Vesper Valendar

gillman witch (seducer) 3/oracle 4/mystic theurge 9
CE medium humanoid (aquatic)
Player Rei


Init +6 (+4 Dex, +2 trait)
Senses dorkvision, Perception -0


AC 23, touch 16, flat-footed 15; (+4 armor, +8 Cha, +1 deflection)
hp 135 (12d6+4d8+48; Toughness +16)
Fort +12, Ref +12, Will +14; +2 vs. enchantments not by aboleth, +1 profane vs. divine spells cast by followers of Iomedae, +4 profane vs. enchantment
Special Defenses enduring bloom (1/day if wielder is at 0 or below, casts clw)


Speed 30 ft., swim 30 ft.
Melee Karash'e'tor's Razor +17/+12 (1d10+8 +2d6 unholy +1d6 bleed/19-20 x2) or
dagger +12/+7 (1d4+3/19-20 x2) or
enduring bloom +13/+8 (1d8+3/x2) or
+1 corrosive earth elemental power quarterstaff +13/+8 (1d8+3/x2) or
Ranged quarterstaff of entwined serpents (2d4+2 force)
Special Attacks


Spell-Like Abilities
vanish at will, displacement 3/day, mirage arcana 1/day
delusional pride 3/day OR mirror image 2/day OR heroism 1/day
Other bless 1/day, violent vice 3/day


Witch spells known (CL 12th, concentration +20; * = patron bonus spell)
6th (3/day) - extract water elemental, eyebite, karmic retribution, planar ally*, storm of fire and ice
5th (4/day) - befuddled combatant, covetous aura, dominate person*, feeblemind, sawtooth terrain
4th (5/day) - anti-incorporeal shell, black tentacles, charm monster, ice storm, lesser planar ally*
3rd (6/day) - excruciating deformation, ice spears, unadulterated loathing*, vampiric touch, witness
2nd (6/day) - aboleth's lung, blindness/deafness, calm emotions*, glitterdust, hold person, lipstitch, spectral hand
1st (6/day) - beguiling gift, delusional pride, ill omen, infernal healing, interrogation, lock gaze, mage armor, ray of enfeeblement, shadow trap, unnatural lust*
0 (all known) - daze, detect magic, grasp, read magic
Patron Infernal Contract (Enchantment)
Other Things echo 1/day


Oracle spells known (CL 13th, concentration +21; * = mystery bonus spell)
6th (5/day) - dimensional blade, mass owl's wisdom*, visage of the deity
5th (8/day) - contact other plane*, fabricate, mass inflict light wounds*, righteous might, slay living, true seeing
4th (8/day) - chaos hammer, consumptive field, control summoned creature, inflict critical wounds, legend lore*, quieting weapons
3rd (8/day) - forced mutation, healing leak, inflict serious wounds, locate object*, screaming flames, sky swim, spellcurse
2nd (8/day) - death knell, inflict moderate wounds, pilfering hand, shard of chaos, shield of fortification, tongues*, vexing miscalculation
1st (8/day) - deathwatch, Egorian diplomacy, identify*, inflict light wounds, liberating command, protection from good
0 - bleed, create water, detect fiendish presence, mending, purify food and drink, sotto voce, spark, stabilize, scrivener's chant
Mystery Lore


Str 16, Dex 18, Con 16, Int 10, Wis 10, Cha 26
Base Atk +9/+4; CMB +12; CMD 26
Feats Damned Soldier, Extra Hex (Evil Eye), Extra Revelation (Sidestep Secret), Fiendish Obedience, Leadership, Lesser Spell Synthesis, Thrune Trusted Agent, Toughness
Hexes Charm^ (DC 20/21/22), Evil Eye^ (DC 19), Misfortune (DC 19), Seduction (DC 19/20)
Revelations Focused Trance (7/day), Lore Keeper, Sidestep Secret
Skills (FCB +3) Appraise +01, Bluff +23 (8), Diplomacy +27 (13), Intimidate +20 (6), Knowledge (arcana, religion) +11 (3x 4), Knowledge (planes) +15 (8), Knowledge (nature) +12 (4), Linguistics +2 (2), Spellcraft +131 (10), Use Magic Device +21/+251 (7)
Traits Erratic Malefactor, Fast Talker, Whisperwood Orienteer (+1 Know (nature))
Languages Aboleth, Abyssal, Common, Infernal
SQ amphibious, combined spells (up to 5th), curse (covetous), enchantment resistance, fey charm, mystery (lore), otherworldly allure, water dependent, witch's familiar (sea krait)


On person dagger (1 lb.), courtier's outfit with jewelry (6 lbs.), cloak of resistance +2, circlet of persuasion, spell component pouch (2 lbs.), 2x alchemist's fire, wand of shocking grasp (10 charges), wand of acid arrow (41 charges), wand of fly (16 charges), +1 deceiving glamered bracers of armor, enduring bloom, ring of protection +1, amulet of health +2, headband of charisma +4, belt of str +4/dex +4
In backpack scroll of vision
Wealth ?? gp
Encumbrance pier prööt lbs. without backpack, lbs. with backpack ( lb. light/ lb. medium/ lb. heavy)

1 +4 insight bonus on Appraise checks, Spellcraft checks to identify magic items, and Use Magic Device checks

Vesper Valendar on nimi, joka kuulostaa lähes koomisen keksityltä. Vesperin ilme esittelyn yhteydessä kertoo, että hän tietää sinun tietävän tämän ja haastaa sinua tekemään asialle jotain.

Vaikka hän väittää olevansa Cheliaxin ihmiskansalainen syntymästä saakka ja osaa tarvittaessa selitellä ties mitä perhetaustastaan, todellisuudessa tuolloin toisenniminen Vesper nousi merestä pintamaailmaan vasta teini-ikäisenä kyllästyttyään vetehisyhteiskunnan erakkokäytökseen. Vesper halusi huomiota, voimaa ja korkean aseman - ja keinon saada niitä. Hän tyytyi ensi alkuun katuelämään, hurmaten luontaisella charmillaan aika ajoin heikentyneen harkintakyvyn hallitsemia ja varastellen näiltä mitä vain irtosi. Samalla hän syventyi Cheliaxin kansan elämänfilosofiaan ja sai lopulta selville, että paikallisilla ihmisillä oli joskus tapana tehdä sopimuksia paholaisten kanssa... yleensä vähäisemmistä asioista, mutta joskus jopa sieluistaan, mikäli tarve voimalle oli suuri tai muuta kaupattavaa ei ollut.

Todettuaan kuuluvansa molempiin näistä kategorioista (ainakin hänen omasta mielestään) Vesper hankki käsiinsä perustason rituaalikirjallisuutta ja karkean rituaalin kautta käytännössä julisti sielunsa olevan kaupan voimaa vastaan - kenelle tahansa. Hän ei vieläkään ole täysin varma, mikä taho tähän tarjoukseen lopulta tarttui, mutta voimaa siitä kyllä seurasi. Voimaa, jota Vesper käyttää sadistisesti ja häpeilemättä. Hän ei mielellään joudu taisteluun ja mieluummin taikuuden avulla pakenee yhteenotoista kuin riskeeraa nahkansa, mutta katsoo kyllä mielellään vierestä, jos muut päättävät rusikoida hänen loitsujensa kohteita. Paljon mieluummin hän käyttää taitojaan - niin luontaisia kuin taikuuden kautta tulleita - viettelemiseen, huijaamiseen ja yleiseen sosiaaliseen kiipimiseen. Tilanteen sitä vaatiessa Vesper osaa olla äärimmäisen hurmaava ja siloittelee karismallaan ja valehtelutaidoillaan tilanteen kuin tilanteen - mutta kaiken takana on aina pyrkimys omaan etuun eikä hän epäröi pistää metaforallista puukkoa jonkun selkään, mikäli hän siitä hyötyy enemmän kuin puukottamatta jättämisestä. Kirjaimelliset puukot voi jättää muille: käsien likaaminen ei kiinnosta, ellei tilanne ole epätoivoinen.

Vesper ei pidä vetehisyyttään esillä, vaan piilottaa kiduksensa korkeiden kaulusten ja huivien taakse ja selittää päivittäisen kylpemistarpeensa henkilökohtaisella hygienialla. Tämä menee läpi pitkälti nuoren miehen överin pukeutumistyylin siivin. Kyseinen tyyli olisi varmasti vielä paljon överimpi, jos Vesperillä olisi enemmän käteistä. Hän suosii kiiltäviä, läikehtiviä kankaita ja pitää paksuista, korpinsulan lailla siniseen taittavista hiuksistaan käsittämättömän hyvää huolta. Ottaen huomioon sukujuuret ei myöskään ole hirveän yllättävää, että Vesper on harteikas ja kehotyypiltään uimarimainen. Perinteiseen vetehistapaan silmät ovat häikäisevän purppuranväriset ja hiusraja naurettavan azlantilainen. Ihmisen esittämisen kannalta nuorellamiehellä on käynyt tuuri ihonsävyn kanssa: vihertävän tai sinertävän sijaan hän on kalanvatsamaisen kalpea (eli ei herätä Cheliaxissa juuri mitään huomiota) ja hänen ihonsa on oudon läpikuultava sekä etenkin kostealla kelillä tai märkänä hieman limaisen näköinen.

Vaikka Vesper päättikin lähteä oman kansansa keskuudesta ihmisten joukkoon ja soluttautuu mielellään heidän keskuuteensa, hänellä on kuitenkin vetehisten muinainen tuntemus siitä, että hän on luontaisesti ympärillään olevia parempi - vaikka hän niukin naukin muistaa, että polveutuu Azlantin imperiumista, siitä muistuttaminen saa varmasti turhamaisen pojan pörhistelemään höyheniään riemusta. Maailma on Vesperille tikapuut ja muut humanoidit vain pienoja, joita pitkin kiivetä. Rahasta, voimasta ja asemasta hän on kuitenkin valmis tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Hän inhoaa palvelemista ja muiden alapuolella olemista, hilliten inhonsa vain vaivoin ja suunnitellen mielellään kostoa niille, jotka ovat häntä päätyneet komentelemaan tai pompottelemaan. Sopimuksia voi tehdä ja kauppaa voi käydä, mutta niissä on aina päästävä edullisempaan asemaan ja korjattava lopuksi voitto. Kaiken takana on aina lopulta vain Vesper itse ja hänen oma tavoitteensa päästä olemaan kukkona tunkiolla. Jonkun alla työskenteleminen saa Vesperin aistimaan, että kenties hän ei olekaan luomakunnan absoluuttinen kruunu, ja sehän ei hänen pirtaansa sovi. Jotenkin on päästävä todistamaan, että hän on ketä tahansa parempi.

Vesper ei ole järkevin mahdollinen toimija eikä hän todellakaan tunne omia rajojaan: maaginen voima on kihahtanut nuorukaiselle pahasti hattuun ja hän on vakuuttunut kyvystään valehdella, liehitellä tai uhkailla tiensä mistä tahansa läpi. Sen verran hän tietää ulottuvuuksien ja niiden asukkaiden luonteesta, että hän tietää sielunsa olevan iäksi menetettu jonnekin aivan muualle kuin Luutarhaan, mikäli henki lähtee. Hän tietää myös, että mitä enemmän voimaa ja valtaa hän saavuttaa elämässä, sitä paremmat hänen mahdollisuutensa ovat kuoleman jälkeen päästä korkeaan asemaan siellä, mihin hän sitten joutuukin. Jos hänelle tarjotaan mahdollisuutta luikerrella sopimuksesta irti, hän todellakin alkaa selvittää sen realistisuutta, mutta ei ole valmis tekemään mitään, mikä riskeeraisi tuoreiden taikavoimien menetyksen. Tärkeintä hänelle on jatkaa kiipeämistä niin elämässä kuin kuolemassa, vaikka jälkimmäistä hän ei todellakaan ole kiinnostunut vielä aloittamaan.

Kukapa ei mieluummin hallitsisi alisessa kuin palvelisi ylisessä?

Lucille

sea krait familiar (arcane amplifier)
CE tiny magical beast


Senses Perception +9


AC 15, touch 13, flat-footed 11; (+ armor, +3 Dex, +2 natural)
hp 27 (3 HD)
Fort +1, Ref +5, Will +2; imp. evasion
Special Defenses


Speed 20 ft., climb 20 ft., swim 20 ft.
Melee bite +4 (1d2-2+poison)
Special Attacks poison Fort DC 9; 1/round for 6 rounds; 1d2 Con; cure 1 save


Str 4, Dex 17, Con 8, Int 7, Wis 13, Cha 2
Base Atk +0; CMB +1; CMD 8 (can't be tripped)
Feats Weapon Finesse
Skills Bluff -3, Climb +11, Diplomacy -3, Intimidate -3, Knowledge (planes) -1, Perception +9, Stealth +15, Swim +11, Use Magic Device -3
SQ echo, empathic link, improved evasion, share spells

Thrune Trusted Agent (Teamwork)
Your supernatural bond to other Thrune agents strengthens your resolve and allows you to bolster your allies.
Prerequisite: Thrune Loyal Agent trait.
Benefit: Whenever you are within 30 feet of an ally who also has this feat, you gain a +1 profane bonus on Reflex and Will saving throws. In addition, once per day as a swift action, you can forfeit the saving throw bonuses granted by this feat to increase the effectiveness of the aid another action. For a number of rounds equal to your Charisma modifier (minimum 1), when you use the aid another action to aid an ally who also has this feat, the bonus you grant to an ally’s AC, attack roll, or skill check is increased to +4 instead of the usual +2. You don’t benefit from the feat’s saving throw bonuses for 24 hours, though you still qualify as having this feat for the purpose of other characters gaining the bonuses.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped