Talaiel Elentaur Kutsumanimenä lyhyesti Tal

Male Elf Fighter 1 / Investigator (Empiricist) 12
Neutral Medium Humanoid (Elf)
Player Swyrlyn


Init +9 (+3 dex + 2 trait, +4 feat)
Senses Perception +22/+28 vs traps, Low-light vision


AC 30, touch 18, flat-footed 26 (+3 dex, +12 armor, +3 deflection, +1 insight, +1 dodge)
AC+buffit Barkskin +5, Mutagen +2=37
HP 137 (1d10 (10) + 11d8 (8+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5) + 39 con + 13 toughness +12 fcb)
Fort + 16 (con +3, fighter +2, investigator +4, trait +1, +2 feat, +4 resistance)
Refl + 15 (dex +3, fighter +0, investigator +8, +4 resistance)
Will + 14 (wis +0, fighter +0, investigator +8, +2 feat, +4 resistance)
Special Defences: Inspiration 10/day, 1 use for +1d8 to save, Elves are immune to magic sleep effects, + 2 vs enchantments, +4 vs illusions, Trap Sense +4 Ac/Reflex vs traps


Speed 30ft, with armor 20ft (30ft with longstrider)
2-handed Melee +2 Evil outsider bane cold iron Elven Curve Blade +18/+13 1d10+9 (+2/+2 +2d6 vs evil outsider)(S-18-20/x2)
2-handed Melee+Power Attack +2 Evil outsider bane cold iron Elven Curve Blade +18/+10 1d10+18 (+2/+2 +2d6 vs evil outsider)(S-18-20/x2)
2-handed Melee+Power Attack+Studied +2 Evil outsider bane cold iron Elven Curve Blade +24/+15 1d10+24 (+2/+2 +2d6 vs evil outsider)(S-18-20/x2)
2-handed Melee+Power Attack+Studied+Mutagen +2 Evil outsider bane cold iron Elven Curve Blade +26/+18 1d10+27 (+2/+2 +2d6 vs evil outsider)(S-18-20/x2)
1-handed Melee +1 Cold Iron Longsword +17/+12 1d8+6 (S-19-20/x2)
1-handed Melee+Power Attack +1 Cold Iron Longsword +17/+9 1d8+12 (S-19-20/x2)
1-handed Melee+Power Attack+Studied +1 Cold Iron Longsword +23/+15 1d8+18 (S-19-20/x2)
1-handed Melee+Power Attack+Studied+Mutagen +1 Cold Iron Longsword +25/+17 1d8+20 (S-19-20/x2)
Special Attacks: Studied Stike 5d6, 1-hand crit 2d8+30, 2-hand crit 2d10+42/48, '''Vital Strike+Study+Heroism +28 2d10+27+5d6


Ranged Longbow +12 1d8 (P-100/x3)


Extracts:(CL 12)
Extracts Prepared Usually
4th(3+1) Air Walk, Echolocation, Freedom of Movement, Stoneskin
3rd(4+1) Heroism, Heroism, Fly, Fly, Protection from Energy
2nd(5+1) Barkskin, See Invisibility, Resist Energy, False Life, 2xvapaa
1st(5+1) Shield, Long Arm, Expeditious Retreat, CLW, 2x vapaa


Known Extracts:
4th Air Walk, Echolocation, Freedom of Movement, Stoneskin
3rd Heroism, Fly, Protection from energy, Remove Curse, Remove Disease, Remove Blindness/Deafness
2nd Barkskin, See Invisibility, Darkvision, Resist Energy, False Life
1st Long Arm, Shield, Expeditious Retreat,Touch of the Sea, Heightened Awareness, Disguise Self, Cure Light Wounds


Str 20 (16+2+1+1) , Dex 16 (14+2), Con 14, Int 18 (16+2), Wis 10, Cha 7
Base Atk +10; CMB +16; CMD 32/34 with mutagen
Feats

 • 1: Breadth of Experience (1:st level feat), Toughness (Campaign Extra Feat), Power Attack (Fighter Bonus Feat), Simple/Martial Weapon Proficiency (Fighter), Light/Medium/Heavy Armor Proficiency (Fighter), Iron Will (Bonus Martial feat)
 • 3: Great Fortitude
 • 5: Extra Investigator Talent
 • 7: Furious Focus
 • 9: Vital Strike
 • 11: Improved Initiative
 • 13: Dodge

Investigator talents

 • 4: Mutagen
 • 5: Quick Study (Ex)
 • 6: Infusion
 • 8: Amazing Inspiration (d8 instead of d6)
 • 10: Combat Inspiration - only 1 use of inspiration for saves and attacks
 • 12: Sickening offensive: When the investigator damages a studied target, that creature is also sickened for 1 round.

Skills acp: -3; total skill ranks: Fighter 5 + 2 background, Investigator 108 + 24 background

 • Acrobaticsc (3) +5
 • Appraisec (1) +8
 • Bluffc (1) +2
 • Climbc (1) + 5
 • Craft Alchemyc (8) + 15 / +24 to craft
 • Diplomacyc (1) +2
 • Disable devicec (13) +25 (+2 mw tool)
 • Disguisec (1) +2
 • Escape artistc (1) +5
 • Fly
 • Handle animalc
 • Healc (1) +4
 • Intimidatec (4) +5
 • Knowledge(arcana)c (4) +13 +1d8
 • Knowledge(dungeoneering)c (13) +22 +1d8
 • Knowledge(engineering)c (4) +13 +1d8
 • Knowledge(geography)c (4) +13 +1d8
 • Knowledge(history)c (4) +13 +1d8
 • Knowledge(local)c (4) +13 +1d8
 • Knowledge(nature)c (3) +13 +1d8
 • Knowledge(nobility)c (3) +12 +1d8
 • Knowledge(planes)c (12) +21 +1d8
 • Knowledge(religion)c (4) +13 +1d8
 • Linguisticsc (12) +19 +1d8
 • Perceptionc (13) +22 /+28 vs traps
 • Performc
 • Professionc +2
 • Ridec (1) +5
 • Sense motivec (5) +12
 • Sleight of handc (1) +4
 • Spellcraftc (8) +15 +1d8
 • Stealthc (1) +4
 • Survivalc (11) + 15
 • Swimc (1) + 7
 • Use magic devicec (10) +17

Traits: Into Enemy Territory (fort), Warrior of Old
Languages: Common, Elven, Draconic, Celestial, Sylvan, Undercommon, Aklo, Thassilonian, Auran, Terran, Infernal, Ignan, Aquan, Abyssal, Aboleth (puuttuu ainakin 1)
RSQ Keen senses, Elven Immunities, Woodcraft (+1 to Kn.Nature&survival, +2 in forest), Elven Weapon Familiarity, Low-light Vision
SQTrapfinding, Alchemy, Inspiration, Keen Recollection, Trap Sense, Investigator Talent, Unfailing Logic +4, Studied Combat, Studied Strike Ceaseless Observation (Ex)

An empiricist's ability to notice the minutiae of almost everything that happens around him allows him to make shrewd and insightful calculations about people and even inanimate objects. At 2nd level, an empiricist uses his Intelligence modifier instead of the skill's typical ability for all Disable Device, Perception, Sense Motive, and Use Magic Device checks. He can also use his Intelligence modifier instead of Charisma on any Diplomacy checks made to gather information.

This ability replaces poison lore and poison resistance.


On person: +3 mithral full plate [25], +1 Heavy Steel Shield[15], +1 Cold Iron Longsword[4], Club[3], Sling, Alchemist firex4[2], Acidx2[2], Dagger[1], Mithral Morningstar[3], +1 Shock Greatsword
In backpack: Investigator's kit[37], Masterwork Thieves tools[2], Rope[10]
Wealth925gp
Mule:
Potions/Oils:3xCLW,2xCMW,1xCSW, Enlarge Person, Bull's Strenght, Invis, 2xBarkskin (CL 12)
Scrolls:
Wands: Wand of Longstrider
Miscs:2k worth of granite and diamond dust (for Stoneskin)
Ioun Stones: Deep Red Sphere (+2 dex), Dusty Rose Prism (+1 Ac), Cracked Pale Green Prism (+1 attack competence), Pink Rhomboid (+2 con)
Encumbrance 47,5 lb. without backpack (100/200/300), 95 lb. with backpack


Wondrous Items

 • Head
 • Headband Headband of Vast Intelligence +2
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders Cloak of Resistance +4
 • Chest
 • Body
 • Armor +3 mithral full plate
 • Belt Belt of Giant Strenght +2
 • Wrist
 • Hand
 • Ring Ring of Protection +3
 • Ring
 • Feet

Notes

 • 0
 • 1
 • 2

Things to buy


Tulevaisuus

2-tasosta eteenpäin investigatoria. Skillit 6+int+2 ja class skillejä kaikki muut paitsi fly. Favored Class=Investigator 4-tason statti Constitutioniin, 8-taso Str


Misc Stats:

 • Age: 127 years
 • Height: 6' 3" (191cm)
 • Weight: 123lb (56kg)
 • Skincolor: Fair with a slight tan
 • Hair color: Blonde
 • Eye color: Purple

Ulkonäkö:

Tal on melko pitkä sekä roteva haltiaksi ja yleisesti ottaen näyttää yllättävän vahvalta muihin haltioihin verrattuna. Talilla on valkoiset hiukset ja vaalea iho, joka on hieman ruskettunut tutustumiskäynneillä metsiin. Violetit silmät tuntuvat katselevan kaikkea mielenkiinnolla, mutta tunnistettavinta hänessä on kasvojen vasemmalla puolella näkyvät arvet, jotka peittävät osan kaulasta ja kasvoista.

Historiaa:

Tal on asunut perheensä kanssa koko ikänsä Kyoninissa ja on matkustanut sen ulkopuolelle hyvin harvoin. Nuoruutensa Tal on viettänyt opiskellen haltioiden tyypillisiä taistelutaitoja ja taikuutta. Melko pian kävi kuitenkin selväksi, että vaikka Tal onkin melko älykäs, niin hänen taitonsa arkaanisen taikuuden suhteen ei tuntunut toimivan kunnolla. Tal ei tästä kuitenkaan masentunut vaan päätti koulia itsestään puolustajan muilla keinoin ja näin hän alkoi opettelemaan taistelemista kaikilla mahdollisilla aseilla ja varusteilla.

Vaikka suurin osa ajasta kuluikin opetellessa asetaitoja, niin hänellä oli aina suuri halu oppia lisää. Tämän vuoksi Tal on hyvin tunnettu kasvo kirjastoissa ja kaikissa paikoissa, jossa vaan voi oppia lisää erilaisista asioista ja häntä harvoin näkee liikkeellä ilman että hän lukisi jotain. Lukiessaan kaikkea mahdollista Tal törmäsi kirjoihin ja kirjoitukseen alkemiasta. Tämä vaikutti hänestä hyvin mielenkiintoiselta ja pian hän olikin kerännyt tarvikkeita ja varusteita joilla voisi testata erilaisia reseptejä joita hän oli löytänyt kirjoista.

Talin arvet kasvoissa ovatkin jääneet yhdeltä kerralta milloin hän päätti testata pommin rakentamista. Näissä vanhoissa ohjeissa oli kuitenkin väärät mittasuhteet ainesosille ja pommi räjähti liian tehokkaana ja nopeasti hänen lähellään. Tal kantaa arpiaan muistutuksena siitä, että tiedolla on hintansa mutta ei ole antanut sen häiritä tutustumistaan uuteen tietoon (pommit hän on kuitenkin jättänyt muiden huoleksi).

Talin vanhemmat ovat olleet osana Lyhdynkantajia jo hyvin pitkään ja tämän vuoksi Tal on myös kouluttanut itseään päästäkseen osaksi järjestöä. Hän toivookin, että järjestön kautta hän pääsee tutkimaan ja näkemään uusia paikkoja sekä samalla puolustamaan hänelle ja haltioille tärkeitä asioita.

Mitäs maailmanlopun estämisen jälkeen:

Saatuaan tehtävän tiimin kanssa valmiiksi Tal ei kauheasti jäänyt miettimään tulevaisuuttaan vaan tavoite oli jo selkiytynyt tehtävän aikana. Tal pyysi kuningattarelta palkkioksi pientä toimistoa missä hän pystyisi tekemään alkemisia testejä sekä keräämään uumenalan karttaa seinälle.

Matkan aikana Talia oli alkanut ärsyttämään se, että maanalaisista paikoista ei ollut saatavilla tarpeeksi tietoja, joten Tal otti tehtäväkseen kartoittaa ja tutkia näitä luolastoja tehdäkseen niistä kunnollisen kartan. Matkoiltaan Tal aina välillä tuli käymään tiiminsä luona ja myös pyysi heitä liittymään matkoilleen huonolla menestyksellä.

Vuosien kuluessa kartta alkemistin huoneessa kasvoi hiljalleen, mutta myös matkat ja poissaolo maanpinnalla kasvoivat välimatkojen vuoksi entisestään. Ajan kuluessa maanalla liikkujien keskuudessa saattoi kuulla välillä legendaa haltiasta joka saattoi ilmestyä yhtäkkiä jostain apuun ja halusi vain avustaan palkkioksi tietoja siitä mitä nämä henkilöt olivat matkallaan nähneet ja tehneet.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped