauppiaiden liiga on Keisarin hyväksymä puoli-itsenäinen järjestö, joka avaa uusia väyliä Keisarikunnan kaupalle, tutkii uusia maailmoja, on yhteydessä Keisarikuntaan kuulumattoman ihmisten asuttaman avaruuden kanssa ja levittää Keisarikunnan Totuutta.


Kouluttamaton mieli on linnoitus, jonka portit ovat auki ja muurit vartiotta. Valpas mieli on Keisarikunnan etuvartiosto.
- Administratumin julkinen tiedote Civis IX:n käskynjakohuoneen seinällä

Page last modified on 2012-02-14 11:10

Mekanismin wiki is powered by pmwiki engine running with lt960.