Aquila

Jäi varjo vain!

Female Human Witch 4
Chaotic Neutral Medium Humanoid
Player Banedict


Init 0
Senses Perception - 1


AC 10, touch 10, flat-footed 10; (+ armor, + Dex)
hp 32
Fort +3, Ref +1, Will +3


Speed 30 ft
Melee Masterwork Dagger +3 (1d4 /19-20/X2)
Melee Hair +7 (1d3 + 7 /X2)
Ranged Crossbow, Light +2 (1d8 /19-20/X2)
Special Attacks


Spells known
2nd ( 2 + 1/day) —
Blindness/Deafness (2), Spectral Hand, Hold Person, Molten Orb (1), Flaming Sphere
1st ( 3 + 2/day) —
Cure Light Wounds (1), Inflict Light Wounds, Blood Money, Command (1), Burning Hands, Enlarge Person, Ear Piercing Scream (3), Mage Armor, Shocking Grasp, Lock Gaze, Unseen Servant
Cantrips (at will) —
Light, Daze, Detect Magic, Stabilize


Str 10, Dex 10, Con 14, Int 21, Wis 8, Cha 10
Base Atk 2; CMB 2; CMD 12
Feats Cosmopolitan (Knowledge [Local] & Diplomacy), Combat Casting, Combat Expertise, Extra Hex
Skills Bluff +8 (4), Diplomacy +10 (4), Fly +4 (1) Intimidate +12 (4), K [Arcana] + 12 (4), K [Local] + 9 (1), K [Planes] + 11 (3), K [Nature] + 11 (3), Spellcraft + 12 (4), Use Magic Device + 6 (3)
Traits
Conspiracy Hunter, Campaign. Bluff as class skill, +1 trait bonus.
Clever Wordplay, Social. Use Intelligence modifier on Intimidate.
Languages
Common, Draconic, Celestial, Elven, Dwarven, Abyssal, Infernal, Sylvan
SQ Witch's Familiar (Thrush, +3 Diplomacy), Patron (Elements)
Hexes: Evil Eye: -2 AC, ability check, attack roll, saving throws or skill checks for 8 rounds (1 round if DC 17 Will succeeds)
Ward: +2 Ac (Deflection) and +2 Saves (Resistance) until save fails or hit in combat. Only one target.
Prehensile hair: Natural attack 1d3 damage 10 ft reach. Minutes per day equal to level.
Fly: Feather Fall at will. + 4 Swim, Levitate 1 / day. Starting from level 5 Fly minutes per day equal to level.


On person
MW Dagger -Kyrialia
Crossbow, Light (30 bolts) -käyttöön / hylkyyn
Backpack -hylätty
Pouch, Spellcomponent -hylätty
CLW bottle (2) - käytetty
In backpack
Silk rope (50 ft)- Kyrialia
Bedroll - Kyrialia
Blanket - Kyrialia
Smelling salt - Kyrialia
CLW Wand (8/charges - käytetty
Potion of Disguise - Kyrilia
Scroll of Remove Disease - Xeorn nappaa Kyrialialta
Wealth
64 GP - 27 Silver + Group loot -200gb siirretty group loottiin., kaikki rahat party loottiin
Encumbrance 33 lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes Aquila on syntyperäinen Westcrownilainen ja vanhempiensa köyhyyden (käsityöläisiä vailla aatelisverta) ja oman rasavilliytensä takia nähnyt jo nuorella iällä kotikaupunkinsa rumempia puolia. Vain Aquilan äärimmäinen äly ja terävä kieli pitivät hänet elossa siihen asti että alkukantaiset voimat valitsivat hänet välikappaleekseen. Nykyään hän elättää itseään "keikkavelhona", mutta vaikka hänen kykynsä tarjoavat riitävästi elämisen edellytyksiä ei hänen vihansa Westcrownin tilaa kohtaan ole lientynyt.

Aquilan jäämistö rohmuttu. Laerlorn 19.10.2014 klo 23:11
Kyrialia rohmusi kaikki hylätyt ja pending kamat
Tilanne huomioitu Päämajan listalle.Laerlorn 7.12.2014 klo 22:27

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped