Sääntömateriaalit

Sallitut sääntömateriaalit:

 • Pathfinder Core Rulebook
 • Bestiary 1,2 & 3
 • Inner Sea World Guide & Gods
 • Traitit Web Enhancement / APG
 • Vapaavalintainen Companion vihko
  • Rodun, veren tai maantiedon mukaisesti
 • Kaksi vapaavalintaista kirjaa tai vihkoa
  • Muu hahmoon sidottava Companion vihko
  • Advanced XXX Guide -sarja (Players, Class, Race etc.)
  • Ultimate -sarja (Magic, Combat, Intrique, Wilderness etc.)
  • Unchained
 • Tutustuminen Guide to Korvosa kirjaan on sallittua (pois lukien Chapter 5 "Secrets" ja seuraava Appendixes), jos hahmolla on rank Knowledge [local], [history], [geography], [religion] tai [nobility].
 • Huom. jos lähde ei löydy PIMEYDENVALTIAAN hyllystä, se täytyy hankkia ja esittää.
 • Käytetyt lähteet merkitään Mekanismin hahmolomakkeeseen

Ei-Sallitut materiaalit:

 • Ultimatum: PIMEYDENVALTIAS jättää oikeuden kieltää yksipuolisesti materiaalin, joka ei sovi kampanjan henkeen tai maistuu liian juustoiselta.
 • Tutustuminen Adventure Pathiin tai aihetta koskevaan Paizon foorumiin
 • Mythic-säännöt, Occult-säännöt & Itämaiset-säännöt
 • Summoner (vain APG versio)

Hahmon luonti

 • Yksi hahmo per pelaaja
 • Abilityt: Point Buy 20
 • Hahmot ovat ihmisiä [Cheliaxian, Varisian tai Shoanti], niin että he ovat ainakin viime vuodet viettäneet Korvosassa.
  • yksi muu rotu (dwarf tai halfling) saatetaan hyväksyä mukaan, hyvällä taustatarinalla.
 • Hahmot eivät vielä tunne toisaan, mutta heillä on yhteinen vihollinen. Hahmot ovat pettyneet Korvosan tiukkaan, mutta kyseenalaiseen oikeusjärjestelmään. Yhdistävänä motivaattorina tulee olla halu tarvittaessa ohittaa oikeusjärjestelmän ja tarpeen mukaan toteuttaa oikeutta itse.
 • Evil alignment kielletty. PvP kielletty. "Itsekeskeinen ilkeä paskiainen, koska itsekeskeinen ilkeä paskiainen" kielletty. Ryhmältä ryöstely kielletty. Hankalat ja omaleimaiset hahmot sallittuja, kunhan ne täydentävät ja maustavat ryhmää sekä tarinaa.
 • Traitit
  • Hahmon luonnissa saa valita 2 traittia, joista toinen valitaan campaign trait
  • Toinen on vapaa valintainen yllämainituista Companion vihkoista tai APG:sta.
 • Obvious Extra Feat 1. tasolla
  • Vapaa valintainen Core Rule Book feat
 • Martial class yhdellä vahvalla Save:lla, saa ilmaisen featin hahmon ensimmäisellä tasolla, jolla voi boostata yhtä Save:a.
 • Skill ranks per level, minimum 4 + Int Modifier. Pois lukien Int-casterit..
 • Kestopisteet (hit points)
  • kahdella ensimmäisellä tasolla maksimi kestopisteet
  • myöhemmillä tasoilla PF Societyn mukaisesti (D6=4, D8=5, D10=6 ja D12=7) tai heittämällä PIMEYDENVALTIAAN murhanhimoisten silmien alla.
 • varallisuus class keskiarvo tai heittämällä PIMEYDENVALTIAAN murhanhimoisten silmien alla (Pathfinder RPG sivu 140)

Hahmon kehitys

 • Pelaajat aloittavat tasolta 1.
 • Kampanjamateriaali päättyy tasolle 17.
 • Ylenmääräinen lvl dippailu nostattaa PIMEYDENVALTIAAN karvat pystyyn, ole varoitettu!
 • Hahmoa voi muokata kampanjan aikana, kunhan siitä keskustelee ensin PIMEYDENVALTIAAN kanssa.
 • Pelaajahahmon vaihto ei ole suositeltavaa, mutta tehtävissä tarinallisista syistä.
 • Kampanjaan sisältyy riski pelaajahahmon kuolemasta, tarvittaessa kuollut hahmo korvataan uudella hahmolla, joka on kampanjaan sidottavissa.
 • Experienceä ei lasketa tai jaeta perinteisessä muodossa. Pelinjohtaja ilmoittaa hetken kun hahmot saavuttavat uuden tason. Kaikki hahmot ansaitsevat uuden tason samalla hetkellä, eli eroja hahmojen tasoihin ei tule.

Kuolema

 • Riski on aina läsnä, näillä poikkeuksellisilla urapoluilla ja armottomassa Varisiassa
 • Henkiin herätys on mahdollista, mutta arvokasta ja vaatii vahvan papin tai kenties druidin läsnäoloa. Joskus kumpikin on saatavilla (Magnimar), mutta pahimmillaan ei kumpikaan (Wilderness)
 • Sielu, joka revitään ruumiistaan väsyy. Toinen kuolema antaa pysyvän 10% mahdollisuuden, että edes halukaskaan sielu ei enää pysty palaamaan ruumiiseensa vaan katoaa sileujen virtaan, ruumiin kokiessa tosikuoleman
 • Sielu, joka revitään uudelleen ja uudelleen pois ruumiista kärsii aina uudelleen 10% kasvavan mahdollisuuden tähän pysyvään irtautumiseen virtaan Pharasman silmien alla
 • Kumppanit, jotka haluvat auttaa sielua palaamaan voivat seremonian aikana avustaa ja DC25 skill checkillä antaa 1% pienennyksen (kun tosikuoleman riski on 20% tai suurempi)

HouseRules

 • 5-foot step
  • 5-foot step (free action) provoukkaa AoO:n
  • syy: sijoittumisen korostaminen, melee on vahva reachissään
 • Diagonal movement
  • diagonal movement lasketaan aina 5:nä jalkana.
  • Poikkeus: loitsut käyttävät area templaatteja
  • syy: pelinopeus.
 • OBS Diagonal movement vihollisen ympäri ei ole mahdollista
 • Tumbling FAQ:n mukaan (teknisesti ottaen ei siis HouseRule):
  • tumblaaminen move action jonka aikana vauhti puolittuu (base speed 30ft = 15ft).
  • tumblaaja heittää acrobatics checkin kerran erikseen jokaista vastustajaa vastaan, poistuessaan ensimmäisestä kunkin vastustajan uhkaamasta ruudusta.
  • DC +2 jokaisesta uhkaavasta vihollisesta, ensimmäisen jälkeen.
 • Spell Casting Concentration checks
  • DC +2 jokaisesta uhkaavasta vihollisesta, ensimmäisen jälkeen.
  • syy: sijoittumisen korostaminen.
 • Shield bonus to AC
  • jos kilpikättä käyttää vuoron mihin tahansa aktiviteettiin, ei Shield bonusta saa AC:hen, ennen kuin seuraavalla vuorolla
  • rajoitus koskee myös Shield-spelliä ja sormusta
 • Armor spikes
  • jos armor spikseja käyttää AoO:hon, mutta edeltävällä vuorolla on tehty full round attack action toisella aseella (esim. reach ase tai ranged ase), AoO:hon -5 attack penalty
 • Clustered Shots feat
  • 3/day
 • Out of combat HP healing, voi käyttää keskiarvoa. In combat, aina heitolla.
 • Wild Empathy sidotaan Handle Animal skilliin, class antaa +1 per 2 levels bonuksen vain tähän skill aplicaatioon.
 • Extracting poison sack/gland/tumor from monster
  • Alchemy, Heal tai Survival skill check poison DC +2
 • Ready action ei siirrä hahmoa inikkajärjestyksessä. Delay siirtää normaalisti.

Erityistä magiasta

 • Cantripit ja Orisonit
  • Vahinkoa tekevät 0-tason loitsut, saavat lisävahinkoa +1/2 caster level
 • Summonit
  • Vain yksi summon loitsu voi olla käytössä samanaikaisesti, per caster. Jälkimmäinen canceloi edellisen.
 • Reincarnate
  • Jos pelaaja toivoo, hän voi ehdottaa uutta rotua. GM voi antaa myös ehdotuksen. Jos ei pystytä sopimaan, niin "go with dice".
  • Uuden rodun vaikutukset hahmoon
   • hahmolta poistetaan vanha race kaikkine ominaisuuksineen ja korvataan uuden rodun ominaisuuksilla
   • Jos "go with dice" rotu tuo mukanaan HD:tä, sankarin seuraava leveli viivästyy yhdellä per 2 HD:tä.

Sankarpisteistä

 • Yksi sankarpiste per kirja
 • Kustakin kijasta saa myös ennustuksen, jonka luvun perusteella saa kirjaan sidottuja Ability rolleja
 • Nimetyllä vihollisilla on käytössä yksi sankarpiste, "legendaarisilla" vihollisilla saattaa olla pari-kolme
  • Sankari voi canceloida hirviöpisteen omalla sankar pisteellään. Hirviö EI voi käyttää hirviöpistettä sankarpisteen käännytykseen.

Keskustelulle on aina sijaa -> Discordissa

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped