Valerie " Magpie" Albes
Female human (Varisian) bard 1
CG Medium humanoid (human)
Init +1; Senses Perception -1


Defense


AC 14, touch 11, flat-footed 13 (+3 armor, +1 Dex)
hp 10 (1d8+2)
Fort +1, Ref +3, Will +1 (+1 vs charm and compulsion)


Offense


Speed 30 ft.
Melee dagger +1 (1d4+1/19-20) or
:scorpion whip +2 (1d4+1)
Space 5 ft.; Reach 5 ft. (15 ft. with whip)
Special Attacks bardic performance 8 rounds/day (countersong, distraction, fascinate [DC 14], inspire courage +1)
Bard Spells Known (CL 1st; concentration +5)
:1st (2/day)—cause fear (DC 15), cure light wounds
:0 (at will)—daze (DC 14), lullaby (DC 14), read magic, resistance


Statistics


Str 13, Dex 13, Con 13, Int 13, Wis 8, Cha 18
Base Atk +0; CMB +1; CMD 12
Feats Dazzling Display, Lingering Performance<sup>APG</sup>, Weapon Focus (whip)
Traits charming, eager performer, varisian tattoo
Skills Acrobatics +0, Bluff +8 (+9 vs. characters who could be attracted to you), Diplomacy +8 (+9 vs. characters who could be attracted to you), Intimidate +8, Knowledge (arcana) +6, Knowledge (all other +2), Linguistics +5, Perform (oratory) +9, Sleight of Hand +4, Spellcraft +5
Languages Common, Orc, Shoanti, Varisian
SQ bardic knowledge +1
Other Gear studded leather, dagger, whip, backpack, bedroll, belt pouch, flint and steel, hemp rope (50 ft.), ink, inkpen, journal<sup>UE</sup>, mess kit<sup>UE</sup>, mirror, pot, soap, torch (10), trail rations (5), waterskin, 71 gp


Special Abilities


Bardic Knowledge +1 (Ex) Add +1 to all knowledge skill checks.
Bardic Performance (standard action, 8 rounds/day) Your performances can create magical effects.
Dazzling Display (Whip) Intimidate check to demoralize can affect those within 30' who see you.
Lingering Performance Bardic Performances last 2 rds after you stop concentrating.


Valerien syntyessä metsän laitamilla varisialaiskaaravaanialueen reunalla olivat hänen vanhempansa onnesta soikeina kuin possut elokuussa saadessaan sadonkorjuun tähteitä karsinaansa. Esikoisensa saaneet vanhemmat suunnittelivat kiihkeästi tyttärelleen loistavaa uraa leirin muusikkona ja suvun perinteen jatkajana. Nimittäin karavaani oli täynnä esiintyjiä ja loistavia performanssitaiteilijoita, mutta heidän ikänsä alkoi jo näkyä sateella särkevissä nivelissä sekä kippuraisissa sormissa. Mutta tämä heidän iltatähtensä, mitä hänestä tuleekaan!
Koko mantereen kuulu tamburisti! Huusi isä. Koko valtakunnan hurmaava laulaja joka pääsee vielä kuninkaan hoviin! Ilakoi äiti.

Hänet yritettiin opettaa soittamaan kitaraa,mutta eihän sitä rämpytystä kukaan kuuntele! Mites luuttu? Ei sitä noin soiteta Val! Kokeile tätä tamburiinia Val. Eieieieieieiiii laske se alas! Onko lapsi pudonnut päälleen? Isä huudahteli.

Valerie kuitenkin osoitti taidokkuuttaan puheen lahjalla ja iltaisin leirinuotiolla muutti kansantarut ja vitsit riimeiksi. Mukanaan vihko johon kerran kiertävä nahkuri teki kauniit nahkakannet kiitokseksi tarinasta, Valerie kirjoitti ylös kaiken kuulemansa ja kokemansa ja tcarinoiden ja tarujen keräämisestä ja riimeiksi muuttamisesta tuli melkein pakkomielle..mutta ei niin iso pakkomielle kuin pakkomielle kiiltävistä ja kiehtovista ( ei välttämättä edes arvokkaista) esineistä. Siitä tullut vuosien varrella lisänimi Magpie.


Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped