Xavorin Punakäärme

Male Half-elf Sorcerer 3
Alignment Lawful
Background Charlatan
Player Blue_Hill


Init +2
Senses Perception +0; darkvision


AC 15
hp 23 (3d6+9)
Saves: Constitution +4 , Charisma +5
Special Defenses Draconic Resiliency


Speed 30'
Melee Tikari +4 (1d4+2)
Ranged Varsijousi +4 (1d8)


Spells known
2nd (2/day): Enchance Ability
1st (4/day): Magic Missile, Shield, Sleep
Cantrips: Fire Bolt, Mage Hand, Message, Minor Illusion


Str 8, Dex 14, Con 14, Int 13, Wis 10, Cha 17
Prof.+2
Feats
Skills Arcane +3, Deception +5, History +3, Persuasion +5, Sleight of Hand +4, Stealth +4
Languages Common, Elven, Draconic
Features and traits Half-elf (darkvision, fey ancestry, skill versatility); Charlatan background (false identity); Sorcerous origin (red dragon: draconic resiliency), Sorcery points (3), Metamagic (heightened spell)


On person fine clothes, deck of marked cards, arcane focus (crystal),
In backpack disguise kit, explorer's pack
Wealth 75 gp


Notes
Level 4: Hold Person (2nd), Prestidigitation (cantrip), +1 to CHA&INT, 2nd level spell slot, +7 hp
Level 5: Fireball (3rd), change sleep to invisibility, 2 3rd level spell slots, +7 hp
Level 6: Counterspell/Haste (3rd), elemental affinity, 3rd level spell slot, +7 hp
Level 7: Banishment/Dimension Door/Polymorph (4th),change enchance ability to ??, 4th level spell slot, +7 hp
Level 8: something from above (4th), ability score or feat, 4th level spell slot, +7 hp
Level 9: Hold Monster (5th), 4th & 5th level spell slot, +7 hp
Level 10: 5th level spell, +1 cantrip, metamagic, +7 hp

Muut ryhmän jäsenet tuntevat Xavorinin sanavalmiina ja nokkelana puhemiehenä. Hän ei ole salannut taitojaan taikojana tai perintöään lohikäärmeen lapsenlapsena tovereiltaan, niistä taidoista on ollut monesti hyötyä yhteisten seikkailujen aikana. Seikkailujen ulkopuolella Xavorinin näkee usein sekoittamassa hieman kulunutta korttipakkaa, ovela ilme kasvoillaan. Xavorin kertoo olevansa kotoisin Hopeakuusta mutta tarkkakorvainen ja pohjoisen tunteva huomaa hänen puhetavastaan, että Xavorin on luultavasti kotoisin etelämmästä kuin Hopeakuu. Huijarin elämästä siirtyminen syntyi ensin ajatuksena nopeasta rikastumisesta mutta lopulta Xavorinin piti paeta entistä elämäänsä seikkailijan uralle. Muuten puhelias puolihaltia hiljenee nopeasti kun keskustelu kääntyy entisen huijarin elämään, Chuck on kysyessään saanut vastauksena pelkkää hiljaisuutta. Xavorin ei peittele muuten menneisyyttään korttihuijarina ja on jopa käyttänyt taitojaan seikkailujen aikana, mutta syy entisen elämän taakse jättämiselle on mysteeri.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped