Vampyyrien yliluonnolliset kyvyt

Kaikilla vampyyreillä on yliluonnollisia kykyjä. Ne kehittyvät vampyyreillä, kun he alkavat käyttää niitä tietoisesti. Saattaa kestää vuosia (korkean tason kykyjen ollessa kyseessä, vuosikymmeniä tai vuosisatoja), ennen kuin vampyyri kehittää yliluonnollisen kyvyn. Kyvyt on jaettu peruskykyihin, kehittyneisiin kykyihin ja korkean tason kykyihin. Vasta vampyyriksi muuttunut osaa ainoastaan peruskykyjä. Mikäli pelinjohtaja käyttää sukuja, hän voi määrätä kullekin suvulle kaksi peruskykyä, joilla kyseisen sukuun kuuluva vampyyri aloittaa. Vampyyri, joka on ollut aktiivinen vuosia tai vuosikymmeniä osaa kehittyneitä kykyjä. Vampyyri, joka on ollut aktiivinen vuosikymmeniä tai vuosisatoja saattaa osata korkean kykyjä. Luonnollisesti, kykyjen jakaminen hahmoille on viime kädessä aina pelinjohtajan käsissä.

Kaikki vampyyrit:

  • Osaavat kommunikoida eläinten kanssa alkeellisella tasolla. He voivat viestiä yksinkertaisia merkityksiä, kuten "Minun saaliini.", "Minun reviirini.", "Pelkää minua.".
  • Osaavat vaimentaa läsnäolonsa vaikutusta siinä määrin, että olettaen, ettei vampyyri tee mitään silmäänpistävää, satunnainen kadunmies ei kiinnitä vampyyriin sen enempää huomiota kuin vaikka kerjäläiseen tai lehdenmyyjään.
  • Omaavat ihmistä tarkemmat aistit. He mm. näkevät hyvin hämärässä, kykenevät haistamaan tuoreen veren ja kuulevat muuten hiljaisessa tilassa saaliinsa sydämen sykkeen.
  • Osaavat korostaa läsnäolonsa vaikutusta siinä määrin, että olettaen, että vampyyrin vaatetus ja käytös vastaa tätä mielikuvaa, hänen on helppo erottua joukosta tavallisia ihmisiä. Hänen on helppo aloittaa keskustelu tuntemattomien kanssa, jotka kuuntelevat häntä mielellään ja tuntevat häntä kohtaan vetoa. Hänen äänensä erottuu puheensorinasta ja siinä on syvä, vaikuttava nuotti, joka herättää halua totella. Mikäli vampyyri niin haluaa, hän voi luoda ympärilleen sanoinkuvaamattoman pelon ja luonnottomuuden ilmapiirin.
  • Osaavat muuttaa rajoitetusti muotoaan. Kun he saalistavat, ovat nälkäisiä tai vihaisia, heille kasvaa pitkät, terävät torahampaat. Kun on hämärä, heidän silmänsä muuttuvat kissamaisiksi. Kun he kuolevat lopullisen kuoleman, heidän ruumistaan ei erota mitenkään tavallisen ihmisen yhtä pitkään kuolleena olleesta ruumiista.
  • Kykenevät imitoimaan lähes mitä tahansa ihmisen ruumiin toimintoa, kuten sydämen sykettä ja hengitystä. Vampyyri ei kuitenkaan kykene imitoimaan kehittyneempiä ihmisruumiin toimintoja, kuten kuukautiskiertoa, ejakulaatiota ja ruoansulatusta.
  • Ovat tavallista ihmistä vahvempia, nopeampia ja kestävämpiä. Tätä yliluonnollista kykyä kuvastaa erikoistausta Väkevä.
  • Ovat immuuneja useimmille kehonsa saamien vammojen lieveilmiöille, kuten traumalle, shokille ja verenvuodolle. Tätä yliluonnollista kykyä kuvastaa vampyyrin kyky olla lähes toimintakuntoinen haavoittuneenakin.

Huom! Mitkään näistä yliluonnollisista kyvyistä eivät toimi päiväsaikaan tai vampyyrin ollessa vaarnattu.

(:num:)

Peruskyvyt

Eläimen käskeminen

Efekti: Vampyyri kykenee kutsumaan eläimiä luokseen jopa kilometrien päästä, kommunikoimaan niiden kanssa ja käskemään niitä. Vampyyri kommunikoi eläimen kanssa vaistonvaraisella, primitiivisellä tasolla, joka muistuttaa telepatiaa, joskin hän saattaa elehtiä tai ääntelehtiä eläimen tavoin vahvistaakseen yhteyttä.

Mekaniikka: Automaattinen. Mikäli eläimen halutaan tekevän jotain sen luonteelle vierasta, heitto on vastustettu.

Gorgonin kuvajainen

Efekti: Vampyyri näyttäytyy uhrilleen hirviömäisenä. Hän tuntuu kasvavan kokoa, hänen kasvonsa vääntyvät groteskilla tavalla, hänen hampaansa ja kyntensä kasvavat pitkiksi, teräviksi ja sahalaitaisiksi, hänen raajansa vääntyvät ja taipuvat luonnottomissa kulmissa ja hänen silmänsä hohtavat luonnotonta, kalmankalpeaa valoa. Ne jotka näkevät vampyyrin, joutuvat silmittömän pakokauhun valtaan ja tekevät kaikkensa päästäkseen pois vampyyrin luota. Heikkomielisimmät jähmettyvät paikoilleen kauhusta kankeina.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Kohteen pitää nähdä vampyyri, jotta kyky toimisi. Gorgonin kuvajainen ei muuta vampyyriä fyysisesti, eikä luo illuusiota, vaan vaikuttaa mieleen, josta syystä kyky ei toimi esimerkiksi kameroiden välityksellä.

Hyönteisen olemus

Efekti: Vampyyri omaksuu joitain hyönteismäisiä piirteitä. Hän kykenee sulautumaan maan poveen viettääkseen siellä päivän, tai liikkumaan mullan läpi. Hänen liikkumisnopeutensa maan alla on kuitenkin vain joitakin metrejä minuutissa. Toisin kuin hyönteinen, vampyyri ei jätä taakseen mitään jälkiä kulkemisestaan. Vampyyri kykenee myös kiipeämään pystysuoraa seinää konttausvauhtia. Toisin kuin hyönteisellä, vampyyrin kyky kiivetä seiniä pitkin ei vaadi tarttumakarvoja.

Mekaniikka: Automaattinen.

Jäljittäjän silmät

Efekti: Vampyyrin aistit ovat yliluonnollisen tarkat. Hän mm. kuulee kuiskauksen toiselta puolelta vilkasta katua, näkee pilkkopimeässä ja haistaa viikko sitten murhatun miehen poispestyn veren sateiselta asvaltilta. Hän kykenee aistimaan kohteensa tunnetiloja äänen värinästä, hikoilusta, sydämen sykkeestä ja hermostuneista eleistä. Jotkut vampyyrit kutsuvat tätä kykyä empatiaksi tai auraluvuksi.

Mekaniikka: Automaattinen. Mikäli kohde on kokenut valehtelija, psykopaatti, vanha vampyyri tai hänen olotilaansa on vaikutettu kemiallisesti tai kyvyillä, heitto on vastustettu.

Lumo

Efekti: Vampyyristä tulee yliluonnollisen karismaattinen. Hän kykenee läsnäolollaan ja puheellaan tekemään vaikutuksen joukkoon tuiki tuntemattomia, välinpitämättömiä ihmisiä, ystävystymään tai viettelemään sekunneissa, tai tekemään entrén, joka tekisi Englannin kuningattaren kateelliseksi.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Jos paikalla on useampia haastettavia, haaste on vahvinta paikalla olijaa vastaan.

Metator

Efekti: Vampyyri kykenee käskemään kohdettaan tai istuttamaan kohteen mieleen kätketyn käskylauseen, jonka voimaantuloehdot ovat vampyyrin määriteltävissä.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Vampyyrin pitää nähdä kohde, kohteen pitää nähdä vampyyri, ja vampyyrin pitää puhua kieltä, jota kohde ymmärtää. Istutetun käskylauseen vampyyri toki voi aktivoida myös etäältä, kuten puhelimen välityksellä.

Saalistaja (perustaso)

Efekti: Vampyyri kykenee muuttamaan koko olemuksensa petomaisemmaksi. Hänen silmänsä muuttuvat susimaisiksi. Hänen hampaansa pitenevät petomaisiksi raateluhampaiksi. Hänen kyntensä kasvavat pitkiksi, piinkoviksi ja partaveitsenteräviksi. Jopa hänen luustonsa ja kallonmuotonsa muuttuvat susimaisemmiksi. Saalistaja näyttää selkeästi yliluonnolliselta. Vampyyrin yliluonnollinen voima, nopeus ja kestävyys kasvavat myyttisiin mittoihin.

Mekaniikka: Saalistajan perustaso antaa vampyyrille yliotepisteen. Saalistajan jokaiselle tasolle voi antaa kuvaavan adjektiivin, joka määrittelee tarkemmin, onko hahmo nopea, vahva, kestävä tai kenties jotain muuta, kuten hirviömäinen tai petomainen. Näillä kuvaavilla adjektiiveilla on hyvin vähän sääntöteknistä vaikutusta, mutta ne vaikuttavat siihen, millaiseksi pelaaja kuvailee hahmon toiminnan. Saalistajan tasojen antamat edut eivät ole kumulatiivisia.

Varjoleikki

Efekti: Vampyyri kykenee häivyttämään näkyvistä pienen esineen, kuten kädessään olevan aseen tai pöydällä olevan avaimen. Hän kykenee myös kätkemään oman vampyyriutensa muilta vampyyreiltä. Varjoleikki ei luo optista harhaa, vaan vaikuttaa mieleen, josta syystä se on hyödytön esimerkiksi kameroita vastaan.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Kyky toimii kaikkiin läsnäoleviin. Jos paikalla on useampia haastettavia, haaste on vahvinta paikalla olijaa vastaan. Varjoleikki ei muuta mitään fyysisesti, eikä luo illuusioita, vaan vaikuttaa mieleen, josta syystä kyky ei toimi esimerkiksi kameroiden välityksellä.

Kehittyneet kyvyt

Jäljittäjän kosketus

Efekti: Vampyyri kykenee lukemaan esineen lähihistorian koskemalla siihen. Hänen aistinsa ovat niin tarkat, että hän saa esineestä enemmän irti kuin tiimi oikeuspatologeja, arkeologeja ja kemistejä saisi viikossa miljoonien arvoisella kalustolla. Mystisemmin suuntautuneet vampyyrit rinnastavat tämän kyvyn ESP:hen ja muihin psyykkisiin voimiin.

Mekaniikka: Aiheuttaa haasteen. Pelinjohtaja määrää heiton vaadittavan korkeuden halutun tiedon tarkkuuden ja kuluneen ajan perusteella.

Pandemonia

Efekti: Vampyyri kykenee ulottamaan oman hirviömäisyytensä lähiympäristöön. Varjot pitenevät ja vääristyvät, äänet kaikuvat ja värisevät luonnottomalla tavalla, hajut tuovat mieleen mätänevän lihan ja veren, hautausmaan ja helvetintulen, ja tuntuu siltä, kuin ilma olisi täynnään raatokärpäsiä ja pahansuopia henkiä. Vampyyrin vaikutusalueella olevien on lähes mahdotonta luottaa aisteihinsa, tai tehdä mitään, mikä ei liittyisi pakenemiseen. Heikkomielisimmät jähmettyvät paikoilleen kauhusta kankeina.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Jos paikalla on useampia haastettavia, haaste on vahvinta paikalla olijaa vastaan. Pandemonia ei muuta mitään fyysisesti, eikä luo illuusioita, vaan vaikuttaa mieleen, josta syystä kyky ei toimi esimerkiksi kameroiden välityksellä.

Pedon muoto

Efekti: Vampyyri kykenee muuttumaan yhdenlaiseksi petoeläimeksi, jonka koko on minimissään 1/20 vampyyrin massasta ja maksimissaan 2x vampyyrin massa. Yleisiä muotoja ovat susi, lepakko ja musta kissa. Eläimen muodossa hänellä on kaikki kyseisen eläimen ominaisuudet, kuten tarkat aistit ja liikkumisnopeus, mutta hän menettää mm. puhekyvyn, josta syystä hän ei voi käyttää esimerkiksi kykyä Metator. Muutos on fyysisesti täydellinen, josta syystä esimerkiksi vampyyrin massa muuttuu lepakoksi muuttuessa. Kaikki vampyyrin yllä olevat vaatteet ja hänen kantamansa esineet (järjen rajoissa) katoavat muutoksen ajaksi.

Mekaniikka: Automaattinen.

Saalistaja (kehittynyt taso)

Efekti: Kuten Saalistaja (perustaso)

Mekaniikka: Saalistajan kehittynyt taso antaa vampyyrille kaksi yliotepistettä. Toisin kuin muut kyvyt, Saalistajan kehittyneen tason osaaminen vaatii, että vampyyri osaa Saalistajan perustason. Saalistajan tasojen antamat edut eivät ole kumulatiivisia.

Syntiinlankeemus

Efekti: Vampyyri, jolla on tilaisuus keskustella kohteensa kanssa rauhassa hetken aikaa saa kohteen uskomaan, että vampyyri on hänen paras ystävänsä, rakastettunsa tai rippi-isänsä, jolle kohteen tulee välittömästi tunnustaa kaikki syvimmät tuntonsa. Kohde tekee tai sanoo käytännössä mitä tahansa, jotta pääsee eroon mieltään kalvavasta syyllisyyden ja mitättömyyden tunteesta.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu.

Unhomieli

Efekti: Vampyyri kykenee muokkaamaan kohteensa muistoja. Unhomieli ei kuitenkaan luo telepaattista yhteyttä kohteeseen, josta syystä vampyyri joutuu puhumalla selvittämään, mitä kohde tietää ja muistaa. Tämän jälkeen vampyyri kertoo kohteelle, mitä hän ei enää muista tai mitä hän muistaa toisin.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Vampyyrin pitää nähdä kohde, kohteen pitää nähdä vampyyri, ja vampyyrin pitää puhua kieltä, jota kohde ymmärtää.

Vaeltajan mieli

Efekti: Vampyyri kykenee näkemään, tuntemaan ja kuulemaan, mitä eläin, jonka hän on kutsunut luokseen on kokenut ajanjakson aikana, joka ulottuu niin kauas, kuin eläimen voi järkevästi kuvitella muistavan asioita. Maksimissaan kuitenkin kuluvan yön ajalta.

Mekaniikka: Automaattinen. Mikäli eläimen muistoista yritetään poimia tarkkoja yksityiskohtia, kuten numerosarjoja, heitto on vastustettu.

Yön huntu

Efekti: Vampyyri kykenee muuttamaan itsensä käytännössä näkymättömäksi. Hänestä tulee niin yhdentekevän oloinen, ettei hänen suuntaansa edes katsota, ellei hän kiinnitä itseensä erityistä huomiota.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Kyky toimii kaikkiin läsnäoleviin. Jos paikalla on useampia haastettavia, haaste on vahvinta paikalla olijaa vastaan. Yön huntu ei muuta mitään fyysisesti, eikä luo illuusioita, vaan vaikuttaa mieleen, josta syystä kyky ei toimi esimerkiksi kameroiden välityksellä.

Korkean tason kyvyt

Airut

Efekti: Vampyyri kykenee alistamaan kohteensa oman mielen siinä määrin, että hänestä tulee tahdoton, täysin muokattavissa oleva orja, tai muokkaamaan kohteensa mielestä täydellisen kopion itsestään.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Vampyyrin pitää nähdä kohde, kohteen pitää nähdä vampyyri, ja vampyyrin pitää puhua kieltä, jota kohde ymmärtää.

Augur

Efekti: Vampyyrin aistit ja intuitiiviset ominaisuudet ovat niin tarkat, että hän kykenee ennustamaan tulevia tapahtumia seuraamalla niitä johtolankoja, joita hänellä on käytettävissään. Vampyyri, jolla on tämä kyky on ilmiömäinen kyky aavistaa vaarallisia tilanteita, nähdä minne tietty tapahtumien ketju johtaa, sekä ennustaa lähes sanatarkasti jonkun tietyn keskustelun kulku. Mystisemmin suuntautuneet vampyyrit rinnastavat tämän kyvyn ennustamiseen, kaukonäkemiseen, telepatiaan, ja muihin psyykkisiin voimiin.

Mekaniikka: Aiheuttaa haasteen. Pelinjohtaja määrää heiton vaadittavan korkeuden halutun tiedon tarkkuuden ja kuluneen ajan perusteella. Mikäli Auguria käytetään ajattelevia olentoja kohtaan, heitto on vastustettu. Jos paikalla on useampia haastettavia, haaste on vahvinta paikalla olijaa vastaan.

Hulluuden uni

Efekti: Vampyyrin hirviömäinen olemus ulottuu ajan, paikan ja olotilan rajoitusten tuolle puolen. Vampyyrin uhri voi olla kilometrien päässä, ja siitä kun hän kohtasi vampyyrin ensimmäisen kerran voi olla kuukausia. Hulluuden unen vaikutus voi kestää päivä- tai viikkokausia. Uhri ei saa rauhaa edes unissaan. Monelle, ainoa paikopaikka on hulluus.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Hulluuden uni ei muuta mitään fyysisesti, eikä luo illuusioita, vaan vaikuttaa mieleen, josta syystä kyky ei toimi esimerkiksi kameroiden välityksellä.

Messias

Efekti: Vampyyristä tulee vastustamattoman karismaattinen, suvereenin majesteettisuuden ilmentymä tai kaikennielevän rakkauden kohde. Hänen jokainen sanansa on kuin vuorisaarnasta. Hänen läsnäolonsa on kuin lihaksi tulleen arkkienkelin. Vampyyrin yliluonnollinen vetovoima ulottuu myös matkojen päähän. Hän kykenee kutsumaan luokseen kerran tapaamansa uhrin pitkienkin matkojen päästä. Tämä yhteys on vampyyrien kyvyistä kaikkein lähinnä telepatiaa tai empatiaa, ja muistuttaa osittain sitä yhteyttä, joka muodostuu tekijän ja jälkeläisen, sekä isännän ja kätyrin välille. Kutsuttu uhri tekee kaikkensa päästäkseen vampyyrin luokse, eikä hän useinkaan edes tiedosta, minne on menossa tai miksi.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Kyky toimii kaikkiin läsnäoleviin, jotka kykenevät näkemään vampyyrin tai kuulemaan hänen äänensä. Jos paikalla on useampia haastettavia, haaste on vahvinta paikalla olijaa vastaan. Kutsu toimii kehen tahansa, jonka vampyyri on tavannut kerran.

Pedon valjastaminen

Efekti: Vampyyri kykenee hallitsemaan ja muokkaamaan omaa ja muiden vampyyrien hurman tilaa rauhoittaen, alistaen valtaansa, tai nostattaen pelko- tai raivohurman. Vaikka ihmiset, kätyrit tai eläimet eivät varsinaisesti joudukaan hurmaan, vampyyri voi tällä kyvyllä tehdä kohteestaan apaattisen, alistuvaisen ja taipuvaisen ottamaan vastaan yksinkertaisia käskyjä, kuten "istu", "nouda" ja "leiki kuollutta". Pedon valjastaminen toimii myös eläinlaumoihin tai joukkoihin heikkomielisiä ihmisiä, jotka ovat valmiiksi vastaanottavaisessa tilassa, kuten sotilasosastoihin, humalaisiin tai ihmisiin kaupan kassajonossa.

Mekaniikka: Eläimiin ja heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu.

Proteuksen lahja

Efekti: Vampyyri kykenee omaksumaan suden, lepakon, mustan kissan, pöllön tai vastaavan pedon muodon täydellisesti. Eläimen muodossa hänellä on kaikki kyseisen eläimen ominaisuudet, kuten tarkat aistit ja liikkumisnopeus. Toisin kuin perustason kyvyn Pedon muoto ollessa kyseessä, vampyyri ei menetä puhekykyään. Muutos on fyysisesti täydellinen, josta syystä esimerkiksi vampyyrin massa muuttuu lepakoksi muuttuessa. Kaikki vampyyrin yllä olevat vaatteet ja hänen kantamansa esineet (järjen rajoissa) katoavat muutoksen ajaksi. Vampyyrin luusto ja lihaksisto on luonteeltaan niin muuntautumiskykyistä, että vampyyri kykenee muuttamaan ulkonäköään muistuttamaan ketä tahansa aiemmin tapaamaansa ihmistä. Vampyyri kykenee myös muuttumaan usvaksi tai hyönteiseksi ja kulkemaan maan povessa juoksuvauhtia. Mikäli vampyyrillä on myös Saalistaja (perustaso), hän kykenee omaksumaan myyttisen jättiläissuden muodon. Mikäli vampyyrillä on myös Saalistaja (kehittynyt taso), hän kykenee omaksumaan myyttisen susimiehen muodon. Mikäli vampyyrillä on myös Saalistaja (korkea taso), hän kykenee omaksumaan myyttisen muodon joka yhdistää piirteitä jättiläismäisestä lepakosta, sudesta ja ihmisestä.

Mekaniikka: Muutos on automaattinen. Muuttuminen toisennäköiseksi ihmiseksi saattaa vaatia haasteen ja/tai näyttelijäntaitoja. Myyttisessä muodossa oleva vampyyri saa kaikki Pedon muodon ja Saalistajan edut. Jättiläismäisen lepakon muodossa oleva vampyyri kykenee lentämään n. 100km/h vauhtia jopa viiden kilometrin korkeudessa.

Saalistaja (korkea taso)

Efekti: Kuten Saalistaja (perustaso)

Mekaniikka: Aktivoitu Saalistaja (korkea taso) antaa vampyyrille kolme yliotepistettä kohtauksen ajaksi. Toisin kuin muiden kykyjen kohdalla, Saalistajan korkean tason osaaminen vaatii, että vampyyri osaa Saalistajan kehittyneen tason. Saalistajan tasojen antamat edut eivät ole kumulatiivisia.

Varjoteatteri

Efekti: Vampyyri kykenee saamaan kohteensa uskomaan, että hän näyttää juuri siltä, kuin kohde olettaa hänen näyttävän. Jos kohde esimerkiksi odotti kohtaavansa parhaan ystävänsä, vampyyri näyttää tältä ystävältä. Vampyyri voi ohjata kohteen ennakko-odotuksia antamalla kohteen ensin nähdä jotakin, joka vie hänen ajatuksensa muualle. Jos vampyyri esimerkiksi pukeutuu smokkiin, kohde saattaa kuvitella smokin kantajan kasvoiksi komean, romanttisen sankarin tai pyylevän, juhlista tulossa olevan pankkiirin. Vampyyri kykenee myös ulottamaan oman yön huntunsa joukkoon muita, tai saamaan koko joukon näyttämään joltain muulta, kuin mitä se todellisuudessa on. Esimerkiksi, jos vampyyri ja joukko muita vampyyrejä on cocktail-kutsuilla, vampyyri voi saada koko joukon näyttämään siltä, kuin he olisivat pukeutuneet parhaimpiinsa ja kuuluisivat kutsuille.

Mekaniikka: Heikkomielisiin ihmisiin, automaattinen. Vahvaluonteisiin ihmisiin, kätyreihin ja vampyyreihin, heitto on vastustettu. Kyky toimii kaikkiin läsnäoleviin. Jos paikalla on useampia haastettavia, haaste on vahvinta paikalla olijaa vastaan. Muiden, joihin vampyyri ulottaa varjoteatterinsa tulee pysytellä vampyyrin lähituntumassa. Varjoteatteri ei muuta mitään fyysisesti, eikä luo illuusioita, vaan vaikuttaa mieleen, josta syystä kyky ei toimi esimerkiksi kameroiden välityksellä.

(:nonum:)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped