Mimosa Katajanjuuri

Mimosa Katajanjuuri, level 3
Elf, Cleric

FINAL ABILITY SCORES
Str 7, Con 11, Dex 12, Int 14, Wis 18, Cha 9.

STARTING ABILITY SCORES
Str 7, Con 11, Dex 10, Int 14, Wis 16, Cha 9.

AC: 18 Fort: 11 Reflex: 13 Will: 17
HP: 33 Surges: 7 Surge Value: 8

TRAINED SKILLS
Religion +8, Heal +10, Insight +10, Arcana +8

UNTRAINED SKILLS
Acrobatics +1, Bluff, Diplomacy, Dungeoneering +5, Endurance +1, History +3, Intimidate, Nature +7, Perception +7, Stealth +1, Streetwise, Thievery +1, Athletics -2

FEATS
Cleric: Ritual Caster
Level 1: Melora's Tide
Level 2: Blessing of Corellon *

POWERS
Channel Divinity: Turn Undead
Cleric at-will 1: Gaze of Defiance *
Cleric at-will 1: Lance of Faith
Cleric encounter 1: Healing Strike
Cleric daily 1: Beacon of Hope
Cleric utility 2: Cure Light Wounds
Cleric encounter 3: Daunting Light

ITEMS
Ritual Book, Dwarven Chainmail +1, Quarterstaff

RITUALS
Gentle Repose, Animal Messenger

  • Blessing of Corellon ja Gaze of Defiance ovat Divine Power ja PH Heroes: Series 1 -kirjoista.

"Jotain": ehkä hitusen itserakas ja turhan ylhäinen siihen nähden, ettei rahkeet riitä. Kunnianhimoinen tiimipelaaja.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped