Attach:hahmonkuva.jpg Δ

Ahrilaak

Sitaatti/rivin konsepti/mitävaan

Female Wyvaran Inquisitor 2 (Black Powder Inquisition)
Lawful Neutral Medium Dragon
Player Merle
Campaign Jumaluuskompleksi


Init +6 Senses Perception +8, Darkvision 60 ft, Low-light vision


AC 16, touch 13, flat-footed 13; (+3 armor, +3 Dex)
hp 17 Fort +6, Ref +3, Will +6
Special Defenses Immune: Sleep, paralysis


Speed base 30 ft, fly 30 ft (clumsy)
Ranged Longbow +4 (Divine favor +5, Point blank +5, Div.fav & pb +6), 1d8 (1d8+1 pb), x3 crit, piercing, range 100 ft
Melee Morningstar +3 (Div.fav. +4), 1d8+2, blunt & piercing
Melee Dagger +3 (Div.fav. +4), 1d4+2, 19-20/x2 crit, slashing or piercing, range 10 ft
Melee Tail slap (AoO only) +3 (Div.fav. +4), 1d8+2 (vahinkotyyppiä ei nimetty, luultavasti blunt tai blunt/piercing..?)
Special Attacks


Spells known (5/3)
1st (3/day) — Cure Light Wounds, Divine Favor, Litany of Sloth
Cantrips/Orisons (at will) — Detect Magic, Guidance, Light, Read Magic, Stabilize


Str 15, Dex 17, Con 13, Int 12, Wis 16, Cha 13
Base Atk 1; CMB +3; CMD +16
Feats Point.blank shot, Weapon Proficiency (firearms), Gunsmithing
Skills Craft (Arrows) +1 (1 rank), Diplomacy +8 (2 rank), Fly -3 (2 rank), Knowledge (dungeoneering) +6 (2 rank) (+9 to identify monsters), Intimidate +6 (1 rank), Perception +8 (2 rank), Sense motive +9 (2 rank), Stealth +7 (1 rank), Survival +8 (2 rank)(+9 follow tracks)
Traits Against the Technic League (+2 weapon damage to known associates of Technic League), Golden Scales (-1 penalty to Bluff & Diplomacy with kobolds, +2 bonus to Bluff & Diplo with non-reptilian humanoids)
Languages Common, Draconic, Orc
SQ Darkvision 60 ft, Low-light vision, Dragon traits, Judgement 1/day, Monster Lore +3, Stern gaze, Orisons & spells, Cunning initiative, Detect alignment, Track


On person Backpack, mwk studded leather armor, longbow (20 arrows), morningstar, dagger, holy symbol, traveler's outfit
In backpack Bedroll, compass, chalk, charcoal, fishook, flint & steel, grappling hook, grooming kit, iron pot, silk rope (50 ft), string (50 ft)
Wealth 5 gp 2 sp 9 cp
Encumbrance 64 lb (66 lb. light/67-133 lb. medium/134-200 lb. heavy)


Notes

Luonne Kohtelias mutta hieman tuikea, ja erittäin motivoitunut. Vieraille yleensä jokseenkin varautunut, lämpiää oman porukan kesken enemmän. Hyvin suojelevainen tuttua väkeä kohden. Painiskelee sen kanssa kuinka sovittaa yhteen Apsun opit ja koboldikasvatus. Pitää asioiden näpräämisestä ja happamista mauista. Jumalattoman huono lentotaito on vähän herkkä kohta.

Historia

Ahrilaak kuuluu Pimeäpaulan koboldiklaaniin, joka palvelee kultaista lohikäärmettä nimeltä Syryssthiavilyx. Lady Syryssthiavilyxillä on muitakin seuraajia, joista yksi on androidi Kadri. Kun Tekninen Liiga kidnappasi Ladyn poissa ollessa Kadrin, oli selvää että tämä täytyy hakea takaisin. Ahrilaak on opiskellut Apsun inkvisiittoriksi ja on yksi klaanin kyvykkäimmistä jäsenistä (joskin vielä hieman epäkypsä taidoiltaan), joten tämä tehtävä lankesi hänelle. Varustettuna klaanin parhaan mukaan Ahrilaak lähti matkaan, ja on seurannut Liigan jälkiä Soihtuun.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped