Female Android Wizard (elementalist) 5
Neutral Good Med. Humanoid (android)
Player Muser
Campaign Jumaluuskompleksi


Init +5
Senses Perception +9; darkvision 60 ft., low-light vision


AC 16/19, touch 15, flat-footed 11/14; (+1, +5 dex)
hp 33+1d6 (4d6+con+fcb)
Fort +3, Ref +6, Will +6; +4 vs mind-affecting, paralysis, poison, and stun
Special Defenses immune to disease, fear, morale bonuses & sleep, not subject to fatigue or exhaustion


Speed 30 ft
Melee jab +2 (1d3/x2, B)
Ranged mwk light crossbow +8 (1d8, 19-20/x2)
special attacks Power of Bonds - The Hunter: +1 kaikkeen damageen tunnistettuja Teknikkoliigan jäseniä vastaan.


Spells (CL 5, Concentration +9)
3rd (2+1/day) - usually flash fire (dc 17), lightning bolt, lightning boltS (dc 18) 2nd (3+1/day) - usually bull's strength, flurry of snowballs (dc 17) x2, aggressive thundercloudS (dc 17)
1st (4+1/day) - usually identify, snowball, technomancy, vanish, magic weaponS
cantrips - usually detect magic, disrupt undead, mage hand, read magic


Str 10, Dex 20, Con 14, Int 19, Wis 14, Cha 11
Base Atk +2; CMB +2; CMD 17
Feats Spell Focus (evocation), Scribe ScrollB, TechnologistB, Skill Focus (Knowledge: Engineering), Spell Specialization (lightning bolt)B, Point-Blank Shot
Skills Acrobatics +6 (1), Craft (mechanical) +8 (1B), Disable Device +10 (5), Knowledge(arcana) +12 (5), Knowledge(engineering) +18 (5), Knowledge(nature) +12 5), Knowledge (planes) +12 (5), Linguistics +8 (1), Perception +9 (5), Sense Motive +10 (5), Spellcraft +12 (5)
Traits Hardly a Fool, Local Ties (Engineering), Power of Bonds - The Hunter
Languages Androffan, Common, Elven, Hallit, Read Lips, Terran
SQ arcane bond (familiar: petrifern named Arolakka), arcane school (metal), constructed, emotionless, exceptional senses, iron skin (+3 armor bonus), metal magic, metal rending (+2 dam), repairing nanites, bonus feat


On person backpack, bandolier, belt pouch, mwk crossbow+bolts(23), nanite hypoguns(black, brown) spellbook, wand of magic missile (33 charges), whistle
In backpack crowbar, drill, hammer, measuring cord (20 ft), oil (3), pen+ink, sacks (2), scroll case, silk rope, timeworn flare gun, ? gp
Immaterial
Encumbrance lb. without backpack, x lb. with backpack ( lb. light/ lb. medium/ lb. heavy)
Spellbook comprehend languages, corrosive touch, detect radiation, identify, mage armor, magic weapon, protection from evil, shield, shocking grasp, snowball, technomancy, vanish | aggressive thundercloud, bullet shield, bull's strength, flurry of snowballs, invisibiliy, mirror image, unseen servant | dispel magic, flash fire, fly, lightning bolt, remove disease, remove blind/deaf

Wielanda on 3-vuotias androidivelho, joka tutkii Soihdun kylävelho Khonrir Bainen kanssa kaikenlaista mielenkiintoista ja ennen kaikkea käyttökelpoista jota kyläläiset kaivavat silloin tällöin esiin asutuksen alisista raunioista. Ennen kotiutumistaan Soihtuun Wielanda heräsi aivan Numerian rajalta vastalatautuneeseen tietoisuuteen. Androidien salakuljettajat väittivät kiveenkovaan Wielandan maksaneen heille päästäkseen pois valtakunnasta vähin äänin. Naisella ei ollut harmainta aavistustakaan mitä edellinen iteraatio oli tehnyt elääkseen tai oliko kyse pakomatkasta tai mistä ja löysi itsensä hanttihommissa harhailun jälkeen Soihdusta. Jokin kylän käsityömaisessa luonteessa muistutti Wielandaa itsestään ja siitä, millaista on kursia kokoon uusi minä ilman sen kummempaa suuntaa.

Wielanda ja Soihtu ovat kumpikin rakennettu vanhan raunioille.

Toisinaan on vaikea erottaa karkaamista paluusta. Mitä edellinen iteraatio pakoili? Oliko hän rikollinen? Pitäisikö Wielandan pysyä piilossa vai etsiä tämän toisen kadonnut elämää?

Mitä on olla minä?

    Seek the smithy | that thou didst set,
    Thou shalt find the bellows | sprinkled with blood 
    -Völundarkvitha (36), Poetic Edda, 266

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped