Moros Eschalion

Korvosa on vapautettu, mutta kuningatar on yhä katalan lumouksen vallassa. Ei hätää, Moros on lähellä!

Male Human Cleric of Shelyn 8 / Loremaster 7
NG Medium Humanoid(human)
Player Filadeus
Favored Class Cleric (+8 hp)


Init +0
Senses Perception +27


AC 21, touch 10, flat-footed 21; (+11 armor)
hp 169(8d8+7d6+75+8+15)
Fort +19, Ref +8, Will +21
Special Defenses
Tugging Strands(1/day), Borrow Fortune, Evasion, SR 20, Scarab of Protection


Speed 30/20 ft.
Melee +1 undead bane Glaive +9/+4, 1d10/x3, S, Reach
Melee Mwk Dagger +9/+4, 1d4-1/x2, P/S
Ranged Mwk Dagger +10, 1d4-1/x2, P/S, 10'
Ranged +1 light crossbow +10, 1d8+1/19-20x2, P, 80'
Special Attacks -3 to attack(heavy armor)


Spells prepared(CL 15; concentration +22)
8th (1+1/day, DC 25) — Summon Monster VIII + Moment of Prescience
7th (2+1/day, DC 24) — Summon Monster VII x 2, Waves of Ecstasy + Spell Turning
6th (3+1/day, DC 23) — Heal x 3, Greater Dispel Magic + Mislead
5th (4+1/day, DC 22) — Communal Air Walk, Breath of Life x 2, Life Bubble + Extended Freedom Of Movement
4th (5+1/day, DC 21) — Blessing of Fervor, Debilitating Portent, Good Hope, Greater Magic Weapon, Tongues + Freedom Of Movement
3rd (6+1/day, DC 20) — Daylight, Dispel Magic, Invisibility Purge, Magic Circle against Evil, Prayer, Magic Vestment + Borrow Fortune
2nd (6+1/day, DC 19) — Resist Energy x2, Lesser Restoration x2, Status, Suppress Charms and Compulsions + Heightened True Strike
1st (6+1/day, DC 18) — Ant Haul, Shield of Faith, Command, Remove Fear x2, Sanctuary+ True Strike
Orisons (at will, DC 17) — Detect Magic, Light, Read Magic, Stabilize
Domains Fate, Heresy Inquisition


Str 8, Dex 10, Con 20(16), Int 20(16), Wis 25(21), Cha 16(12)
Base Atk +9; CMB +8; CMD 18
Feats Skill Focus(Bluff, Know(Nobility)), Summon Good Monster, Extend Spell, Heighten Spell, Quicken Spell, Spell Focus(conjuration), Toughness(Secret Health), Augment Summoning, Lore of True Stamina, Applicable Knowledge(Superior Summoning), More Newfound Arcana, Divine Interference
Skills ACP -3
Appraise +9[1], Bluff +32/+34[15], Craft(painting) +9[1], Diplomacy +21/+23[15], Heal +16[6], Intimidate +7, Knowledge(Local) +26[15], Knowledge(Nobles) +32[15], Knowledge(Planes) +26[15], Knowledge(Religion) +26[15], Knowledge(Other) +12[1], Linguistics +22[14], Perception +27[15], Sense Motive +25[15], Spellcraft +25/+35[15], Use Magic Device +7[1]
Traits Fast-Talker, Framed(Dropout)
Languages Abyssal, Aklo, Aquan, Auran, Azlanti, Celestial, Common, Draconic, Dwarven, Elven, Giant, Gnome, Halfling, Ignan, Infernal, Shoanti, Sylvan, Terran, Thassilonian, Undercommon
SQ Aura(Ex), Bit of Luck(10/day)(Sp), Blessed Infiltration(7/day), Channel Positive Energy 4d6(6/day)(DC 17)(Su), Spontaneous Casting, Tugging Strands(1/day), Word of Anathema(1/day, DC 21)(Sp), Righteous Infiltration, Lore +3(Ex), Greater Lore(Ex)
Boons Hero of Korvosa(+2 bluff, diplomacy vs Korvosans)


On person Traveler's Outfit (5 lbs. 1 gp),+1 undead bane Glaive(10 lbs. 8308 gp), +2 mithral fullplate(25 lbs. 14500 gp), Spell component pouch(2 lbs. 5 gp), Iron Holy Symbol of Shelyn(1 lb. 5 gp), Mwk Dagger(1 lb. 302 gp), Unique Holy Symbol of Shelyn(1 lb. 350 gp), Acid(1 lb. 10 gp), Alchemist's Fire(1 lb. 10 gp), +1 light crossbow(4 lbs. 2335 gp), cloak of resistance +4(1 lb. 16000 gp), belt of mighty constitution +4(1 lb. 16000 gp), headband of mental prowess +4(1 lb. 40000 gp), ring of invisibility(20000 gp), pearl of power I(1000 gp), 3x +1 flaming crossbow bolts(0.1 lb. 498 gp), Lesser Extend Metamagic Rod(5 lbs. 3000 gp) x2, Ring of Evasion(25 000 gp), greater strand of prayer beads(0.5 lbs. 95 800 gp), scarab of protection(38 000 gp), Eyes of the Eagle(2500 gp), Staff of Necromancy(5 lbs. 82 000 gp), Rod of Splendor(5 lbs. 25 000 gp)
On backpack (51 lbs.) Cleric's Kit(32 lbs. 16 gp), Explorer's Outfit(8 lbs. 0 gp), artisan's tool(craft painting, 5 lbs. 5 gp.), Succubi Statue(450 gp), Courtier's Outfit(6 lbs. 30 gp)
Wands CMW[20], CSW[23], Remove Disease[8], Create Water[44]
Potions CSW[2], Remove Disease[2]
Scrolls Remove Blindness[1]
Ioun Stones
Wealth/Gear Value 414 517 gp
Encumbrance 76 lbs. without backpack, 118 lbs. with backpack (26 lbs. light/53 lbs. medium/80 lbs. heavy)
(78 lbs. light/159 lbs. medium/240 lbs. heavy) With Ant Haul
Good Cleric Spells to Consider
Orison: Create Water, Detect Magic, Detect Poison, Guidance, Light, Mending, Purify Food and Drink, Read Magic, Stabilize, Spark
1st Level: Bless, Command, Comprehend Languages, Cure Light Wounds, Magic Weapon, Obscuring Mist, Protection from(Alignment), Remove Fear, Sanctuary, Shield of Faith, Summon Monster I, Ant Haul, Murderous Command, Moment of Greatness
2nd Level: Calm Emotions, Cure Moderate Wounds, Resist Energy, Lesser Restoration, Silence, Sound Burst, Spiritual Weapon, Status, Summon Monster II, Ghostbane Dirge, Grace, Weapon of Awe, Instrument of Agony, Align Weapon, Delay Poison, Darkness, Make Whole, Remove Paralysis, Shield Other, Suppress Charms and Compulsions
3rd Level: Create food and water, Cure serious wounds, Daylight, Deeper Darkness, Dispel Magic, Invisibility Purge, Magic Circle against Evil, Magic Vestment, Prayer, Protection from Energy, Remove Disease, Speak with Dead, Stone Shape, Summon Monster III, Water Breathing, Water Walk, Communal Delay Poison, Communal Resist Energy
4th Level: Air Walk, Blessing of Fervor, Death Ward, Dimensional Anchor, Divine Power, Freedom of Movement, Good Hope, Greater Magic Weapon, Neutralize Poison, Lesser Planar Ally, Communal Protection From Energy, Restoration, Sending, Spell Immunity, Summon Monster IV, Tongues, Communal Water Walk, Dismissal, Terrible Remorse, Debilitating Portent
5th Level: Communal Air Walk, Break Enchantment, Breath of Life, Greater Command, Mass Cure Light Wounds, Dispel Evil, Fickle Winds, Flame Strike, Life Bubble, Plane Shift, Raise Dead, Scrying, Slay Living, Spell Resistance, Summon Monster V, True Seeing, Wall of Stone
6th Level: Banishment, Blade Barrier, Greater Dispel Magic, Harm, Heal, Summon Monster VI, Wind Walk, Cold Ice Strike, Dust Form, Eaglesoul, Find the Path, Heroes' Feast, Planar Ally, Word of Recall
7th Level: Control Weather, Create Lesser Demiplane, Destruction, Ethereal Jaunt, Holy Word, Refuge, Regenerate, Repulsion, Greater Restoration, Resurrection, Greater Scrying, Summon Monster VII, Terraform, Waves of Ecstasy
8th Level: Antimagic Field, Create Demiplane, Mass Cure Critical Wounds, Dimensional Lock, Discern Location, Earthquake, Fire Storm, Holy Aura, Greater Planar Ally, Greater Spell Immunity, Stormbolts, Summon Monster VIII


Notes

Leveling Plan
1. Cleric (Skill Focus(Bluff), Summon Good Monster)
2. Cleric
3. Cleric (Extend Spell?)
4. Cleric (+1 Wisdom)
5. Cleric (Silent Spell?)
6. Cleric
7. Cleric (Quicken Spell?)
8. Cleric (+1 Wisdom, Skill Focus(Know Religion or Arcana)
9. Loremaster (Secret Health, Spell Focus(Conjuration))
10. Loremaster
11. Loremaster (Lore of True Stamina, Augment Summoning)
12. Loremaster (+1 Wisdom)
13. Loremaster (Applicable knowledge?, Superior Summoning, Sacred Summons)
14. Loremaster
15. Loremaster (Divine Interference?, More Newfound Arcana?)
16. Loremaster (+1 Wisdom, Skill Focus(Spellcraft))

Biografia

Puhuessamme Moros Eschalionista tarina täytyy aloittaa jo ajoilta ennen hänen syntymäänsä. Tarkemmin sanottuna hänen isänsä nuoruudesta. Veljeskatraansa kuopuksena Moroksen isä, jota kutsumme vaikka tästä lähtien Lordi Eschalioniksi, oli jatkuvasti vanhempien veljiensä ikeen alla ja jopa koki oman isänsä halveksuntaa. Hän sai koulutuksensa Eschalionien suvun sotilasakatemiassa Länsikruunussa, muttei mitenkään erityisen erinomaisella suorituksella kylläkään. Lopulta nuorelle Lordi Eschalionille kävi hyvin selväksi ettei hän koskaan tulisi saamaan kaipaamaansa asemaa sukunsa ikivanhassa kodissa. Lordi Eschalionin isäkin ilmaisi tyytymyksensä tämän idealle jättää Cheliax, päästen näin kätevästi eroon epäpäteväksi tuntemastaan pojasta, ja lähteä hakemaan omaa asemaa muualta. Lordi Eschalion sai mukaan 50 000 kultapalaa ja joukon palvelijoita ja enempää ei tulisi tämän odottaa suvultansa perinnön tai muunkaan puolesta. Vuoden päivät Lordi Eschalion kierteli Sisämeren rantoja, mutta rahojen vähitellen alkaessa huveta ja koti-ikävänkin iskiessä hän lopulta päätyi eräänä sateisena ja hyvin märkänä iltana Korvosan satamaan. Hän tiesi välittömästi löytäneen kotinsa. Seuraavien kuukausien ajan hän ujuttautui osaksi Korvosan ylempiä piirejä käyttäen viimeisiä varojansa hyvin vapaamuotoisesti ja mainiten omaa mahtisukuansa niin usein kuin vain yhden keskustelun aikana kykeni. Ja lopulta hän onnistui iskemään kultasuoneen. Lordi Eschalion oli onnistunut kuluttamaan jo kaiken omaisuutensa ja oli ottanut täyden luottonsa verran lainaakin jo Abadarin pankilta, kun hän eräs ilta ajautui istumaan samaan pöytään erään Neiti Endrinin kanssa. Tämä neito oli suhteellisen viehättävä, ei mikään kaunotar, mutta merkittävimmin hän kuului yhteen Korvosan mahtisuvuista ja tämä takaisi huomattavat myötäjäiset ja merkittävän suojelijan sekä hyväntekijän Korvosan kaupungista. Jo viikonajassa Lordi Eschalion onnistui lumoamaan nuoren Neiti Endrinin käyttäen kaikki Cheliaxissa oppimiansa temppuja hyväksensä ja pian olikin hääpäivästä jo sovittu. Endrinien suku suhtautui hieman varovaisesti tähän Cheliaxista saapuneeseen ilmeiseen pyrkyriin, mutta he taipuivat lopulta Neiti Endrinin toiveisiin, olihan tämä Lordi Eschalion kuitenkin selkeästi aatelinen sekä mahdolliset suhteet Cheliaxilaiseen suursukuun voisivat joskus tulevaisuudessa olla hyödyksikin. Ja näiden tapahtumien seurauksena Moros Eschalion syntyi 5 vuotta myöhemmin vuonna 4686.

Jo lapsesta lähtien Moros alkoi antaa merkkejä väärälle puolelle elämää eksymisestä. Hänellä oli tapana valehdella ihan kaikesta, oli kyse sitten pienestä tahi merkittävämmästä asiasta. Lisäksi myös kaikenlaista pientä ja kiiltävää alkoi kadota kartanosta. Joskus näitä löydettiin mitä erilaisemmista kätköistä kaappien pohjien alta tahi hylätyistä linnunpesistä sivurakennusten räystäiltä. Kaikki palvelijat toki tiesivät syyllisen, mutta tämän tuttuun tapaansa kieltäessä kaiken he eivät uskaltaneet syyttää tätä Lordi Eschalionin edessä kuitenkaan. Kasvaessaaan lapsuudesta nuoruuteen ei Moros osoittanut mitään parantumista tavoissaan ja palvelijatkin olivat jo hyväksyneet Nuori Herra Moroksen luonteen. Ja Lordi Eschalion myöskin jatkoi silmiensä pitämistä kiinni kaikessa mikä koski omaa vanhinta poikaansa ja perillistänsä. Lopulta kuitenkin koitti aika, kun Lordi Eschalion saapui Morosin luokse tämän äitinsä vaatimuksesta, että pojan tulisi valita tarkoitus elämällensä puhtaan aristokratian lisäksi. Moros joutui huomaamaan ettei hän kyennyt kääntämään isänsä päätä ja ryhtyikin etsimään itsellensä sopivaa ja mahdollisimman helppoa puuhaa, jotta hän kykensi keskittymään omiin harrastuksiinsa tyydyttäen samalla isänsä tahdon. Tuntemattosta syystä, kenties jumalallisesta johdatuksesta, hän saapuikin Shelynin temppelille näissä mietteissä. Siellä Moros näki puutarhassa laiskan tuntuisesti loikoilevaa väkeä, jotka näpräsivät luuttujansa tahi ääneen lausuivat runoja tai ihan vaan loivat omalla tavallansa taidetta unenomaisessa rauhallisuudessa. Kuin lumottuna Moros asteli tähän joukkoon sekä tarttui vapaaseen siveltimeen. Herätessään transsin kaltaisesta olemuksestaan hän huomasi piirtäneensä valtavan ja uskomattoman tarkan panoraamakuvan Korvosasta ja monia taiteilijoita sekä pappeja oli kertynyt hänen taaksensa katselemaan hänen työtänsä. Eräs nainen itkien halasi hämmentynyttä Morosta ja lopulta eräs vanhempi kaapuihin pukeutunut Shelynin pappi lähti johdattamaan Morosta temppelin sisälle. Seuraavien vuosien ajan häntä koulutettiin Shelynin saloihin ja häntä pidättiin yhtenä lupaavimmasta kokelaista mitä Shelynin kirkko oli saanut käsiinsä Korvosan historiansa aikana. Lordi Eschalion aluksi ei ollut kovin innostunut poikansa kutsumuksen valinnasta, mutta vaimonsa vakuuteltua pappien korkeasta arvostuksesta ja että tämä ei olisi mikään este saada asemaa Korvosan hierarkiassa, hänkin lopulta myöntyi poikansa valinnalle.

Moroksen ensimmäinen suuri taideteos

Moros oli kuullut Shelynin kutsumuksen ja otti sen kyllä mielellänsä vastaan, mutta vieläkään ei hänen tiensä ollut kohti oikeaa puolta. Käyttäen hyväksi asemaansa Shelynin temppelissä, taiteellisia lahjojansa sekä ennenkaikkea lumoavaa puhujan taitojansa hän antautui lukemattomille nautinnoille mitä vain Korvosasta saattoi löytyä. Kaupungista tuli yhä vaikeampi löytää naisia ketkä eivät olisi olleet "läheisemmissä" kanssakäymisissä tämän kanssa tahi juhlia joihin Morosia ei oltu kutsuttu. Sanotaan että kaupungista ei myöskään löytänyt syntistä pahetta, mitä ei hän olisi maistanut ja hän rupesikin keräämään huomiota tietyissä alamaailman piireissä. Moroksen opettajat yrittävät johdattaa oppilastansa kaidemmalle tielle mutta tuloksetta. Herätyksen tapoihinsa Moros sai viimein kun hänet eräänä aamuna riistettin vartijoiden toimesta sängystä kahden naisseuralaisensa välistä eräässä sataman tunkkaisemmissa majataloissa. Morosta syytettiin murhasta ja rangaistukset lainkuuliaisessa Korvosassa olivat tästä äärimmäisen ankarat. Moros vakuutti syyttömyyttänsä, mutta suhteellisen mainekkaana valehtelijana ei hänen puolustuksensa alibeista huolimatta ollut kovin voimakas. Shelynin kirkko kieltäytyi olemasta tekemisissä murhaajan kanssa ja karkoittivat hänet piiristänsä. Lordi Eschalion antoi pojallensa sukuvelvollisuudesta hieman rahaa puolustuksen tekemiseen, mutta mikäli hänen poikansa olisi näin heikko peittelemään murhiansa, niin hän ansaitsisi mitä tuleman piti. Moroksen äiti aneli armoa pojallensa, mutta sekä Lordi Eschalion että tämän oma Endrinin suku kielsivät häntä puuttumasta oikeuden kulkuun. Oikeus kohtelee jokaista kansalaista tasa-arvoisesti.

Moroksella kuitenkin oli lukuisia ystäviä omasta takaa, erityisesti naispuolisia. Eräs heistä onnistuikin paljastamaan syyttäjien merkittävimmän silminnäkijän valheellisuuden ja saamaan selville että eräs mies nimeltä Gaedren Lamm olikin lavastanut Moroksen tähän murhaan. Todistaja ikävä kyllä murhattiin ennen kuin hän ehti muuttaa todistustaan, mutta samalla syyttäjä menetti oman pohjansa syytteille, johtaen lopulta Moroksen vapautumiseen. Ikävä kyllä suurin vahinko oli tehty ja yleinen mielipide oli että murhaaja oli vain päässyt muotoseikalla vapaaksi ja varmasti vain koska oli ollut aatelinen eikä tavallinen kansalainen. Shelynin kirkko ei vetänyt karkoitustansa pois ja kenties Moroksen opettajatkin ajattelivat että ehkä tämä antaisi opetuksen Morokselle ja lopulta kyllä kävisi kuten Shelynin tahto on. Lordi Eschalion oli vakuuttunut tavasta jolla hän uskoi poikansa karanneen syytöksistä, mutta hänen maineensa ollessa nyt mitä oli, hänkään ei voinut kutsua poikaansa kotiin kunnes hänen tukijansa ja suojelijansa Endrinien suvussa olivat valmiita tämän paluuseen ylhäisön piireihin. Moroksen äiti luonnollisesti halusi poikansa kotiin ja yritti vakuuttaa sekä sukuansa että miestänsä, mutta toistaiseksi hänen sanansa kaikuivat kuuroille korville.

Moros itse vapauduttuaan koki elämänsä suurimman muutoksen elintapoihinsa. Enää hänen kukkaronsa eivät olleet pohjattomat, Shelynin kirkko ei antanut johdatusta sekä hänen ystäviensä lukumäärä oli laskenut hyvin vähään. Toki hänellä oli vielä uskollisimmat jäljellä ja heitä avukseen käyttäen hän ryhtyi etsimään tietoa Gaedren Lammista ja hakemaan oikeutta sekä kunniansa palauttamista.

Mietteitä:

Gaedren Lamm... (Moros Eschalion kuumeisesti pyrkii löytämään hänet lavastaneen rikollispomon ja saamaan tämän palauttamaan Moroksen tahriutuneen maineen.)
Gaedren Lamm on kuollut, mutta kunniani eteen on silti tehtävä työtä. Kenties kaunis kuningatar Ileosa voisi auttaa maineeni eteen. (Rikollispomo on poissa päiviltä, mutta mainetta se ei riittänyt puhdistamaan.)
Ettekö te tiedä kuka minä olen!? (Moros onnistuneesti osoittaa arvonsa saadakseen sisäänkäynnin tunnetun tiedonvälittäjän luokse)
Elasha? Oletko se sinä? (Moros löytää Elashan vielä elossa nekromantikon vankien joukosta uskomatta omia silmiänsä.)
Minä tunnen Kenttämarsalkan henkilökohtaisesti, joten parempi vain totella käskyjämme!
Näen kyllä kuinka tekin rakastatte taidetta, mutta näytelmänne on turhan makaaberi jotta voisin siitä todella nauttia.
Olemme sairaita. Auttakaa meitä, katsokaa nyt tätä pikkuistakin.
Nyt on kyllä pieni väärinymmärrys tapahtunut. Mitäpä jos maksaisimmekin kaksinkertaisesti tästä hyvityksenä?
Neiti tepä olette pukeutuneet viehättäviin kahleisiin.
Lordi Arkona, olette palvelleet Korvosaa koko sydämenne antaumuksella ja toivomme että jatkatte hyvää työtänne.
Arvon senesalkki, tarkoitatteko todella, että kuningatar ei ole sitä miltä hän näyttää? Siis viattomalta ja väärinymmärretyltä kaunottarelta, jonka neuvonantajat ovat vain ohjastaneet häntä väärin?
Tämähän on hyvin yksinkertaista. Menemme ensin tuonne, teemme tämän, jonka ansiosta voimme mennä tuonne, jolloin joudumme tekemään tuon ja saamme mennä sinne, missä saamme tehdä asian mitä tulimme tekemään. Tämä selvä.
Olen saanut tarpeekseni näistä shoanteista.
Taidatte olla lumottu. Antakaapas kun kosketan teitä.
Korvosa, Moros on palannut!

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped