BUMBAR MANNUNVARTIJA

BUMBAR, THE OGRE RANGER CR 7
Male Human Ranger 7
CG Medium Humanoid (Giant, Human)
Init +4; Senses Low-Light Vision; Perception +11


DEFENSE


AC 28, touch 16, flat-footed 23:(+7 armor, +4 Dex, +5 natural, +1 deflection, +1 dodge)
hp 79 (7d10+21)
Fort +8, Ref +10, Will +3
Weakness Light Sensitivity


OFFENSE


Spd 65 ft.
Melee (L) +1 Greatsword +18/+18/+13 (3d6+12/19-20/x2) and
:(L) Dagger +16/+16/+11 (1d6+8/19-20/x2) and
:Gauntlet (from Armor) +16/+16/+11 (1d3+8/20/x2) and
:Unarmed Strike +16/+16/+11 (1d3+8/20/x2)
Ranged (L) +2 Icy Burst Longbow, Composite (Str +7) +15/+15/+10 (2d6+10/20/x3) and
:(L) Masterwork Longbow, Composite (Str +7) +14/+14/+9 (2d6+8/20/x3)
Ranger Spells Known (CL 4, 16 melee touch, 13 ranged touch):
1 (2/day) Lead Blades (x2) (DC 12)


STATISTICS


Str 24, Dex 16/18, Con 16, Int 10, Wis 12, Cha 8
Base Atk +7; CMB +14; CMD 30
Feats Cleave, Combat Reflexes (5 AoO/round), Endurance, Favored Defense: Humanoids (Giant) +2, Fleet, Great Cleave, Improved Natural Armor, Weapon Focus: Greatsword
Traits Bullied, Highlander (hills or mountains)
Skills Acrobatics +2, Climb +15, Craft (Bows) +3, Craft (Carpentry) +3, Craft (Leather) +3, Escape Artist +2, Fly +2, Handle Animal +9, Heal +11, Intimidate +7, Knowledge (Geography) +4, Knowledge (Local) +4, Knowledge (Nature) +4, Linguistics +4, Perception +11, Ride +2, Stealth +13, Survival +10, Swim +9 Modifiers Highlander (hills or mountains)
Languages Common, Elven, Giant, Orc, Varisian
SQ Animal Companion Link (Ex), Cauldron of the Dead (empty), Enemies: Animals (+2 bonus) (Ex), Enemies: Humanoids (Giant) (+4 bonus) (Ex), Share Spells with Companion (Ex), Terrains: Mountain (+2 bonus) (Ex), Track +3, Wild Empathy +6 (Ex), Woodland Stride (Ex)
Combat Gear +1 Greatsword, +1 Mithral Chainmail, +2 Icy Burst Longbow, Composite (Str +7), +2 Shocking Burst Arrows (6), Arrows (20), Dagger, Masterwork Longbow, Composite (Str +7); Other Gear Amulet of Natural Armor +1, Backpack, Masterwork (23 @ 51 lbs), Bedroll, Belt of Incredible Dexterity, +2, Blanket, Blanket, winter, Boots of Striding and Springing, Candle (5), Cauldron of the Dead (empty), Flint and steel, Grappling hook, Map of Hook Mountain region, Map of Lurkwood's hiddenpaths, Map of Riddleport Smugglers tunnels, Map of Viperwall levels, Potion of Cure Moderate Wounds, Potion of Enlarge Person, Potion of Shield of Faith +2 (4), Rations, trail (per day) (7), Ring of Protection, +1, Rope, silk (50 ft.) (4), Tent, Large, Tent, Medium, Torch


SPECIAL ABILITIES


Animal Companion Link (Ex) You have a link with your Animal Companion.
Bullied +1 to hit with unarmed AoEs.
Cauldron of the Dead (empty) This cauldron of dark iron is large enough to accommodate a single Medium creature. When filled with a mixture of water and rare herbs, the cauldron transforms any dead body placed in it into a zombie as if animated by an animate dead spell. Each corpse animated uses up 25 gp in materials per Hit Die, and the cauldron can animate one corpse per round. The user of the cauldron commands the undead so created—up to 12 HD, unless the user can cast the animate dead spell, in which case that spell’s limit is used; animating more beyond this limit causes earlier specimens to become uncontrolled.

Construction Requirements Craft Wondrous Item, animate dead; Cost 15,000 gp
Cleave If you hit your first target, attack an adjacent target at the same attack bonus in exchange for -2 AC.
Combat Reflexes (5 AoO/round) You may make up to 5 attacks of opportunity per round, and may make them while flat-footed.
Endurance +4 to a variety of skill checks. Sleep in L/M armor with no fatigue.
Enemies: Animals (+2 bonus) (Ex) +2 to rolls vs Animals.
Enemies: Humanoids (Giant) (+4 bonus) (Ex) +4 to rolls vs Humanoids (Giant).
Favored Defense: Humanoids (Giant) +2 You can add half your favored enemy bonus as a Dodge bonus to AC and CMD.
Highlander (hills or mountains) +1 to Stealth checks, Stealth is always a class skill for you. Double this in hilly or rocky areas.
Light Sensitivity (Ex) Dazzled as long as they remain in bright light.
Low-Light Vision See twice as far as a human in low light, distinguishing color and detail.
Share Spells with Companion (Ex) Spells cast on you can also affect your Companion, if it's within 5 feet.
Terrains: Mountain (+2 bonus) (Ex) +2 to rolls vs Mountain.
Track +3 +3 to survival checks to track.
Wild Empathy +6 (Ex) Improve the attitude of an animal, as if using Diplomacy.
Woodland Stride (Ex) Move through undergrowth at normal speed.


Bumbar on puoli jätti, jonka äiti, Hana, on ihminen ja isä jätti. Bumbar sai alkunsa kun karavaanin, jonka mukana hänen Hana matkusti, kimpuun hyökkäsi yksi monista alueella olevista jätti heimoista. Kaikki karavaanin jäsenet tapettiin ja monet naisista joutivat jättien julmuuksien kohteeksi. Muut naiset kuolivat raiskauksien ja väkivaltaisuuksien lomassa ja jätit jättivät Hanan karavaanin jäänteisin, luullen myös häntä kuolleeksi. Hana kuitenkin jäi henkiin ja kun paikallisen linnoituksen partio saapui paikalle, hänet pelastettiin.

Hana, joka oli historioitsija, jatkoi matkaansa pohjoiseen kohti suurta muinaista patorakennelmaa. Talvi kuitenkin pakotti hänet jäämään Konnunsuon lautalle ja lopulta palaamaan takaisin Pendakaan, jossa hänelle paljastui että hän oli raskaana, eikä lapsen isästä ollut epäilystä, se oli yksi hänet raiskanneista jäteistä! Hana epätoivoisena selvitti voiko asialle tehdä mitään, mutta kukaan ei voinut eikä erityisemin halunnut auttaa. Hanaa kohdeltiin kuin tautista, likaista ja hyljeksittyä naista. Lopulta paikallinen mannunvartija, hatia mies Kelembor, kuuli Hanan tilanteesta ja kertoi että ainoa ratkaisu olisi antaa lapsen syntyä ja toivoa, että Hana selviytyy hengissä raskauden loppuun saakka.

Hana muutti asumaan Kelemborin metsämajaan, vajaan päivän matkan päähän Konnunsuon lautalta. Aika kului nopeasti ja Hanan raskaus eteni. Hana ja Kelembor ystävystyivät yhteiselon aikana ja seitsemän kuukautta myöhemmin Hanan synnytys alkoi. Kelembor tiesi alusta alkaen, että hänen olisi pakko leikata lapsi ulos kohdusta tai molemmat menehtyisivät varmasti. Vakaalla kädellä hän leikkasi Hanan vatsan auki ja otti valtaavan poikalapsen Hanan kohdusta. Hana katsoi poikaansa kuten kuka tahansa vastasynnyttänyt äiti, pelkällä rakkaudella, huolimatta epätavallisen suurista käsistä sekä pienistä terävistä silmistä. Kelembor työskenteli vlkkaasti pitääkseen verenvuodon kurissa ja ommellakseen tekemänsä haavan umpeen, kiroten ettei ollut ehtinyt valmistautumaan tilanteeseen ajoissa. Parantavat juomat, joilla Hanan henki olisi helposti pelastettu olivat vielä keittämättä ja tämän nuoren naisen henki oli valumassa kuiviin ilman nitä. Hana nimesi pojan Bumbariksi ja pyysi Kelemboria huolehtimaan pojasta, ennen kuin vaipui ikiuneen.

Hanan pyynnön mukasesti Kelembor kasvatti Bumbarin kuin omana poikanaan, opettaen hänelle metsän taitoja, eläinten jäljitystä sekä metsästystä. Hän myös opetti Bumbarille sivistyneen maailman tapoja. Bumbar kasvoi melko kookkaaksi ja suurien ksiensä ansiosta isojenkin työkalujen käyttö onnistui vaivatta. Päiväsaikanaan kirkasaurinko häikäsee Bumbaria, mutta hän on oppinut sietämään sitä.

16-vuoden iässä Kelembor hankki Bumbarile lahjaksi suuren kahdenkädenmiekan sekä ketjupanssarin joka on taottu mithrilistä. Lisäksi hän hankki saappaat, joiden ansiosta Bumbar pystyi liikkumaan hyvinkin ketterästi ja nopeasti metsässä ja vuorilla. Kelembor opetti Bumbaria taistelemaan jättejä ja örkkejä vastaan sekä käyttämään suurta voimaansa hyödyksi. Bumbar alkoikin itse myös vaeltamaan alueella ja ottamaan osaa Kelemborin mannunvartijan tehtäviin.

21 vuoden iässä Bumbar koki toisen elämänsä suuren menetyksen kun hänen ollessa metsästämässä Kelemborin mökkiin hyökkäsi joukko jättejä matkalla ryöstöretkelle Konnunsuolle lautalle. Kelembor onnistui kaatamaan muutaman jätin, mutta hän oli ollut auttamattomasti alakynnessä. Kun umbar palasi mökille, löytäen vain savuavat rauniot ja tunnistaen sen olevan jättien työtä, hän vannoi tappavansa jokaisen jätin jonka kohtaa. Siitä lähtien Bumbar on vaeltanut alueella metsästäen ensisijaisesti jättejä, mutta hän on myös tuhonnut muita uhkia, jotka ovat Konnunsuon lauttaa ja Pendakaa uhanneet.

Konnunsuon lautalla Bumbar tunnetaan jo, vaikkakin ei hän sielläkään lämmintä vastaanottoa saa, ja Pendakassa hän käy vain pakon edessä, usein joutuen kahnauksiin paikallisten kanssa perimänsä vuoksi.
Hero Lab® and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at http://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Publishing, LLC®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped