Viimeisin muokkaus:
Lvl-up, käytetyt resurssit ja nykytila

Shade 2018-08-15 21:13
HP 20/31, - 2 Con dmg, 0/4 channel,

Yön Silmät


ULKONÄKÖ


Pituus: 6 ft. (~183 cm)
Paino: 196 lbs. (~88 kg)
Vartalotyyppi: Lihaksikas
Ihon väri: Punertavan pronssinen
Hiukset:

Väri: Punaiseen vivahtavat ruskeat.
Kampaus: Rastoitettu. Sivuilla ja päällä lyhyet rastat kulkevat päänmyötäisesti päälaelta sivuille. Pitkäksi päästetyt takahiukset ovat takaraivon keskeltä alkaen palmikoitu säännöllisin välein olevin nahkanauhoin ja onttoja puuhelmiä apuna käyttäen yhdeksi pitkäksi letiksi, joka kiertää otsan kautta koko pään palaten takaisin niskaan, jossa letti on päätelty jonkinlaiseksi nutturaksi.
Koristelu: Onttoja puuhelmiä sekä linnun höyheniä, huomattavimpina kolmen suuren sulan kimppu takana olevassa nutturassa.

Kasvot: Korkea otsa, suurehkot silmät ohuiden kulmakarvojen alapuolella. Leveähkö nenä, täyteläiset huulet.

Silmien väri: Iirikset sinisen ja violetin väliltä. Väri on hailakka, iirikset ovat hyvin läpikuultavat. Pimeässä silmät erottuvat heikosti, kuin hehkuen omaa sisäistä valoaan.
Tatuoinnit: Otsalla nenän yläpuolella siipensä levittänyt pöllö. Oikealla poskella sirppi ja vasemmalla useiden pienten tähtien muodostelma. Silmäkuoppia myötäilevät ohuet mustat ympyröinnit, joista silmäkulmien kohdalla lähtevät paksummat kaartuvat väkäset kohti ohimoita, mikä antaa silmille hieman kissa- ja petomaisen ilmeen.

Kuva: Ei ole eikä tule, koska en osaa piirtää.


MEKANIIKKA


Female human (Shoanti) oracle 2/fighter 1 (Pathfinder RPG Advanced Player's Guide 42, Pathfinder RPG Core 55)
NG Medium humanoid (human), aged 24
Init +4; Senses darkvision 30 ft.; Perception +0
Gear value: 424 gp, 8 sp
Money: 2 sp

Total: 425 gp

Defense


AC 18, touch 11, flat-footed 17 (+7 armor, +1 Dex)
hp 34 (MAXd8+MAXd10+1d8+6(=3xCon)+2(FC)+3(Toughness))
Fort +4, Ref +1, Will +3


Offense


Speed 30 ft. (20 ft. in armor)
Melee:
club +5 (1d6+3, B) or
falchion +5 (2d4+4/18-20, S) or
shortspear +5 (1d6+3, P) or
unarmed strike +5 (1d3+3 nonlethal)
Ranged sling +1 (1d4+3, B)
Special Attacks channel positive energy 4/day (DC 14, 1d6)
Oracle Spells Known (CL 2st; concentration +9):

1st (5/day)
Cure Light Wounds, Detect Undead (mystery), Divine Favor, Shield of Faith
0 (at will)
Create water, Guidance, Light, Stabilize
Mystery
Life

Statistics


Str 16, Dex 12, Con 14, Int 10, Wis 11, Cha 16
Base Atk +2; CMB +5; CMD 14
Feats Cleave, Combat Casting, Power Attack (1st lvl campaign bonus feat; ignore preq. BAB +1), Self-Sufficient (bonus), Toughness, Warrior Priest
Traits Chance Savior, Focused Mind, World-Traveler [Knowledge(local)] (bonus)
Skills Acrobatics -5 (-9 to jump), Climb +1, Craft (tattoo) +4 (B), Diplomacy +8, Escape Artist -5, Handle Animal +8 (B), Heal +8, Knowledge (history) +6 (B), Knowledge (local) +5, Knowledge (planes) +4, Knowledge (religion) +5, Perception +0, Ride -5, Sense Motive +5, Stealth -2, Survival +6, Swim +1
Languages Common, Shoanti
SQ oracle's curse (clouded vision), revelation (channel)


Inventory Management


On person: 84.5 lbs. + contents

Armor: banded mail (+7/+1/-6) 35 lbs.
Melee weapons: club 3 lbs., falchion 8 lbs., shortspear 3 lbs.,
Ranged weapons: sling
On back: Backpack 2 lbs. + contents
On waist: Belt pouch 0.5 lbs + contents, sling bullets (30) in pouches, 15 lbs.
Other gear: hemp rope (50 feet) 10 lbs., Holy Weapon Balm (2) 1 lbs., Holy Water (3) 3 lbs., Scroll of Detect Undead, Scroll of Hide from Undead (2), waterskin 4 lbs.

In beltpouch:
candle (10), flint and steel
In backpack: 30.5 lbs.
artisan's tools 5 lbs., bedroll 5 lbs., healer's kit (10 uses) 1 lb., mess kit 1 lb., pot 4 lbs., soap 0.5 lbs., torch (10) 10 lbs., trail rations (4) 4 lbs.
Total weight: 114.5 lbs.
Encumberance limits: 76 lbs./153 lbs./230 lbs.


Tracked Resources


Club - 0/1
Holy Weapon Balm - 0/2
Holy Water - 0/3
Oracle Channel Positive Energy 1d6 (4/day, DC 14) (Su) - 0/4
Scroll of Detect Undead - 0/1
Scroll of Hide from Undead - 0/2
Shortspear - 0/1
Sling bullets - 0/30
Torch - 0/10
Trail rations - 0/4


Special Abilities


Chance Savior +2 to Init. By chance, you saved Professor Lorrimor one day in the not so distant past. Your ability to think quick on your feet has stayed on with you and you quite often feel you're in the right place in the right time.
Cleave When attacking as a standard action and hitting the original target, can make an attack to a target adjacent to the original one by taking a -2 AC penalty until next turn.
Clouded Vision You cannot see beyond 30'
Combat Casting +4 to Concentration checks to cast while on the defensive.
Darkvision (30 feet) You can see in the dark (black and white vision only).
Focused Mind +2 to Concentration checks
Oracle/Oracle/Oracle Channel Positive Energy 1d6 (4/day, DC 14) (Su) Positive energy heals the living and harms the undead; negative has the reverse effect.
Power Attack -1/+2 You can subtract from your attack roll to add to your damage.
Warrior Priest +1 to Initiative, +2 to Concentration checks.


Töh kreit plään:
lvl 2 bonus feat fighterilta Cleave
lvl 3 - Warrior Priest
lvl 5 - Impr. Init??? Extra Channel???
lvl 7- Vital Strike
lvl 9 - Quicken Spell
lvl 11 - Impr. Crit
lvl 13 - Crit Focus
lvl 15 - Improved Vital Strike TAI Surge of Success

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at http://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Metatason tavoite kamppikseen: Yritetään pitää hahmo suunnilleen konsistenttina plus pelata kauhupainoitteisesti. Siinähän sitä jo onkin tekemistä...


Tarina lyhyesti:


  • Yön Silmät on alunperin kotoisin Lyrune-Quahista, Kekälemaiden ankarasta ympäristöstä. Lapsuudessaan tytöllä havaittiin selviä shamanistisia taipumuksia, joiden vuoksi hänet otettiin jo varhain opettelemaan shoantien historiaa sekä shamaanien taitoja. Lapsi teki opettajiinsa vaikutuksen tarkalla muistillaan.

  • Aikuistumisriitissä klaanien shamaaneilta saatu nimi viittaa toisaalta naisen poikkeukselliseen kykyyn nähdä pimeässä ja toisaalta hänen kykyynsä nähdä öisin toisinaan unissaan näkyjä läpi ajan ja paikan.

  • Koska Yön Silmien ilmentämät voimat eivät olleet shoantishamaanien keskuudessa erityisen tyypilliset tai mihinkään toteemiin vahvasti sidoksissa JA koska Lyrune-Quah on tunnettu erityisesti jousiampujistaan, klaanin shamaanineuvosto päätteli, että naisella, joka toisaalta osasi parantaa haavoja ja toisaalta ei nähnyt tarkasti 30 jalkaa kauemmaksi, täytyi olla hyvin tärkeä tehtävä - jossain muualla.

  • Neuvosto evästi Yön Silmät parhaansa mukaan maailmasta shoantialueen ulkopuolella, ennen kuin lähetti tämän toivottaen esi-isien ja Desnan siunausta metsästysretkikunnan mukana Kekälemaiden rajoille ja sieltä edelleen yksinään suureen maailmaan seuraamaan näkyjään.

  • Jonkinlaista siunausta teini-ikäisellä tytöllä siihen mennessä karttuneiden erätaitojen lisäksi toden totta täytyikin olla, sillä jätettyään jäähyväiset metsästyseurueelle ja sen mukana tulleelle perheelleen, hänen onnistui taivaltaa Varisian asutumpiin osiin elävänä ja vapaana.

  • Seuraavina vuosinaan Yön Silmät liikkui vähitellen Varisiasta itään. Nainen vältteli kaupunkeja sikäli kuin mahdollista, mutta koska hänen tietonsa Varisian ja Avistanin maantieteestä olivat olemattomat ja näkönsä vielä heikompi - asia, jonka hän parhaansa mukaan pyrki salaamaan kaikilta - olivat kaupungit käytännössä ainoita käyttökelpoisia kiintopisteitä hänen reitillään kohti näkyjen hämärästi viitoittamaa tietä. Myös varusteet kaipasivat aika ajoin täydennystä. Näiden seikkojen vuoksi kaupunkien välttely ei useinkaan ollut mahdollista...

  • Elantonsa kaupungeissa Yön Silmät tienasi tatuointitaidoillaan. Kaupungeissa vietetty aika tarjosi myös tilaisuuden perehtyä sekä ei-shoantilaisiin kulttuureihin, sekä hyvässä että pahassa, kuin myös parannuksen taitoihin ja sitä erityisesti harjoittaviin uskontoihin. Nainen ei kuitenkaan varsinaisesti löytänyt kotiaan mistään niistä, vaan hänen maailmankatsomuksensa muodostui jonkinlaiseksi yhdistelmäksi eri uskontojen keskeisiä opinkappaleita.

  • Sarenraen opeissa Yön Silmiä kiehtoi fokus parantamiseen ja väärintekijöiden rankaisuun, mutta toisaalta auringonpalvonta oli sovittamattomassa ristiriidassa Lyrune-Quahin oppien kanssa. Myöskin jumalattaren suosikkiase tuntui naisen käteen pieneltä, mutta tuntien inttämisen jälkenkään Yön Silmät ei onnistunut vakuuttamaan Sarenraen pappia kahden käden sapelinsa ylivertaisuudesta... Pharasman uskonnossa nainen vieroksui elämän näkemistä pelkkänä kohtalon täyttämisenä kahden merkittävän tapahtuman, syntymän ja kuoleman välillä, vaikkakin samanaikaisesti arvosti syntymän ja kuoleman näkemistä osana samaa kokonaisuutta. Gozrehin kirkossa Yön Silmiin vetosi kaikkien elävien olentojen näkeminen tärkeiksi, mutta jumalan välinpitämättömyys ja oikullisuus sekä papiston suhtautuminen metalliesineisiin herättivät naisessa enemmän kysymyksiä kuin antoivat vastauksia.

  • Eräänä päivänä ei kovin kauan aikaa sitten, Yön Silmien matkatessa lähellä Ustalavin rajaa kohti Caliphasia, nainen sattui paikalle kahden maantierosvon ahdistellessa vanhempaa herrasmiestä. Kiitos uskottavan fyysisen olemuksensa, shoantinainen sai vakuutettua rosvoparin siitä, että helpommat tienestit olivat saatavilla jossakin toisaalla. Pelastettu miekkonen esittäytyi professori Lorrimoriksi ja ehdotti, että loppumatkan he tekisivät yhdessä. Yön Silmillä ei ollut mitään tätä vastaan. Parin matkapäivän aikana professori paljastuikin laajalti matkailleeksi mieheksi sekä erinomaiseksi kuuntelijaksi. Kaikkien yksin viettämiensä vuosiensa aikana Yön Silmät ei koskaan ollut kertonut elämästään kenellekään, mutta huomasi nyt vähitellen kertovansa uteliaan hyväntahtoiselle professorille kaiken. Caliphasiin saavuttuaan kaksikko erosi ystävinä, professorin kiristettyä Yön Silmiltä lupauksen tulla vierailemaan luokseen Ravengrossa, "jos näkysi sinua ikinä sinne johdattavat".

[Puuttuu vielä joku vapaamuotoinen fluffi-insertti prof. Lorrimorin kohtaamisesta . Tullee vapun tienoilla.] Shade 2018-04-16 01:12

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped