Tallulah
Half-elf witch 2
CN Medium humanoid (elf, human)
Init +2; Senses low-light vision; Perception +3


Defense


AC 12, touch 12, flat-footed 10 (+2 Dex) hp 16 (2d6+4)
Fort +3, Ref +2, Will +3; +2 vs. enchantments, +2 trait bonus vs. fear effects
Immune sleep


Offense


Speed 30 ft. (20 ft. in armor)
Melee dagger +1 (1d4/19-20)
Ranged light crossbow +3 (1d8/19-20)
Special Attacks hexes (cackle, misfortune)
Witch Spells Prepared (CL 1st; concentration +7)
:1st—burning hands (DC 15), summon monster I
:0 (at will)—bleed (DC 14), light, resistance
:Patron Plague


Statistics


Str 11, Dex 15, Con 13, Int 19, Wis 12, Cha 9
Base Atk +1; CMB +1; CMD 13
Feats Extra Hex, Precise Shot, Skill Focus (Spellcraft)
Traits focused mind, making good on promises
Skills Acrobatics -1 (-5 to jump), Fly +6, Handle Animal +5, Heal +5, Intimidate +3, Knowledge (arcana) +9, Knowledge (history) +8, Knowledge (nature) +8, Knowledge (nobility) +5, Knowledge (planes) +8, Perception +5, Sense Motive +3, Spellcraft +12, Use Magic Device +3; Racial Modifiers +2 Perception
Languages Common, Dark Folk, Dwarven, Elven, Undercommon, Varisian
SQ elf blood, witch's familiar (donkey rat named Pöpö)
Combat Gear acid, holy water; Other Gear crossbow bolts (50), dagger, light crossbow, backpack, bedroll, belt pouch, candle (10), chalk (10), flint and steel, ink, inkpen, mess kit, pot, soap, spell component pouch, torch (10), trail rations (5), waterskin, 40 gp


Tracked Resources


Special Abilities


Cackle (Su) As a move action, extend the duration of other hexes by 1 rd.
Elf Blood Half-elves count as both elves and humans for any effect related to race.
Elven Immunities - Sleep You are immune to magic sleep effects.
Empathic Link with Familiar (Su) You have an empathic link with your Arcane Familiar.
Familiar Bonus: +2 bonus on Fortitude saves You gain the Alertness feat while your familiar is within arm's reach.
Low-Light Vision See twice as far as a human in dim light, distinguishing color and detail.
Misfortune (1 round, DC 14) (Su) Foe in 30 ft must take the lower of 2d20 for rolls (Will neg).
Precise Shot You don't get -4 to hit when shooting or throwing into melee.
Share Spells with Familiar Can cast spells with a target of "You" on the familiar with a range of touch.
Witch's Familiar (Ex) Gain the services of a special familiar that stores spells.

Pöpö CR –
Donkey rat
CN Small magical beast (animal)
Init +3; Senses low-light vision; Perception +4


Defense


AC 15, touch 14, flat-footed 12 (+3 Dex, +1 natural, +1 size)
hp 4 (1d8+1)
Fort +3, Ref +5, Will +3
Defensive Abilities improved evasion


Offense


Speed 30 ft., swim 20 ft.
Melee bite -1 (1d3-2)


Statistics


Str 6, Dex 17, Con 13, Int 6, Wis 13, Cha 4
Base Atk +0; CMB -3; CMD 10 (14 vs. trip)
Feats Skill Focus (Perception)
Skills Handle Animal -2, Heal +2, Intimidate -2, Perception +4, Spellcraft -1, Stealth +15, Swim +11, Use Magic Device -2; Racial Modifiers +4 Stealth
SQ empathic link


Special Abilities


Empathic Link (Su) You have an empathic link with your master.
Improved Evasion (Ex) No damage on successful reflex save; half on failed save.
Low-Light Vision See twice as far as a human in dim light, distinguishing color and detail.
Share Spells Spells with a target of "You" can be delivered by a familiar with a range of touch.
Swim (20 feet) You have a Swim speed.

Se minkänäköinen Tallulahanin ulkoinen olemus tänä päivänä kun hän valmistautuu vastentahtoisesti hänenmielestään turhiin hautajaisiin voisikuvitella että tämä nuorinainen on aina elänyt yksin metsässä jonkinlaisena hylkiönä. Näin ei kuitenkaan ole vaan vielä nuorena tyttönä Tallulah eli onnellisena kohtuullisen varakkaan perheen ainoana lapsena. Molemmat vanhemmat harjoittivat magiaa erään lähikaupingin professorin palkkalistoilla. Tallulahin tulevaisuus oli melkolailla selvä, helpon lapsuuden parissa oli tarkoitus opiskella magian ensiaskeleita ja jonain päivänä tehdä siitä ammatti.

Mutta aina elämä ei menekkään aivan niin kuin oli suunniteltu. Vanhempien työpäivä oli jälleenkerran saatu päätökseen ja oli aika suunnata kotiin. Koti matka oli suhteellisen turvallinen kahdelle maagille mutta sinäpäivänä jokin olikin saanut metsästä liikkeelle jotain paljon suurempaa ja väkevämpää mitä normaalisti noilla teillä nähtiin. Se mikä tuo otus tai otukset oli ei koskaan varmaa tietoa saatu mutta se mitä se sai aikaan oli kaksi hädintuskin tunnistettavissa olevaa rumista ja yksi orvoksi jäänyt tyttö.

Tuo tapahtuma muutti tyttöä lopullisesti. Moni yritti tarjota Tallulahille uutta kotia mutta tyttö ei suostunutkaan muiden avun tarjouksiin. Tallulah eristäytyi omiin oloihinsa surren vanhempiaan. Monet toivoivat että tämä olisi ohimenevää olihan tytön suru varmasti suuri joten hänen eristäytymistään ymmärrettiin, mutta näin ei kuitenkaan käynyt vaan tyttö sulkeutui vain entistä enemmän ja lopulta rupesi hätistelemään muita. Moni ei pitkään ennen surevaa nyt kaikkia sättivää ja nimittelevää Tallulahia sietänytkään vaan lopulta antoi tytön olla. Ainoa joku lopulta häntä auttoi oli tuo professori joka tuolloin itseään syytti mitä tytön vanhemmille oli tapahtunut, ei hänkään tytön luona halunnut käydä, mutta piti huolen siitä että tytön talon pieleen ilmestyi ruokaa ja muita välttämättömia tarvikkeita.

Kun Tallulahin talo lopulta hiljeni muista kanssa eläjistä ilmestyi tytön eteen tummanruskea rotta. Rotta tuntui osoittavan tyttöön omituisen suurta mielenkiintoa, avainkuin se olisi tutkinut häntä. Aluksi rotta oli tytölle vai jonkin lainen leikki kaveri, rotta tuli hänen luokseen kun se molemmille sopi ja lähti omille teilleen kun jompi kumpi omaa rauhaa tahtoi. Aikaa kului ja Tallulah ja rotta viettivät yhä enemmän aikaa yhdessä. He söivät yhdessä nukkuivat yhdessä ja leikkivät yhdessä, Tallulah oli saanut uuden ystävän jota hän kutsui Pöpöksi. Mutta sitten eräänä päivänä rotta alkoikin puhua tytölle, rotta tuntui opettavan tytölle jotain.

Nuo kutsutaan niitä vaikka sitten oppitunnit pitivät sisällään mitä erikoisempia asioita mutta näiden lopputulema oli jotain saman tapaista mitä Tallulahin vanhemmat saivat aikaan. Ei ehkä mitään niin hiienoa ja mahtavaa mihin hänen vanhempansa olivat pystyneet mutta silti hän oppi magiaa, ehkä rumaa sellaista mutta silti magiaa.

Täsät käänteestä eivät muut lähellä elävät kovin paljoa pitäneet sillä heistä tuntui että tyttö teki heidän päivästään jotenkin ikävämmän aina kun tuo ennen niin suloinen nyt melkein aikuiseksi kasvanut naapuri paikalle saapui. Muutenkin Tallulah oli kyläläisten mielestä muuttunut omi tuiseksi. Siinä missä Tallulah omasta mielestään kävi varsin henkevää keskustelua Pöpön kasssa olise muiden silmissä pikkuhiljaa järkensä menettävän ihmisen hölinää nyt jo varsin lihavaan kuntoon kasvaneelle lemmikki rotalle joka vain hiljaa katseli tytön höpötystä.

Tallulah eli omasta mielestään varsin mukavaa elämää omissa oloissaan joten kun tieto professorin poismenosta hänet saavutti oli se hänelle pienen mietiskelyn paikka. Ongelmia hänelle tämä tuotti kahdenlaista. Ensimmäinen oli se tosiasia että jotenkin hänen täytyisi tästä eteenpäin elättää itsensä sillä tuskin tuon hänelle melko tuntemattoman miehen perilliset häntä enään auttaisivat, mutta tämä ongelma oli kohtuullisen pieni, kyllä hän jotain keksisi. Mutta se toinen ongelma oli tuo kirje minkä se halvatun lähetti oli hanelle tuonut jonka Tallulah oli taas tapojensa mukaan manannut tiehensä. Hänen pitäisi kuulemma saapua professorin hautajaisiin, mitä hän siellä tekisi. Tuskin häntä sinne kukaan muutenkaan haluaa ja mitä ihmettä hän laittaisi päälle kun omat vanhat vaatteet ovat käyneet pieniksi ja äidin vaatteet ovat niin järkyttävän näköisiä hänen päällään.

Mutta lopulta Tallulah on valmis. Vuosien hygienian laiminlyinnin jäljet oli kohtuulisenhyvin saatu pestyä pois ja kaapeista oli löytynyt jonkinlainen mekko joka ei ole liian hienostunut mutta silti toivottavasti tulevaan tilaisuuteen sopiva. Mekon pieleen on jonkinlaisella ristipistolla ommeltu tasku missä Pöpön on mukava istua ja kommentoida miten huono idea tämä reissu on ja miten heidän olisi vain parempi jäädä kotiin. Se miten huono idea tämä sitten olikaan kerrottakoon joskus toisten.

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at http://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped