Krill Dominion (alkua, kesken pahasti)

Yhteiskunta

Krillien yhteiskunta pyörii hyvin vahvasti evolutionäärisen ajattelun ympärillä. Vahvoille yksilöille pyritään antamaan kaikki mahdollisuudet menestyä, toteuttaa itseään ja lisääntyä. Heikoiksi todettujen yksilöiden mahdollisuuksia lisääntyä ja vaikuttaa ympäristöönsä sitävastoin rajoitetaan huomattavasti. Yksilöiden kasti todetaan heidän kasvuiässään moninaisilla, enimmäkseen geeniperimään liittyvillä kokeilla. Matalimman kastin yksilöiden elinolot eivät ole kaukana orjuudesta. Kustakin kastista on kuitenkin mahdollista nousta ylöspäin, mutta mitä matalammalla ollaan, sitä hankalampaa se on.

Armeija

Krillien armeijassa sotilaiden etenemismahdollisuudet ovat heidän kastiensa rajoittamat. Ura sotavoimissa on erittäin suosittu matallimman kastin Krillien keskuudessa, sillä sotatoimissa tapahtuvat menestyksekkäät yksilösuoritukset ovat tehokkain tapa edetä kastijärjestyksessä.

Moraali

Krillit kokevat omaavansa yhteiskuntana erittäin korkean moraalin ja näkevät usein pahoja puutteita muiden lajien moraaleissa. Empatiaa heikkoja kohtaan pidetään lähtökohtaisesti pahana voimana. Vaikka Krillit kokevat empatiaa siinä missä muutkin lajit ja ymmärtävät myös omantunnon merkityksen, koetaan näiden seuraamista heikkojen ollessa kyseessä pahimman lajin itsekkyytenä ja lajin, sekä uskonnollisissa piireissä myös galaksin, tulevaisuuden vaarantamisena.

Sota

Rajoitettua sotaa pidetään Krillien keskuudessa positiivisena asiana. Sota pakottaa yhteisöt ja yhteiskunnat kiihdyttämään kehitystään, auttaa poistamaan geenialtaasta sen heikointa materiaalia ja tuo esiin matalimmista kasteista yksilöitä, jotka ovat korkeamman aseman arvoisia.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped